Marie Larsson

Socionom verksam som behandlingsassistent

6 mar 2023

6 mar 2023

Debatt: Straffskalan för tjänstemän som brister i yrkesutövningen bör ses över

Regeringens förslag för att motverka desinformation och stärka socialtjänsten syftar till repressiva metoder, i stället för att höja kompetensen inom professionen eller möjlighet att döma enskilda tjänstemän för brister i yrkesutövningen. Det skriver socionomen Marie Larsson i ett debattinlägg.

Marie Larsson

Socionom verksam som behandlingsassistent

6 mar 2023

6 mar 2023

Den senaste tidens demonstrationer och protester mot socialtjänsten handlar om att det finns socialsekreterare som saknar kompetens i att bemöta barn, i att intervjua barn och att följa gällande regelverk. Både JO och IVO kritiserar årligen socialtjänsten för återkommande brister i barnavårdsutredningar och att följa gällande författningar.

Av JO:s årsberättelse 2022/23 framgår det till exempel att:

En flicka som var placerad, och därmed under socialtjänstens långtgående tillsynsansvar, har ett sexuellt umgänge med en pojke som är under 15 år. Socialtjänsten gjorde ingen polisanmälan för att pojken var under 15 år, och flickan ansågs därmed inte ha varit utsatt för något brott. I stället kom socialsekreteraren överens med familjehemskonsulenten om att familjehemmet skulle följa med flickan till ungdomsmottagningen och se över möjligheten till preventivmedel.

Ett aktuellt beslut i enlighet med LVU och placering på ett Sis saknas vid placering av en pojke. Ändå skulle tonåringen placeras och handräckning av polis begärdes. Polishandräckningen verkställdes men pojken fick inte vara kvar på boendet.

Utredningstiden på barn- och unga i Stockholm hölls i drygt 70 procent av de ärenden där det inleddes en utredning. Längre fram i dessa utredningar mattades barnets inflytande tydligt av. Få barn gavs inflytande avseende eventuell insats och återkoppling på utredningens resultat.

Stockholm har också fått kritik av IVO vid flera tillfällen på grund av att socialsekreterare generellt brister i att bedöma risken för att barnet ska utsättas för fortsatt våld trots att lagstiftningen kräver det.

Listan över brister och förmågan att följa gällande regelverk kan göras ännu längre.

Ytterligare graverande är att det enligt IVO innebär att barn och unga riskerar att inte få sina behov av stöd, skydd och hjälp utredda och tillgodosedda. I värsta fall kan det bidra till att barn skadas eller till och med avlider. Kommunerna lyckas inte komma till rätta med bristerna inom den sociala barn- och ungdomsvården och upprätthålla en god kvalitet”. IVO skriver också att:

”Vi noterar att det, trots omfattande kunskapsstöd, finns handläggare som saknar nödvändig kunskap för en rättssäker handläggning.”

Men i stället för att synliggöra dessa brister och förtydliga tjänstemannaansvaret vidtar regeringen nu åtgärder för att motverka den desinformationen som sprids, och för att stärka socialtjänsten.

Regeringens förslag syftar till repressiva metoder i stället för att höja kompetensen inom socialtjänsten, i stället för att införa en yrkeslegitimation eller möjlighet att döma enskilda tjänstemän och nämnder för brister begångna i tjänsten på samma sätt som läkare, sjuksköterskor och lärare kan bli.

Nuvarande straffskala i brottsbalken där enskilda tjänstemän kan dömas till böter eller fängelse i högst två år används mer sällan än fingrarna på min ena hand. Den bör revideras och förtydligas för tjänstemän och införas för nämnder som tar beslut på de förslag som tjänstemännen arbetat fram.

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Debatt
16 feb 2023

Debatt: Barn har rätt till ett engagerat ombud

Svensk lag klargör tydligt, att barn är individer och rättsbärare, ...

Debatt
9 feb 2023

Slutord: Större ansvar krävs för att lyckas med stöd vid adhd och autism

Antalet vård- och stödkontakter behöver minska för att lyckas ge rä...

Debatt
3 feb 2023

Replik: Behövs utveckling inom flera områden för bättre stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsens rekommendationer är aldrig heltäckande, och varje ...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Debatt
26 jan 2023

Debatt: Vi måste stoppa den osorterade strömmen av quick fixes

Vi tycks ha tappat sans, vett och kritiskt tänkande och glömt att f...

Debatt
2 jan 2023

Debatt: Låt inte riktlinjerna för adhd och autism skapa ännu ett stuprör

Det är glädjande att det i Socialstyrelsens nationella riktlinjer f...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.