Anna-Johanna Viking. Foto: Björn Bjarnesjö/Christine Holm

Therese Johansson

Reporter

21 feb 2023

21 feb 2023

Expertfrågan: Vem ansvarar för försörjningen av personer som inte får vistas i landet?

Anna-Johanna Viking. Foto: Björn Bjarnesjö/Christine Holm

Scenariot: En asylsökande har dömts till utvisning men åker inte frivilligt på grund av rädsla. Gränspolisen fattar då beslut om uppsikt. Frågan: Hur ska personen försörjas? Anna-Johanna Viking, processledare inom asyl på Migrationsverket, svarar.

Therese Johansson

Reporter

21 feb 2023

21 feb 2023

FRÅGA: En asylsökande som fått avslag på sin ansökan döms senare till fängelse och utvisning. Enligt Migrationsverket föreligger inte verkställighetshinder men personen är rädd och åker inte frivilligt. Gränspolisen menar att personen inte kan utvisas med tvång och fattar beslut om uppsikt. Hen har inget tillstånd att vistas i Sverige och får således inte heller jobba. Vem ansvarar för personens försörjning?

SVAR: För en person, vars beslut om avslag på asylansökan har fått laga kraft och där tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut, har rätten till bistånd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande) upphört. Det betyder att han eller hon inte kan få ekonomiskt bistånd från Migrationsverket och att försörjningsansvaret ligger på personen själv. Detta påverkas inte av att personen senare döms till fängelse och utvisning.

Att personen inte säger sig kunna resa tillbaka till sitt hemland frivilligt påverkar inte heller rätten till bistånd. Han eller hon har redan fått sina skyddsskäl prövade, troligtvis av både Migrationsverket och domstolar, och det har konstaterats att personen saknar skäl att få stanna i Sverige. Personen vistas idag illegalt i Sverige och meningen är att hen ska åka tillbaka till sitt hemland och där söka försörjning.

I vissa fall beviljar kommunen nödbistånd enligt socialtjänstlagen om en person helt saknar egna möjligheter att tillgodose grundläggande behov, exempelvis mat för dagen. Kommunen är dock inte skyldig att göra detta, och det är inget Migrationsverket uppmanar eller hänvisar till.”

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av fler expertfrågor även inom andra ämnen

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Socialt arbete
9 mar 2023

Stadsmissionens nya mötesplats där livsberättelser hamnar i fokus

2015 köpte Stockholms Stadsmission S:t Paulskyrkan intill Mariatorg...

Socialt arbete
6 feb 2023

Hur ser ungas inställning till välfärdsyrken ut – är socionom ett drömjobb?

Bristen på personal inom väldfärdsyrkena har varit en viktig fråga ...

Socialt arbete
23 dec 2022

Socionomen Emma skriver poesi inspirerat av klientmöten: ”De förtjänar att finnas i dikter”

I höstas kom diktsamlingen ”Och andra övergivna platser”, skriven a...

Socialt arbete
3 nov 2022

Att vara rasist och att göra rasism – vad är skillnaden: ”Omedvetet hos de flesta”

Mina Dennert var 17 år första gången hon föreläste om rasism. I dag...

Socialt arbete
25 okt 2022

Socionomen på skolan – Erika ett stöd för både elever och personal

Rollen som skolsocionom innebär regelbunden kontakt med allt från e...

Socialt arbete
20 okt 2022

Forskaren: Saknas forskning om familjebehandling i hederskontext och dess effekter

Devin Rexvid, universitetslektor vid Stockholms universitet och som...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.