Annika Sjöberg

Chefredaktör

25 apr 2023

25 apr 2023

LEDARE: ANNIKA SJÖBERG

Senaste numret av Socionomen ute – sätter strålkastarljus på socionomutbildningen

I tredje numret av Socionomen är det fullt fokus på socionomutbildningen. Vissa hävdar att utbildningens utformning är bra, andra hävdar raka motsatsen. Hur ser argumenten ut? Missa inte heller porträttet med Simon Dymér och terapeuten Fanny Marell, vars första tid präglades av sex månaders tystnad – innan allt lossnade.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

25 apr 2023

25 apr 2023

Våren är här och i vanlig ordning kommer maj att hasta förbi i en blinkning. Vart tar tiden vägen? Snart blommar syrenerna och en ny kull socionomstudenter har tagit sin examen.

Men hur väl rustade kommer de att vara för de arbetsuppgifter som väntar? Frågan har diskuterats flera gånger förr men aktualiserades återigen i höstas då regeringspartierna och Sverigedemokraterna skrev in i Tidöavtalet att socionomutbildningen ska reformeras så att kriminologi, med särskilt fokus på ungas brottslighet, blir ett obligatorisktinslag i kursplanen.

Reaktionerna blev många och starka. Varför just kriminologi? Och hur blir det med alla andra viktiga frågor som socionomer ska kunna arbeta med? För det är just det som är haken – socionomutbildningen är en generalistutbildning. Att förvänta sig att nyexade efter 3,5 års studier ska kunna kliva rakt in på alla typer av jobb en socionom kan ha är helt enkelt orimligt.

INTRESSERAD AV ATT PRENUMERERA? >>> Läs mer här!

Så vad är lösningen? Mer tid i skolbänken, enligt vissa. Det och andra förslag kan du läsa mer om i det här numrets tema. Dessutom har vi blickat mot våra närmaste grannländer för att se hur socionomutbildningen ser ut där.

I det här numret kan du också läsa om den långa, och inledningsvis tysta, resa som Simon Dymér gjort tillsammans med sin psykoterapeut Fanny Marell. När de möttes första gången var Simon, som nu är nyexad socionom, en trasig tonåring som saknade all tilltro till vuxenvärlden.

Det tog över ett halvår av tystnad i terapirummet innan de hittade ett sätt att komma vidare, via ett youtubeklipp. Det är inte alla terapeuter som har det tålamodet, att inte stressa, låta förtroendet växa fram och fortsätta leta efter öppningar. Inte ge upp. Låta det ta tid, om det är vad som behövs. Och kanske är det där den största utmaningen i det sociala arbetet ligger – att få möjlighet att ge klienterna tid.

ALLA ARTIKLAR OM SOCIONOMUTBILDNINGEN HÄR

Tema: Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Tema: Finska socionomutbildningen: Studielängden hetare fråga än kriminalitet

Tema: Politiken och akademin gjorde om ramverket för norska socionomutbildningen

Tema: ”Ghettolagar” avspeglas i Danmarks socionomutbildning – men inte via politiken

Tema: Chefer och yrkesverksamma svarar: Det anser vi om socionomutbildningen

Läs mer

Tema
31 maj 2023

Experterna ger svar: Hur kan fler förmås sluta att utsätta närstående för våld?

"De stora kuggarna: skola, polis, socialtjänst, hälso- och sju...

Tema
29 maj 2023

Nya behandlingsprogrammet som ska få förövare i nära relation att förändras

Predov är Kriminalvårdens nyaste program mot relationsvåld. Tanken ...

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Läs även

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Ledare
30 jan 2023

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn...

Ledare
9 dec 2022

Nya numret av Socionomen ute – fokus på Bostad först, nya ärkebiskopen och mycket mer

Hur har det fungerat med Bostad först i Sverige, vilka utmaningar h...

Ledare
26 okt 2022

Nya numret av Socionomen är här – om ojämlikhet och vikten av det kollektiva

Uppväxtmiljö, föräldrar, sociala nätverk – hur stor påverkan får de...

Ledare
15 sep 2022

Nytt nummer ute – fullt fokus på terapeutrollen

I nummer 6 av Socionomen är det fullt fokus på terapeuterna. Hur ly...

Ledare
1 jul 2022

Nytt nummer ute med fokus på nyexades första möte med yrkeslivet

I det här numret har vi riktat in oss på nyexade socionomers första...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.