Annika Sjöberg

Chefredaktör

9 dec 2022

9 dec 2022

LEDARE

Nya numret av Socionomen ute – fokus på Bostad först, nya ärkebiskopen och mycket mer

Hur har det fungerat med Bostad först i Sverige, vilka utmaningar har man mött och hur ser framtiden ut? Det är frågor som vi har ställt i det här numret. Vi har även intervjuat nya ärkebiskopen Martin Modéus och sett över hur det socialpolitiska området påverkas av den nya regeringen. Men först några ord från vår chefredaktör.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

9 dec 2022

9 dec 2022

Det blåser nya politiska vindar över Sverige. Hur stor kursändringen egentligen är har visserligen diskuterats, då även tidigare regeringar gått mot mer repressiva åtgärder, men retoriken är tveklöst annorlunda. När Socionomens reporter Tommy Johansson räknade förekomsten av olika ord i Tidöavtalet dök till exempel ordet ”straff” upp 60 gånger, medan ordet ”förebygga” fanns med 9 gånger. Som Lina Blombergsson, vice ordförande i Sveriges socialchefer, konstaterar i vår intervju blir risken att vi snarare jobbar med symtomen än grundorsakerna, men riktig förändring kan endast kan nås genom förebyggande insatser. Låt oss därför hoppas att ordens förekomst i Tidöavtalet inte speglar de verkliga intentionerna, utan att det förebyggande arbetet blir mer än bara en bisats.

Betydelsen av de förebyggande insatserna gäller inte bara kring gängkriminalitet, som fått ett enormt fokus på sistone, utan även andra områden. Hemlöshet till exempel. Att någon gång bli vräkt från sitt hem ökar markant risken för att hamna i mer långvarig hemlöshet. I den nationella hemlöshetsstrategin som började gälla sommaren 2022 är ett av fyra mål att förebygga vräkningar. Ett annat är att Bostad först ska införas på nationell nivå. För trots att metoden kom till Sverige för tolv år sedan, och har starkt stöd i forskningen har implementeringen gått trögt. Många kommuner har stött på olika svårigheter och om detta, och hur de försöker hitta lösningar, kan du läsa i det här numrets tema. Där berättar även metodens grundare, psykologen Sam Tsenberis, om hur han fick idén att lyssna på brukarna och lita på att de själva vet vad de behöver för att kunna ta sig ur sin situation.

För dem som faller igenom samhällets skyddsnät finns en aktör som sällan ställer motkrav. Kyrkan. Men kärvare tider drabbar även diakonin och då vår reporter Tim Andersson följde med Sveriges nya ärkebiskop, Martin Modéus, ett par dagar i oktober kom de bland annat in på hur kyrkan ska kunna fortsätta sitt sociala arbete utan minskad kraft. Missa inte att läsa om detta.

Det här är också årets sista nummer av Socionomen och vi på redaktionen vill passa på att önska god jul och gott nytt år!

Läs mer

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Tema
28 nov 2023

Djurens rättigheter i våldsamma relationer – vad säger lagstiftningen?

När det är våldsutövaren som står som ägare av husdjuret behövs oft...

Tema
26 nov 2023

Husdjuren viktiga i våldsamma relationer – kan spela livsavgörande roll

Ens enda vän. Ett vittne. Ett påtryckningsmedel. Husdjur spelar en ...

Läs även

Ledare
25 okt 2023

”Vi kan inte förlora vår förmåga att sätta oss in i andras situation”

Att ni socionomer och psykoterapeuter kan känna empati med de som s...

Ledare
13 sep 2023

Stort tema om psykoterapi i senaste numret av Socionomen

I nummer sex av Socionomen fokuserar vi extra mycket på psykoterapi...

Ledare
31 maj 2023

Nytt nummer ute av Socionomen där vi lyfter behovet av modiga berättare

Att som socialarbetare berätta om erfarenheten av att bli polisanmä...

Ledare
25 apr 2023

Senaste numret av Socionomen ute – sätter strålkastarljus på socionomutbildningen

I tredje numret av Socionomen är det fullt fokus på socionomutbildn...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Ledare
30 jan 2023

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.