Anders Printz. Foto: Gettyimages/Ulf Huett

Anders Printz

Särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen och tf chef för Uppdrag psykisk hälsa

17 feb 2023

17 feb 2023

Krönika: Arbetssätten måste anpassas efter klienterna

Anders Printz. Foto: Gettyimages/Ulf Huett

För att kunna möta utmaningarna i välfärden behöver vi gå ifrån hierarkisk styrning och avgränsade uppdrag till att fokusera mer på samarbete och nätverk, skriver Anders Printz, särskild utredare, i en krönika. Men han ställer sig också frågan: Är en sådan förändring möjlig?

Anders Printz

Särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen och tf chef för Uppdrag psykisk hälsa

17 feb 2023

17 feb 2023

Hela välfärden står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjningen, den demografiska utvecklingen med allt fler äldre samt kriminaliteten, utanförskapet och segregationen är sådana exempel. På dessa problem finns inga färdiga lösningar. Det räcker inte heller med att genomföra en eller flera åtgärder för att sedan ta reda på hur det gick. Den förändring som krävs är större än så.

Vi behöver gå ifrån ett fokus på organisationen med dess hierarkiska styrning och avgränsade uppdrag, till mer samarbete, nätverk och ett tydligare fokus på vad som skapar värde för innevånarna. Både utvecklingen mot en god och nära vård, och arbetet med att skapa en förbyggande och tillgänglig socialtjänst, går i den riktningen.

I Samsjuklighetsutredningen föreslog vi att det ska lagstadgas om sådana sätt att arbeta för personer som har skadligt bruk eller beroende och andra psykiatriska tillstånd, och därtill ofta stora behov av hjälp med boende, sysselsättning och relationer. Vi menar att professionella med olika kompetenser måste sitta tillsammans i samma hus och åka i samma bilar. Verksamheten kan inte utgå från att en hemlös person med beroendesjukdom ska komma på ett möte klockan 13.00 nästa tisdag. Arbetssättet måste i stället vara uppsökande och anpassat efter målgruppens behov.

LÄS OCKSÅ >>> Samsjuklighetsutredningens förslag stöper om hela beroendevården

Socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsinsatser ska integreras och ha en gemensam ledning. Sådana teambaserade arbetssätt har också stöd i forskning och rekommenderas i nationella riktlinjer, bland annat för personer med omfattande samsjuklighet.

Vi har också räknat på de ekonomiska effekterna av vårt förslag om en sådan samordnad vård- och stödverksamhet. Det visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamt. Kan bara några tillfällen av psykiatrisk slutenvård, akuta placeringar utanför hemmet eller avtjänade av fängelsestraff undvikas, blir det billigare för samhället att bedriva sådan verksamhet än att inte göra det.

Är det då möjligt med en sådan förändring som vi föreslår? Säkert blir det inte lätt.  Vi inser nämligen att organisationerna ofta styrs av egen logik där avgränsade prestationer och kostnader i varje stuprör, är viktigare än helheten. Därför vill vi att den samordnade vård- och stödverksamheten ska regleras i en särskild lag och finansieras av staten.

LÄS OCKSÅ >>> Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Ändå kommer det förstås bli svårigheter ibland. Många kommer vilja vara med och bestämma och de gamla arbetssätten kommer ibland sitta i väggarna. Vi förstår att det måste få ta tid. Sammanlagt fem år tror vi behövs för att införa samtliga samsjuklighetsutredningens förslag.

Finns det då tillräckligt med människor att bemanna dessa verksamheter? Ja det tror jag. En av lösningarna på kompetensförsörjningen kan nämligen vara att medarbetare med rätt kompetens, till exempel socionomer, känner att de gör skillnad och att deras kunskap och engagemang tas tillvara. En verksamhet som utgår från behoven hos dem som behöver insatser och där medarbetare arbetar tillsammans kommer vara attraktiv på framtidens arbetsmarknad. Det är också en förutsättning för att omställningen mot en god och nära vård och en förebyggande och tillgänglig socialtjänst ska lyckas.

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Krönika
5 jan 2023

Krönika: ”Se över din mentala ergonomi”

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt att stress och ångest k...

Krönika
16 nov 2022

Krönika: Vi är de som måste orka, hoppas och tro – även om vi blir besvikna

Det är vårt ansvar som handläggare att vara den personen som tar em...

Krönika
23 sep 2022

Krönika: Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad de...

Krönika
8 sep 2022

Krönika: Socialarbetare behöver en gemensam värdegrund

Socialarbetaren har gått från att vara en professionell medmänniska...

Krönika
27 jun 2022

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psyk...

Krönika
29 maj 2022

Ola Tornberg om att vara är en god lyssnare utan att bli hjälpnödig

Det är ett hantverk att lyssna på ett sätt som skapar tillit och ko...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.