Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Särskilde utredaren Anders Printz, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Regeringskansliet

Slutbetänkandet av Samsjuklighetsutredningen har lämnats över till regeringen. Man föreslår bland annat att tvångsvård vid missbruk och beroende ska bedrivas på regional nivå.

Tommy Johansson

Reporter

1 feb 2023

1 feb 2023

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) har nu tagit emot slutbetänkande av Samsjuklighetsutredningen. Det lämnades över av särskilde utredaren Anders Printz vid en pressträff under tisdagen.

Utredningen, som påbörjades sommaren 2020, har haft som uppdrag att föreslå hur samordnade insatser, när det gäller vård, behandling och stöd, kan säkerställas för personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk eller beroende som också har en psykiatrisk diagnos eller ett närliggande tillstånd.

Socionomen har tidigare bevakat frågan nära och skrev ett långt reportage när utredningen kom med sitt delbetänkande våren 2022.

Förutom presentationen av förslagen i slutbetänkandet lyfte Anders Printz också fram de delar som varit mest vägledande under arbetets gång.

– Vi har utgått från de målbilder som vi arbetade fram inom ramen för delbetänkandet. Det gjorde vi tillsammans med personer som själva har samsjuklighet och anhöriga. De målbilderna har följt med oss hela tiden i det här arbetet, säger han, och fortsätter.

– Jag vill särskilt trycka på två av dem; stöd och vård som hänger ihop som en helhet, och att inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både beroende och psykisk ohälsa.

Bland de förslag som utredningen nu presenterar syns följande:

  • Den slutna tvångsvården ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. Det innebär att lagen om vård av missbrukare, LVM, upphör och att Sis inte längre bedriver vård för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende.
  • Förutsättningarna för tvångsvård regleras så att tvångsvård får ges, förutom när patienten lider av en allvarlig psykisk störning, också när patienten lider av ett allvarligt skadligt bruk eller beroende.
  • Tillämpningen av öppen psykiatrisk tvångsvård förenklas genom att bland annat kunna fatta beslut om det utan att behöva ansöka till Förvaltningsrätten under en viss tidsperiod, de första fyra veckorna. Därefter måste man ansöka till Förvaltningsrätten.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande i sin helhet

Läs mer

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Läs även

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Nyheter
1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slu...

Nyheter
1 nov 2023

IVO-granskning visade på omfattande brister på flera LSS-boenden

8 av 9 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar visade br...

Nyheter
25 okt 2023

Ökad risk för suicid när ekonomin inte går ihop

Det finns tydliga kopplingar mellan ekonomisk utsatthet, psykisk oh...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.