Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 mar 2023

15 mar 2023

LEDARE: ANNIKA SJÖBERG

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi undersökt närmare i nya numret av Socionomen. Vi har också träffat den hyllade och utskällde psykologen Bo Hejlskov Elvén. Missa heller in vårt reportage om desinformationen mot socialtjänsten, som chefredaktör Annika Sjöberg tar upp i ledaren har nedanför.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 mar 2023

15 mar 2023

Rykten om att socialtjänsten kidnappar barn har funnits länge. De har kommit och gått, spridits en period för att sedan ebba ut. Men de rykten som tog fart för ett drygt år sedan var på en helt ny nivå. Genomslaget blev enormt, även internationellt, och hittills har varken myndigheters eller enskilda individers försök att motverka desinformationen haft någon större framgång. Så hur ska kampanjerna kunna stoppas? Det kan du läsa mer om på sidan 16.

Att det sprids rena lögner är förstås något som måste bemötas med kraft och saklighet, och med kunskap om hur man når aktuella målgrupper. Men det är också viktigt att prata om att det blir fel ibland. Arbetsbelastningen är hög, liksom personalomsättningen. Ibland finns brister i såväl kunskap, som metoder och stöd för de socialsekreterare som är satta att göra ett av de svåraste jobben – att utreda barn och unga, och ibland fatta beslut om LVU.

Ska vi i Sverige ha en socialtjänst som medborgarna känner tillit till, som kan arbeta förebyggande och hjälpa till att vända utvecklingen kring gängkriminalitet och psykisk ohälsa så måste socialtjänsten få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Det är ytterst en fråga om ledarskap och politisk vilja. Om tydliga förväntningar och en ambitionsnivå som matchas av resurser, stöd och vägledning för dem som ska göra jobbet.

INTRESSERAD AV ATT PRENUMERERA? >>> Läs mer här!

I SNS-rapporten Tillförlitlig styrning av välfärden som presenterades nyligen har sex forskare tittat på vilken styrprincip som bör gälla i välfärden. De konstaterar att när idéerna om den tillitsbaserade styrningen började ersätta utskällda New public managment kände många ett hopp om förbättring.

Men effekten tycks ha uteblivit. En av rapportens slutsatser är att tillitsbristen bland medarbetare gentemot organisationsledningarna är ett betydligt större problem för välfärden än medborgarnas brist på tillit till välfärdens verksamheter. De ifrågasätter också om tillit är en lämplig, eller ens möjlig, styrprincip. Som Lotta Dellve, en av forskarna bakom rapporten, uttryckte det: ”Tillit behöver skapas, utvecklas och förtjänas – inte paketeras, säljas och beordras. Eller ges i uppdrag.”

FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT

Tema: Svåra trauman från en generation till nästa – så påverkas barn av sina föräldrars bagage

Tema: Hon jobbade med traumatiserade gatubarn i Brasilien – nu hjälper Heidi familjer i Norge

Tema: Röster från professionen berättar hur de jobbar med ärvda trauman

Tema: Judiths pappa överlevde Förintelsen – ett trauma som också kom att påverka henne

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

C-uppsatser
14 mar 2023

C-uppsats om husdjurens roll och utsatthet i våldsamma relationer

Vad har husdjur för påverkan på människor som bryter sig loss från ...

Läs även

Ledare
30 jan 2023

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn...

Ledare
9 dec 2022

Nya numret av Socionomen ute – fokus på Bostad först, nya ärkebiskopen och mycket mer

Hur har det fungerat med Bostad först i Sverige, vilka utmaningar h...

Ledare
26 okt 2022

Nya numret av Socionomen är här – om ojämlikhet och vikten av det kollektiva

Uppväxtmiljö, föräldrar, sociala nätverk – hur stor påverkan får de...

Ledare
15 sep 2022

Nytt nummer ute – fullt fokus på terapeutrollen

I nummer 6 av Socionomen är det fullt fokus på terapeuterna. Hur ly...

Ledare
1 jul 2022

Nytt nummer ute med fokus på nyexades första möte med yrkeslivet

I det här numret har vi riktat in oss på nyexade socionomers första...

Ledare
27 maj 2022

”Nummerupp­lysningen… finns den ens kvar?”

E-post, ekonomisystem, journaler – allt slogs ut vid cyberattacken ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.