Annika Sjöberg

Chefredaktör

9 dec 2022

9 dec 2022

LEDARE

Nya numret av Socionomen ute – fokus på Bostad först, nya ärkebiskopen och mycket mer

Hur har det fungerat med Bostad först i Sverige, vilka utmaningar har man mött och hur ser framtiden ut? Det är frågor som vi har ställt i det här numret. Vi har även intervjuat nya ärkebiskopen Martin Modéus och sett över hur det socialpolitiska området påverkas av den nya regeringen. Men först några ord från vår chefredaktör.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

9 dec 2022

9 dec 2022

Det blåser nya politiska vindar över Sverige. Hur stor kursändringen egentligen är har visserligen diskuterats, då även tidigare regeringar gått mot mer repressiva åtgärder, men retoriken är tveklöst annorlunda. När Socionomens reporter Tommy Johansson räknade förekomsten av olika ord i Tidöavtalet dök till exempel ordet ”straff” upp 60 gånger, medan ordet ”förebygga” fanns med 9 gånger. Som Lina Blombergsson, vice ordförande i Sveriges socialchefer, konstaterar i vår intervju blir risken att vi snarare jobbar med symtomen än grundorsakerna, men riktig förändring kan endast kan nås genom förebyggande insatser. Låt oss därför hoppas att ordens förekomst i Tidöavtalet inte speglar de verkliga intentionerna, utan att det förebyggande arbetet blir mer än bara en bisats.

Betydelsen av de förebyggande insatserna gäller inte bara kring gängkriminalitet, som fått ett enormt fokus på sistone, utan även andra områden. Hemlöshet till exempel. Att någon gång bli vräkt från sitt hem ökar markant risken för att hamna i mer långvarig hemlöshet. I den nationella hemlöshetsstrategin som började gälla sommaren 2022 är ett av fyra mål att förebygga vräkningar. Ett annat är att Bostad först ska införas på nationell nivå. För trots att metoden kom till Sverige för tolv år sedan, och har starkt stöd i forskningen har implementeringen gått trögt. Många kommuner har stött på olika svårigheter och om detta, och hur de försöker hitta lösningar, kan du läsa i det här numrets tema. Där berättar även metodens grundare, psykologen Sam Tsenberis, om hur han fick idén att lyssna på brukarna och lita på att de själva vet vad de behöver för att kunna ta sig ur sin situation.

För dem som faller igenom samhällets skyddsnät finns en aktör som sällan ställer motkrav. Kyrkan. Men kärvare tider drabbar även diakonin och då vår reporter Tim Andersson följde med Sveriges nya ärkebiskop, Martin Modéus, ett par dagar i oktober kom de bland annat in på hur kyrkan ska kunna fortsätta sitt sociala arbete utan minskad kraft. Missa inte att läsa om detta.

Det här är också årets sista nummer av Socionomen och vi på redaktionen vill passa på att önska god jul och gott nytt år!

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Verktyg
30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott anv...

Läs även

Ledare
30 jan 2023

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn...

Ledare
26 okt 2022

Nya numret av Socionomen är här – om ojämlikhet och vikten av det kollektiva

Uppväxtmiljö, föräldrar, sociala nätverk – hur stor påverkan får de...

Ledare
15 sep 2022

Nytt nummer ute – fullt fokus på terapeutrollen

I nummer 6 av Socionomen är det fullt fokus på terapeuterna. Hur ly...

Ledare
1 jul 2022

Nytt nummer ute med fokus på nyexades första möte med yrkeslivet

I det här numret har vi riktat in oss på nyexade socionomers första...

Ledare
27 maj 2022

”Nummerupp­lysningen… finns den ens kvar?”

E-post, ekonomisystem, journaler – allt slogs ut vid cyberattacken ...

Ledare
21 apr 2022

Chefredaktören: ”Låt oss se till att tidigare erfarenheter används klokt”

Chefredaktör Annika Sjöberg har några viktiga ord att säga i samban...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.