Stora polisresurser i en situation av polisbrist används för att jaga brukare i gatumiljö, menar Henrik Tham som anser att svensk narkotikapolitik bör utvärderas.

Henrik Tham

Professor emeritus vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

12 jan 2022

12 jan 2022

REPLIK >> Sverige bör inte avkriminalisera bruk av narkotika <<

Experten: ”Utvärdera svensk narkotika- politik snarast”

Stora polisresurser i en situation av polisbrist används för att jaga brukare i gatumiljö, menar Henrik Tham som anser att svensk narkotikapolitik bör utvärderas.

REPLIK: Den narkotikarelaterade dödligheten hör till de högsta i Europa och den förda narkotikapolitiken är kostsam. Professor Henrik Tham anser att Regeringen bör utvärdera svensk narkotikapolitik i enighet med Riksdagens önskemål.

Henrik Tham

Professor emeritus vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

12 jan 2022

12 jan 2022

Chefen för Narkotikapolitiskt Center, Peter Moilanen, hävdar att avkriminalisering av bruk av narkotika bör avvisas då dels folket är emot och konsumtionen dels riskerar öka. Han ser heller inte något skäl att utvärdera effekten av kriminaliseringen av eget bruk av narkotika.

DEBATT >> Sverige bör inte avkriminalisera bruk av narkotika 

Att en majoritet i Sverige enligt surveyundersökningar är emot en avkriminalisering står helt klart. Något annat vore kanske att förvåna givet den officiella svenska framställningen av narkotikaproblemet genom åren. Det är nästan förvånande att, som Moilanen framhåller, nära en tredjedel vill avkriminalisera. Stora förändringar har också enligt CAN skett bland unga i en liberal riktning, och samma utveckling kan iakttas i övriga nordiska länder.

Svenska regeringen, liksom Moilanen, hänvisar till låga konsumtionsnivåer i förhållande till andra länder för att berättiga straff för eget bruk. Nu är det inte konsumtionen i sig som är intressant utan skador av konsumtionen. Sverige har legat på ett genomsnitt för Europa vad gäller tungt eller problematiskt bruk, åtminstone tills man upphörde med dessa mätningar för över två decennier sedan. Den narkotikarelaterade dödligheten hör till de högsta i Europa.

Vad som sällan diskuteras i den svenska debatten, och inte heller i Moilanens inlägg, är kostnaderna för den förda narkotikapolitiken. Hit hör polisens rätt att med tvång gå in i medborgarnas blod och urin för att konstatera användning av narkotika som på sin höjd kan skada brukaren, introduktionen av en mängd polisiära tvångsmedel som förr betraktades som främmande för en rättsstat, stora polisresurser i en situation av polisbrist som används för att jaga brukare i gatumiljö, diskriminering efter klass och etnicitet i polisinsatserna med negativ inställning till polisen som följd, en allt större andel negativa provresultat och särskilt bland de yngsta, ett fängelseklientel där minst hälften klassificeras som narkotikamissbrukare, och eventuella bidrag till en narkotikamarknad med hög dödlighet.

Riksdagen begärde för nära två år sedan en utvärdering av svensk narkotikapolitik. Regeringen har fortfarande inte tillsatt någon utredning. Det framstår som något osvenskt att vägra utvärdera en förd politik.

Henrik Tham, professor emeritus vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Debatt
20 maj 2022

Slutord: ”Maria Kjellgren och jag har mycket gemensamt”

Sophie Ekman Wretlind svarar på repliken av Maria Kjellgren.

Replik
19 maj 2022

Replik: ”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

Jobbet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga görs inte...

Debatt
9 maj 2022

Debatt: ”Barn är mer än potentiella brottsutövare”

Det räcker inte att diskutera hur rekrytering till kriminella gäng ...

Krönika
9 maj 2022

”Tystnadskultur tvingar duktiga medarbetare att bli passiva vittnen”

Gängexperten Maria Wallin menar att tystnadsnormer får omfattande k...

Debatt
26 apr 2022

Ett familjehems vardag – om att uppleva ett sammanbrott

Är det någon som undrar varför vi har brist på familjehem? Inte jag...

Debatt
8 apr 2022

Sophie Ekman Wretlind: ”Vi måste återinföra skolhälsovården”

Avskaffandet av skolhälsovården har fått ödesdigra ­konsekvenser fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.