Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Från vänster: Fredrik Hjulström, Alexandru Panican, Tapio Salonen, Martin Börjeson, Lennart Sauer och Mats Collin.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering. Det skriver Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete, som är starkt kritiska till regeringens tillsatta utredning om socionomutbildningen.

Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Förra hösten togs ett gemensamt initiativ att lyfta fram socionomers vidareutbildningsbehov. Socionomutbildningarna i landet (FSSOC), tillsammans med fack (Akademikerförbundet SSR), Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och den sociala forskningen (FORSA) har tillsammans utrett och pekat på brister i socionomers möjligheter att vidareutbilda sig inom det sociala yrkesfältets olika specialområden. Till skillnad från till exempel sjuksköterskor saknas en nationell struktur för sådana utbildningar efter socionomutbildningen och inrättande av specialisttjänster i yrkespraktiken. Vi har under våren lyft dessa frågor till ansvariga ministrar inom social- och utbildningsdepartement och utlovats vidare överläggningar.

LÄS OCKSÅ >>> Nu ska socionomutbildningen ses över – regeringen tillsätter utredning 

Kunskapsutvecklingen inom det sociala området har varit mycket kraftig under de senaste decennierna. Det är numera svårt för socialarbetarna att ha tillräcklig kunskap om alla områden för att göra ett fullgott jobb. Socionomutbildningen är bra och många kommuner vidareutbildar sin personal, men det räcker inte som kunskapsgrund för de socionomer som arbetar inom socialtjänsten idag. Ska socialtjänsten klara av att ge vård och stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap och med god kvalité krävs en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå.

Med stor förvåning har vi nu noterat tillsättning av en statlig utredning som inte skall belysa dessa långsiktigt strategiska professionsfrågor utan i stället en detaljfråga på socionomutbildningen; se över examensmålen för socionomexamen ”för att motverka ungdomskriminalitet” (Dir. 2023:121). Detta har varit en punkt i Tidöavtalet och redan utsatts för en massiv kritik från högskolesfären. Med landets rektorer i spetsen har en sådan skrivning uppfattats som politisk klåfingrighet och ett hot mot lärosätenas självständighet.

Förutom att instämma i denna generella kritik kan vi som företrädare för socionomutbildningarna i landet konstatera att de nuvarande examensmålen väl täcker in allehanda sociala förändringar som ständigt sker i vårt samhälle – ”visa kunskap och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation…och barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser” (Nationella examensmål för socionomexamen).

LÄS OCKSÅ >>> Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Våra organisationer kommer oförtrutet fortsätta att arbeta för professionsutvecklingen inom det breda socionomfältet. Grundstenen är en bred generalistutbildning som leder till socionomexamen. Därutöver behövs inrättas en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå, till exempel med inriktning mot familjerätt, socialt arbete med äldre, funktionsnedsättning, barn och unga och missbruk.

Förbundet för socionomutbildningarna i Sverige tar nu ett initiativ att under kommande läsår kartlägga befintliga vidareutbildningar vid landets lärosäten. Våra organisationer fortsätter att konstruktivt medverka till socionomers professionsutveckling på bred front och ser fram emot en fortsatt bred dialog med yrkesverksamma, studenter och ansvariga politiker.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering!

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Debatt
5 sep 2023

Replik: Läget inte alls så svart-vitt som Lindblom målar upp

"Min erfarenhet från behandlingskonferenser, kontorslandskap o...

Debatt
23 aug 2023

Debatt: Låt inte det sociala perspektivet bli en förlorad kunskap

Ett socialt perspektiv kontextualiserar psykisk ohälsa i stället fö...

Debatt
14 jun 2023

Debatt: Ge barn i familjehem bättre förutsättningar att klara skolan

I dag går allt för många familjehemsplacerade barn ut skolan med of...

Debatt
16 maj 2023

Debatt: Det behövs åtgärder för att motverka eftervåld

Det måste komma till en diskussion om åtgärder för att begränsa vål...

Debatt
26 apr 2023

Replik: Medling handlar primärt inte om förlåtelse

"Ett av de viktigaste kriterierna i medling är frivilligheten,...

Debatt
6 apr 2023

Debatt: Familjehemmen måste få rätt stöd

Kommuner behöver se kvalitativa familjehemsföretag som en komplette...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.