Annika Sjöberg

Chefredaktör

30 jan 2023

30 jan 2023

LEDARE

Årets första nummer av Socionomen är här – riktar blicken mot våldsutövande kvinnor

Historiskt sett har det fysiska våldet varit manligt kodat – en syn som lever kvar än i dag. Hur har det påverkat hur samhället ser på våldsutövande kvinnor? Det har vi tittat närmare på i årets första nummer av Socionomen. Och så har vi träffat Sveriges första socialtjänstminister. Här nedanför: En ledare från chefredaktör Annika Sjöberg.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

30 jan 2023

30 jan 2023

Livet är fullt av förväntningar. Vi har förväntningar på vår partner, våra barn, på hur det ska vara på middagen med kompisarna och på jobbet. Men också på dem vi möter i yrkesrollen. Oavsett hur öppna och neutrala vi vinnlägger oss om att vara så är det omöjligt att inte påverkas. I det här numrets tema fördjupar vi oss i hur förväntningarna vi har på kvinnor respektive män påverkat synen på kvinnor som använder våld.

Historiskt har våldsamma kvinnor alltid setts som avvikande, emotionellt instabila eller rent av ”galna”. Det fysiska våldet har varit manligt kodat, och kvinnor har i högre utsträckning setts som offer för olyckliga omständigheter. De här föreställningarna lever i viss mån kvar och påverkar vilket stöd våldsamma kvinnor får. I en intervju på s. 26 berättar Riikka Heinola, ordförande i Unga KRIS i Västerås, om hur ingen förstod vad som låg bakom våldet hon använde, och hur hon upplevde att stödet att reda upp sin livssituation uteblev.

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finns all information

Vi ser nu tendenser i samhället på att kvinnors våld ökar. På Hinseberg har personalen märkt en tydlig förändring där hot och våld mellan intagna och gentemot personalen ökat. Och i höstas presenterade Socialstyrelsen ny statistik som visar att antalet orosanmälningar för flickor som rör sig i gängkriminella kretsar, och för tjejer som utövar våld mot andra tjejer ökar. Om det ökade våldet är en verklig förändring på samhällsnivå är ännu för tidigt att säga, men för att ge tjejer rätt stöd behövs en medvetenhet, och strukturer som möter tjejernas behov.

Dessutom i det här numret: Camilla Waltersson Grönvall, Sveriges första renodlade socialtjänstminister, berättar om sin syn på förebyggande arbete, sekretess och när vi kan ha en ny socialtjänstlag på plats.

Trevlig läsning!

FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT

Tema: Anmälningar om kvinnor som utövar våld ökar – men innebär det en förändring?

Tema: Tidslinje: Så har synen på våldsutövande kvinnor sett ut genom historien

Tema: Riikka om vägen tillbaka efter ett liv i kaos: ”Det ska inte behöva gå så långt”

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Ledare
9 dec 2022

Nya numret av Socionomen ute – fokus på Bostad först, nya ärkebiskopen och mycket mer

Hur har det fungerat med Bostad först i Sverige, vilka utmaningar h...

Ledare
26 okt 2022

Nya numret av Socionomen är här – om ojämlikhet och vikten av det kollektiva

Uppväxtmiljö, föräldrar, sociala nätverk – hur stor påverkan får de...

Ledare
15 sep 2022

Nytt nummer ute – fullt fokus på terapeutrollen

I nummer 6 av Socionomen är det fullt fokus på terapeuterna. Hur ly...

Ledare
1 jul 2022

Nytt nummer ute med fokus på nyexades första möte med yrkeslivet

I det här numret har vi riktat in oss på nyexade socionomers första...

Ledare
27 maj 2022

”Nummerupp­lysningen… finns den ens kvar?”

E-post, ekonomisystem, journaler – allt slogs ut vid cyberattacken ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.