Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Slutbetänkandet av Samsjuklighetsutredningen har lämnats över till regeringen. Man föreslår bland annat att tvångsvård vid missbruk och beroende ska bedrivas på regional nivå.

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) har nu tagit emot slutbetänkande av Samsjuklighetsutredningen. Det lämnades över av särskilde utredaren Anders Printz vid en pressträff under tisdagen.

Utredningen, som påbörjades sommaren 2020, har haft som uppdrag att föreslå hur samordnade insatser, när det gäller vård, behandling och stöd, kan säkerställas för personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk eller beroende som också har en psykiatrisk diagnos eller ett närliggande tillstånd.

Socionomen har tidigare bevakat frågan nära och skrev ett långt reportage när utredningen kom med sitt delbetänkande våren 2022.

Förutom presentationen av förslagen i slutbetänkandet lyfte Anders Printz också fram de delar som varit mest vägledande under arbetets gång.

– Vi har utgått från de målbilder som vi arbetade fram inom ramen för delbetänkandet. Det gjorde vi tillsammans med personer som själva har samsjuklighet och anhöriga. De målbilderna har följt med oss hela tiden i det här arbetet, säger han, och fortsätter.

– Jag vill särskilt trycka på två av dem; stöd och vård som hänger ihop som en helhet, och att inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både beroende och psykisk ohälsa.

Bland de förslag som utredningen nu presenterar syns följande:

  • Den slutna tvångsvården ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. Det innebär att lagen om vård av missbrukare, LVM, upphör och att Sis inte längre bedriver vård för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende.
  • Förutsättningarna för tvångsvård regleras så att tvångsvård får ges, förutom när patienten lider av en allvarlig psykisk störning, också när patienten lider av ett allvarligt skadligt bruk eller beroende.
  • Tillämpningen av öppen psykiatrisk tvångsvård förenklas genom att bland annat kunna fatta beslut om det utan att behöva ansöka till Förvaltningsrätten under en viss tidsperiod, de första fyra veckorna. Därefter måste man ansöka till Förvaltningsrätten.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande i sin helhet

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Nyheter
24 jun 2024

Ingen ersättning i uppmärksammat vanvårds-ärende

Inget skadestånd för den kvinna från Stenungsund som utsattes för s...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.