Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 sep 2022

15 sep 2022

LEDARE: ANNIKA SJÖBERG

Nytt nummer ute – fullt fokus på terapeutrollen

I nummer 6 av Socionomen är det fullt fokus på terapeuterna. Hur lyckas man i yrkesrollen, vad är framgångsrikt och vad funkar sämre? Läs om metoden som blivit en ledstjärna för psykoterapeuten Karolina. Hör terapeuterna själva berätta om hur de utvecklas. Sedan finns de såklart en hel del annan intressant läsning också.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

15 sep 2022

15 sep 2022

Vi har ett resultat. När du läser den här texten vet vi vilket riksdagsparti som fått flest röster. En av valets viktigaste frågor kom att handla om gängkriminaliteten. Alla vill visa handlingskraft. Och det är väl bra, men tävlingen om det mediala utrymmet har lockat fram förslag som är svårt att tro att någon på allvar menar ska leda till några förbättringar. Det är förbluffande hur dåligt förankrade en del av utspelen är i såväl forskning som verklighet. I stället för att ta frågan på allvar görs en stor andel av landets barn och unga till slagträn i den politiska debatten. Det är respektlöst och skapar bara ökad polarisering.

Vad barn och unga, föräldrar och vi alla i samhället behöver är beslutsfattare som tar till sig av den kunskap som finns om förebyggande insatser. Vi behöver politiker som ser och värdesätter det arbete föräldrar, socialtjänst, skola, BUP, frivilliga och många fler, gör och som är beredda att tänka långsiktigt och skjuta till resurser där de behövs. Vi behöver inte politiker som skjuter från höften för att få medialt genomslag för att i nästa stund skära ner på de insatser som forskning och beprövad erfarenhet visat fungerar. Den respekten är alla som dagligen brottas med de här frågorna, och väljarna, värda!

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finns all information

Forskning av statsvetaren av Elin Naurin vid Göteborgs universitet visar att Sveriges politiska partier under den senaste 20-årsperioden har fyrdubblat antalet vallöften de ger. I snitt ger varje parti 149 löften, och många av dem infrias. Partier som under perioden suttit själva i regeringen har uppfyllt mellan 80 och 90 procent av sina löften, medan koallitionsregeringar med gemensamma vallöften uppfyllt mellan 50 och 70 procent. Så låt oss hoppas att de partier som till slut lyckas bilda regering, oavsett vilka det blir, ser till att en del av valrörelsens förslag aldrig blir verklighet. Och att kommande satsningar bygger på kunskap, inget annat.

FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT

Tema: Så är en bra terapeut – och så är en dålig: ”Kan handla om en mängd orsaker”

Tema: Öppenhet och kritik – ledstjärnor i Karolinas terapi: ”Okej att välja bort mig”

Tema: Svårt för terapeuter att avbryta behandling – därför fortsätter man

Tema: Terapeuterna svarar: Så utvecklas vi i vår yrkesroll

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Våld i nära relationer
7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat ...

Läs även

Ledare
30 jan 2023

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn...