Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Slutbetänkandet av Samsjuklighetsutredningen har lämnats över till regeringen. Man föreslår bland annat att tvångsvård vid missbruk och beroende ska bedrivas på regional nivå.

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) har nu tagit emot slutbetänkande av Samsjuklighetsutredningen. Det lämnades över av särskilde utredaren Anders Printz vid en pressträff under tisdagen.

Utredningen, som påbörjades sommaren 2020, har haft som uppdrag att föreslå hur samordnade insatser, när det gäller vård, behandling och stöd, kan säkerställas för personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk eller beroende som också har en psykiatrisk diagnos eller ett närliggande tillstånd.

Socionomen har tidigare bevakat frågan nära och skrev ett långt reportage när utredningen kom med sitt delbetänkande våren 2022.

Förutom presentationen av förslagen i slutbetänkandet lyfte Anders Printz också fram de delar som varit mest vägledande under arbetets gång.

– Vi har utgått från de målbilder som vi arbetade fram inom ramen för delbetänkandet. Det gjorde vi tillsammans med personer som själva har samsjuklighet och anhöriga. De målbilderna har följt med oss hela tiden i det här arbetet, säger han, och fortsätter.

– Jag vill särskilt trycka på två av dem; stöd och vård som hänger ihop som en helhet, och att inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både beroende och psykisk ohälsa.

Bland de förslag som utredningen nu presenterar syns följande:

  • Den slutna tvångsvården ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. Det innebär att lagen om vård av missbrukare, LVM, upphör och att Sis inte längre bedriver vård för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende.
  • Förutsättningarna för tvångsvård regleras så att tvångsvård får ges, förutom när patienten lider av en allvarlig psykisk störning, också när patienten lider av ett allvarligt skadligt bruk eller beroende.
  • Tillämpningen av öppen psykiatrisk tvångsvård förenklas genom att bland annat kunna fatta beslut om det utan att behöva ansöka till Förvaltningsrätten under en viss tidsperiod, de första fyra veckorna. Därefter måste man ansöka till Förvaltningsrätten.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande i sin helhet

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Nyheter
3 feb 2023

Regeringen vill skydda socialsekreterare som hotas av LVU-kampanjen

Det ska bli möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontor för at...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.