Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 mar 2023

15 mar 2023

LEDARE: ANNIKA SJÖBERG

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi undersökt närmare i nya numret av Socionomen. Vi har också träffat den hyllade och utskällde psykologen Bo Hejlskov Elvén. Missa heller in vårt reportage om desinformationen mot socialtjänsten, som chefredaktör Annika Sjöberg tar upp i ledaren har nedanför.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 mar 2023

15 mar 2023

Rykten om att socialtjänsten kidnappar barn har funnits länge. De har kommit och gått, spridits en period för att sedan ebba ut. Men de rykten som tog fart för ett drygt år sedan var på en helt ny nivå. Genomslaget blev enormt, även internationellt, och hittills har varken myndigheters eller enskilda individers försök att motverka desinformationen haft någon större framgång. Så hur ska kampanjerna kunna stoppas? Det kan du läsa mer om på sidan 16.

Att det sprids rena lögner är förstås något som måste bemötas med kraft och saklighet, och med kunskap om hur man når aktuella målgrupper. Men det är också viktigt att prata om att det blir fel ibland. Arbetsbelastningen är hög, liksom personalomsättningen. Ibland finns brister i såväl kunskap, som metoder och stöd för de socialsekreterare som är satta att göra ett av de svåraste jobben – att utreda barn och unga, och ibland fatta beslut om LVU.

Ska vi i Sverige ha en socialtjänst som medborgarna känner tillit till, som kan arbeta förebyggande och hjälpa till att vända utvecklingen kring gängkriminalitet och psykisk ohälsa så måste socialtjänsten få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Det är ytterst en fråga om ledarskap och politisk vilja. Om tydliga förväntningar och en ambitionsnivå som matchas av resurser, stöd och vägledning för dem som ska göra jobbet.

INTRESSERAD AV ATT PRENUMERERA? >>> Läs mer här!

I SNS-rapporten Tillförlitlig styrning av välfärden som presenterades nyligen har sex forskare tittat på vilken styrprincip som bör gälla i välfärden. De konstaterar att när idéerna om den tillitsbaserade styrningen började ersätta utskällda New public managment kände många ett hopp om förbättring.

Men effekten tycks ha uteblivit. En av rapportens slutsatser är att tillitsbristen bland medarbetare gentemot organisationsledningarna är ett betydligt större problem för välfärden än medborgarnas brist på tillit till välfärdens verksamheter. De ifrågasätter också om tillit är en lämplig, eller ens möjlig, styrprincip. Som Lotta Dellve, en av forskarna bakom rapporten, uttryckte det: ”Tillit behöver skapas, utvecklas och förtjänas – inte paketeras, säljas och beordras. Eller ges i uppdrag.”

FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT

Tema: Svåra trauman från en generation till nästa – så påverkas barn av sina föräldrars bagage

Tema: Hon jobbade med traumatiserade gatubarn i Brasilien – nu hjälper Heidi familjer i Norge

Tema: Röster från professionen berättar hur de jobbar med ärvda trauman

Tema: Judiths pappa överlevde Förintelsen – ett trauma som också kom att påverka henne

Läs mer

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Läs även

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Ledare
12 mar 2024

”Vi behöver ge stöd i kampen mot de mentala spökena”

Nytt nummer ute av Socionomen där vi fokuserar på vad avhoppare frå...

Ledare
31 jan 2024

”En bra socialtjänst kostar pengar”

Hur många kommuner kommer kunna upprätthålla nuvarande nivå på serv...

Ledare
12 dec 2023

”Vem vill lämna sin bästa vän i skiten?”

Husdjur kan ibland utgöra den stora skillnaden mellan liv och död. ...

Ledare
25 okt 2023

”Vi kan inte förlora vår förmåga att sätta oss in i andras situation”

Att ni socionomer och psykoterapeuter kan känna empati med de som s...

Ledare
13 sep 2023

Stort tema om psykoterapi i senaste numret av Socionomen

I nummer sex av Socionomen fokuserar vi extra mycket på psykoterapi...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.