Åsa Flood Johansson. Foto: Privat/Gettyimages

Åsa Flood Johansson

Socionom

26 jan 2023

26 jan 2023

Debatt: Vi måste stoppa den osorterade strömmen av quick fixes

Åsa Flood Johansson. Foto: Privat/Gettyimages

Vi tycks ha tappat sans, vett och kritiskt tänkande och glömt att förändring på individnivå är svårt utan att ändra den situation och struktur som driver fram beteendet. Det skriver socionomen Åsa Flood Johansson i en debattartikel.

Åsa Flood Johansson

Socionom

26 jan 2023

26 jan 2023

”Alla har glömt” sjöng Towa Carson i Melodifestivalen i slutet av 60-talet. Just nu verkar det som om alla har glömt att våld och psykisk ohälsa inte är något som bara drabbar ett samhälle som en utifrån kommen farsot, likt pandemin. Utan att det är ett tecken på att något har gått snett, inifrån. Men debatten präglas av att det är något som har kommit, bara så där, och nu måste vi snabbt hitta en lösning som funkar, en medicin som ska lösa problemet utan vidare analys av orsakerna. Det som impliceras är dock att brottsligheten är något som vi har importerat utifrån.

Vi väger, mäter och utvärderar mer än någonsin och sociala medier översvämmas av inlägg om det ena goda exemplet efter det andra på hur våldet ska stävjas och den psykiska hälsan ska öka. Genom projekt, seminarier och rapporter lanseras på löpande band metoder och modeller, ivrigt påhejade av alla som vill vara i framkant. Finns ingen evidens är det ingenting att ha, även om just det som faktiskt har påvisbar positiv effekt är smalt avgränsat och i praktiken helt oanvändbart här i vår kontext. Det gör inget, den ska vi ha ropar hela den samlade skaran likt matadorerna i tjuren Ferdinand.

Vi tycks ha tappat sans, vett och kritiskt tänkande och glömt att förändring på individnivå är svårt utan att ändra den situation och struktur som driver fram beteendet. Många gånger är de metoder som föreslås dessutom hämtade från USA, där systemet har ganska få likheter med vår svenska socialtjänst.

Barn och unga som uppvisar, ofta helt adekvata, symtom på att samhällsutvecklingen gått snett utreds, diagnostiseras, medicineras och interneras och föräldrar, föreslås det, ska tvingas och bötfällas. De sociala problemen ska nu kontrolleras bort och vi tycks ha glömt att den typen av försök redan tidigare gjorts utan vidare framgång. Diskussionen om vad som faktiskt är orsaken till symtomen lyser anmärkningsvärt mycket med sin frånvaro. Att sociala problem som våld, missbruk och fattigdom leder till våld, missbruk och fattigdom tycks vi alltså ha glömt.

Sverige har tidigare ofta lyfts fram i internationella sammanhang som exempel på ett fungerande samhälle. Skälen som angivits är gratis skola, gratis sjukvård och omsorg och jämlika livschanser. Framgångsfaktorerna har vi nu bit för bit nedmonterat till förmån för att marknaden ska få sätta pris på dessa tjänster.

Tänk om svaret är så enkelt som att välfärden behöver byggas upp igen, att människor behöver utbildning, arbete och bostad samt att enkelt få tillgång till vård, omsorg och stöd när det behövs. Att vi behöver känna hopp inför en bättre framtid. Inte en helt orimlig tanke och även om en kan ledas i villfarelse numera vid bara ett snabbt klick in på Linkedin om att alla tankar och idéer om sociala problem och dess lösningar är helt nya för dagen, är jag säker på att någon annan tänkt just samma här. För det är såklart inte så att alla har glömt.

Om beslutsfattare på olika nivåer verkligen vill vända utvecklingen så krävs nog först ett stopp på den strida, osorterade strömmen av förslag på quick fixes och därefter en samlad satsning på det som faktiskt visat sig funkat bra tidigare och här har vi ju oss själva som det bästa exemplet. Vi har haft ett unikt system som vi måste fortsätta tro på och inte offra i en desperat jakt på nya lösningar.

Många politiker säger att det kommer att ta tid att vända trenden, men det behöver det kanske inte alls göra. Polisens budget har i det närmaste fördubblats sedan 2015 och antalet polisanställda ska öka med 10 000 till år 2024. Inom socialtjänsten som nu föreslås av alla håll ska satsa brett på förebyggande åtgärder, vilket förstås är bra, görs i stället besparingar. Alla har ett val och till syvende och sist är det fråga om prioriteringar.

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Debatt
6 mar 2023

Debatt: Straffskalan för tjänstemän som brister i yrkesutövningen bör ses över

Regeringens förslag för att motverka desinformation och stärka soci...

Debatt
16 feb 2023

Debatt: Barn har rätt till ett engagerat ombud

Svensk lag klargör tydligt, att barn är individer och rättsbärare, ...

Debatt
9 feb 2023

Slutord: Större ansvar krävs för att lyckas med stöd vid adhd och autism

Antalet vård- och stödkontakter behöver minska för att lyckas ge rä...

Debatt
3 feb 2023

Replik: Behövs utveckling inom flera områden för bättre stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsens rekommendationer är aldrig heltäckande, och varje ...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Debatt
2 jan 2023

Debatt: Låt inte riktlinjerna för adhd och autism skapa ännu ett stuprör

Det är glädjande att det i Socialstyrelsens nationella riktlinjer f...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.