Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Axel Adolfsson

Fredrik Rubin

Reporter

24 jan 2024

24 jan 2024

TEMA: SOCIALTJÄNSTENS EKONOMI

Ministern: ”Kommunerna måste prioritera socialtjänsten”

Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Axel Adolfsson

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall lyfter regeringens satsningar men kan inte svara på frågan om kommunerna kan vänta sig ytterligare stöd.

Fredrik Rubin

Reporter

24 jan 2024

24 jan 2024

I många kommuner går socialtjänstens budget inte ihop, trots att regeringen skjutit till sju miljarder kronor i ökade generella statsbidrag. För lite, anser såväl SKR som Akademikerförbundet SSR, som menar att regeringens satsningar i praktiken innebär ett minskat stöd, när inflationen räknats in.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall:

– Jag uppfattar att både Akademikerförbundet SSR och SKR är medvetna om den tuffa ekonomiska situation som vi befinner oss i. De har visat förståelse och sagt att det är bra satsningar som regeringen gjort. Dels de 8 miljarder som läggs på socialtjänsten (pengar öronmärkta för implementering av den nya socialtjänstlagen som delas ut fram till år 2028 reds. anmärkning), liksom bemanningssatsningarna de kommande åren, säger hon.

Hur ser du på att socialtjänstens budget på flera håll minskar?

– Jag möter kommuner som inte prioriterar att minska socialtjänstens budget. I det kommunala självstyret handlar det om att göra prioriteringar, då är det viktigt att de får förutsättningar vilket vårt tilläggsanslag på 16 miljarder kronor till kommunerna bidrar till. Samtidigt är det en av regeringens viktigaste frågor att dämpa inflationen. Lyckas vi inte med det så kommer resurser till välfärden att urholkas de kommande åren.

LÄS OCKSÅ >>> Granskning: Socialtjänsten i gungning när budgeten krymper

Socialtjänstministern menar att socialnämnder tidigare haft svårt att hävda sig i budgetarbetet.

– Det finns säkert många orsaker till det, men jag tror dessvärre att bakåt i tiden så har det viktiga socialt förebyggande arbetet prioriterats ner av olika skäl. Men det har glädjande nog kommit i fokus på ett annat sätt i dag inom politiken, delvis av väldigt tråkiga orsaker.

Likväl visar Socionomens budgetenkät att flera kommuner tvingas minska på just det förebyggande arbetet.

– Om man tar pengar från det förebyggande arbetet inom socialtjänsten så kommer det generera att fler far illa. Om man inte arbetar på ett tidigt förebyggande sätt så kommer kostnaderna dessutom att öka om några år, säger Camilla och fortsätter:

– Jag möter samtidigt många kommuner som arbetar aktivt med förebyggande arbete. Från regeringens sida driver vi också frågan om att kommunernas förebyggande arbete ska bli ett ska-krav i lagen framöver.

Socialtjänstministern lyfter en lång rad satsningar regeringen gör, däribland pengar för LVU och skolsociala team, liksom olika lagförslag som lagts fram. Men hon kan i dagsläget inte presentera ytterligare ekonomiskt stöd för kommuner vars socialtjänstbudget är i obalans.

– Det är ett komplext arbete som vi just nu bedriver. De förändringar vi genomför innebär ett paradigmskifte för socialtjänsten, där allt för lite har gjorts bakåt i tiden.

Oavsett vad som gjorts tidigare och inte så vill socialtjänstministern slå ett slag för det gedigna arbete socialtjänsten gör i dag.

–  Socialtjänsten borde ha ett högre självförtroende. Vi har historiskt ägnat alldeles för lite uppmärksamhet och uppskattning åt det viktiga arbete som socialtjänsten utför. Vi måste lyfta socialsekreterarnas helt avgörande betydelse för att kunna vända den utvecklingen vi har i Sverige, där allt för många barn och unga befinner sig i olika utsatta situationer.

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Tema
18 jun 2024

Sverige uppmanas se mer kritiskt på Danmarks kriminalpolitik

Forskaren: "Vi kan inte utveckla ny lagstiftning och straffa m...

Tema
17 jun 2024

Svårt att föreställa sig Kriminalvårdens jätteökning tycker Mats Ädel

"En farhåga är att det kan bli svårt att ge behandling till al...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Tema
10 jun 2024

"Vi har aldrig varit i närheten av en sådan ökning tidigare"

Sverige kan komma att få Europas mest fängslade befolkning. Hur rim...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.