Annika Sjöberg

Reporter

18 jun 2024

18 jun 2024

TEMA: BÄTTRE UT?

Sverige uppmanas se mer kritiskt på Danmarks kriminalpolitik

I den stora omställning av kriminalpolitiken som nu sker har svenska politiker blickat mot Danmark. Så hur har kriminalvården där påverkats?

Annika Sjöberg

Reporter

18 jun 2024

18 jun 2024

Efter 20 år med tuffare kriminalpolitik i Danmark har fler avtjänat fängelsestraff, och de sitter även inne under längre tid än förut. Under den här perioden har brottsnivån varken gått upp eller ner, berättar David Brehm Sausdal som är docent i kriminologi vid Lunds universitet.

– Att öka strafflängden bidrar inte till mindre brottslighet och mer trygghet. Om politikerna vill prata om hårdare tag så bör de fokusera på den moraliska frågan – att det kan anses vara rätt att den som begår brott också straffas, säger han.

LÄS OCKSÅ >>> Visionen ”Bättre ut” ifrågasätts när Sverige får flest fångar i hela Europa

För Kriminalvården i Danmark, och övriga aktörer inom rättsväsendet, har de hårdare tagen lett till en ansträngd situation. Kapacitetsutnyttjandet av låsta platser på anstalt låg för första kvartalet 2024 på 100,7 procent, antalet kriminalvårdare blev färre än kvartalet innan trots försök att rekrytera fler, och antalet incidenter med hot och våld ökade från 99 till 121.

– De som ska jobba på anstalterna har inte fått förutsättningar att göra ett tillfredsställande jobb. De har brist på resurser, höga stressnivåer och mycket psykisk ohälsa, säger David Brehm Sausdal.

LÄS OCKSÅ >>> Frivårdsinspektören: Svårt att föreställa sig Kriminalvårdens jätteökning

Han ser den politik som förs både i Danmark och nu även i Sverige som lite paradoxal då kriminaliteten i samhället har gått ner, även om Sverige har stora problem med gängkriminaliteten.

– Det politikerna säger sig eftersträva med minskad brottslighet och ökad trygghet finns redan och det är rätt märkligt att man skapar system som inte fungerar, som ska ta hand om problem som inte finns.

Han manar svenska politiker att titta mer kritiskt på den utveckling som varit i Danmark.

– Vi kan inte bara utveckla ny lagstiftning och straffa mer, och samtidigt inte erbjuda stöd och resurser till dem som ska arbeta med detta. Då blir det svårt för kriminella att komma bättre ut. Det blir snarare tvärt om.

LÄS OCKSÅ >>> Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Tema
25 jun 2024

Panelen: Så ser vi till att intagna får den behandling de behöver

"Vi har en hundraprocentig måluppfyllelse på vår kapacitetsökn...

Tema
17 jun 2024

Svårt att föreställa sig Kriminalvårdens jätteökning tycker Mats Ädel

"En farhåga är att det kan bli svårt att ge behandling till al...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Tema
10 jun 2024

"Vi har aldrig varit i närheten av en sådan ökning tidigare"

Sverige kan komma att få Europas mest fängslade befolkning. Hur rim...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.