Teresa Almerud Varhegyi. Foto: Gettyimages/Privat

Teresa Almerud Varhegyi

Socionom och familjehem

22 aug 2022

22 aug 2022

Replik: ”Vi behöver se över de system som ligger till grund för placeringar”

Teresa Almerud Varhegyi. Foto: Gettyimages/Privat
opinion-sign
Detta är en replik på RFF:s debattartikel: "De mest utsatta barnen förtjänar det bästa omhändertagandet"

”Jag instämmer helt med Riksförbundet för förstärkt familjehemsvårds tanke om tillsyn och handledning, men vill gå ett steg längre”, skriver socionomen Teresa Almerud Varhegyi i en replik till RFF. ”De här systemen för placering måste ses över”, menar hon.

Teresa Almerud Varhegyi

Socionom och familjehem

22 aug 2022

22 aug 2022

Jag är familjehem och socionom. Jag har jobbat med tonåringar med psykosocial problematik sedan 2007, och gör det idag också. Men i mitt hem. De ungdomar som kommer till mig har relativt omfattande problematik med socialt nedbrytande beteenden, självskador, låg självkänsla, missbruk eller riskbruk, en icke-fungerande skolgång, en negativ bild av vuxna, brister i tillit och relationer, brister i nätverk och stöd… Listan kan göras lång.

Samtliga har en genomförandeplan enligt BBIC, eftersom det är praxis. Men, eftersom jag är familjehem och inte HVB, så har de inte en vårdplan. Jag har ingen dokumentationsplikt, ingen utomstående tillsyn, ingen professionell handledning. Det innebär att jag, även utan den kompetens och rutin jag ändå har på att bedöma, kartlägga, planera den dagliga omvårdnaden och faktiskt utföra behandlingen av ungdomar skulle kunna göra i princip hur jag ville. Skälla, bestraffa, ge konsekvenser, skuldbelägga ungdom och/eller föräldrar, lägga över ansvaret för hur det går för barnet på BUP eller skola eller socialtjänst. Sammanbrott blir mer frekventa. Barnen ”misslyckas” eftersom de inte får adekvata insatser.

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård skriver i sin debattartikel De mest utsatta barnen förtjänar det bästa omhändertagandet (220622) att: ”Samma krav på tillsyn och kvalitet måste gälla, vare sig det handlar om kommunal verksamhet eller upphandlad konsulentstödd verksamhet”. De trycker på det enkla faktum att rätt familjehem till rätt barn kan minimera riskerna för de brister i skolgång och social kompetens, självkänsla och hälsa som en majoritet av placerade barn har. Jag instämmer helt, det gör all forskning också.

Problemet är att vi navigerar i utdaterade system; det system vi har idag är inte skapat för den verklighet och vardag vi har. Familjehemsplacering är tänkt att fungera som ett förtroendeuppdrag, att helt enkelt ta in någon annans barn i sitt hem och erbjuda dem samma vardag och familjeliv som de biologiska barnen i familjen har. Utgångspunkten är att barnet har behov av tillit, trygghet, rutiner och vardag och vuxna som ger omvårdnad. Barnet förväntas inte ha andra och större behov än så.

Det vi verksamma ser och har bevittnat under många år är en förskjutning. De barn som tidigare placerades på SiS (låsta platser för barn med omfattande problematik) placeras nu på HVB-hem, som inte har möjlighet att begränsa dem i kontakt med gamla nätverk eller kontrollera att de inte fortsätter sina destruktiva beteenden.

De barn som tidigare placerades på HVB-hem placeras nu i familjehem. Tidigare hade de en vårdplan, och bedömdes behöva personal med adekvat utbildning och kompetens 24 timmar per dygn. Nu bedöms det behovet annorlunda, eller har det bara osynliggjorts i NPM-budgetarna?

Familjehemmen har generellt inte en strukturerad metod de använder och arbetar efter. De flesta har inte utbildning inom behandling av barn med särskild problematik som NPF, missbruk, PTSD, trauma osv. De får heller inte arbeta professionellt som familjehem. Detta trots att, som jag nämnde ovan, barnen som placeras idag ofta har en omfattande problematik som fått fortgå under flera år med öppenvård, utredningar och alternativa stödinsatser innan en placering kommer i fråga.

Jag instämmer helt med Riksförbundet för förstärkt familjehemsvårds tanke om tillsyn och handledning, men vill gå ett steg längre; vi behöver se över de system som ligger till grund för placeringar. Vi behöver skapa olika benämningar eller graderingar för omfattningen av problematik hos de barn som placeras, och vi måste belysa det faktum att många av dem behöver så mycket mer än daglig omvårdnad i en annan familj. Man skulle enkelt kunna dela upp utredningarna och val av insats och familjehem efter om barnet bedöms behöva en vårdplan efter genomförd BBIC-utredning eller inte. Behövs en vårdplan behövs det också ett professionaliserat familjehem som kan tillgodose barnets behov gällande vård och behandling.

Barn är olika. Barn placeras av olika skäl. Vi ser att många barn har särskilda behov som inte alla kan eller skall möta och behandla. Det måste vara skillnad och nyanser också på oss familjehem. Och de här systemen för placering måste ses över.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Krönika
23 sep 2022

Krönika: Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad de...

Socialt arbete
22 sep 2022

Nicolas Lunabba: ”Vi måste skapa en våg av medmänsklighet i detta mörker”

Ett Sverige märkt av social orättvisa, klassklyftor och fattigdom, ...

Läs även

Migration och integration
28 mar 2022

Debatt: Politisk ovilja försvårar social inkludering för EU-migranter

När politiken visar en ovilja till inkludering kan vardagsrasismen ...

Debatt
3 mar 2022

Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

År efter år pekar organisationer och myndigheter på brister inom la...

Debatt
14 jan 2022

Slutord: Sverige bör inte avkriminalisera eget bruk av narkotika

Här följer ett slutord från Narkotikapolitiskt center i debatten &q...

Debatt
8 dec 2021

Debatt: Så får vi tryggare samhällsvård med ökad nationell kunskap

Familjehems- och institutionsvård av barn har återkommande kritise...

Debatt
1 jul 2021

Socialstyrelsen replikerar: ”Vi har ett ansvar att stötta kommunerna”

REPLIK Hög arbetsbelastning och organisatoriska omständigheter i ko...

Debatt
1 jul 2021

”Hur gör vi vården rättvis för placerade barn?”

DEBATT Hur kan vi göra vården för familjehemsplacerade barn mer rät...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.