Cecilia Sjölander (till vänster) och Emma Tengwall. Foto: Privat/Gettyimages

Emma Tengwall

Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

14 jun 2023

Debatt: Ge barn i familjehem bättre förutsättningar att klara skolan

Cecilia Sjölander (till vänster) och Emma Tengwall. Foto: Privat/Gettyimages

I dag går allt för många familjehemsplacerade barn ut skolan med ofullständiga betyg. Det går att ändra på genom att fler får tillgång till Skolfam, skriver företrädare för Stiftelsen allmänna barnhuset i en debattartikel.

Emma Tengwall

Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

14 jun 2023

Läsförmågan hos barn i årskurs 4 sjunker, det meddelade Skolverket i maj. Enligt såväl Barnkonventionen som Socialtjänstlagen och Skollagen har varje barn har rätt till det stöd och den hjälp hen behöver för att klara av sin skolgång. Men i dag går allt för många av de drygt 7 500 barn i Sverige mellan 7 och 14 år som lever i familjehem ut skolan med ofullständiga betyg.

I den senaste granskningen av Sverige som FN:s barnrättskommitté genomförde i februari 2023 kritiserade kommittén Sverige för att vi inte kan säkerställa att barn som omhändertagits eller lever i socioekonomiskt missgynnade familjer får en likvärdig tillgång till god utbildning.

Att lyckas i skolan är i särklass den viktigaste skyddsfaktorn för att undvika framtida problem som psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och bidragsberoende. Om ett barn går ut skolan med godkända betyg i nian, halveras risken för utanförskap i vuxen ålder.

Skolresultat för barn som är, eller har varit i samhällsvård skiljer sig markant från andras:

  • 85,6 procent av alla barn som gick ut grundskolan 2015 hade behörighet till gymnasiet (Skolverket, 2022).
  • Endast 52 procent av pojkarna och 60 procent av flickorna i samhällsvård gick ut grundskolan 2015 med behörighet till gymnasiet (Socialstyrelsens lägesrapport, 2016).

Som en lösning för att öka placerade barns möjlighet att gå ut nian med godkända betyg driver Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetet med att implementera arbetsmodellen Skolfam. Modellen går ut på att socialtjänst, skola och familjehem samverkar för att grundskoleelever i familjehem ska utvecklas optimalt och nå så goda resultat i skolan som möjligt.

Skolfam finns i dag i 20 av Sveriges 290 kommuner. Det är manualstyrt och innebär att barnets socialsekreterare, psykolog och specialpedagog bildar ett team kring barnet. Tillsammans kartlägger de barnets förutsättningar för skolprestation och följer upp barnets skolutveckling till slutet av grundskolan. På det här sättet kan skolan ge ett individanpassat stöd åt elever som bor i familjehem och erbjuda eleven utmaningar på rätt nivå.

Enligt siffror från Socialstyrelsen 2022 var det totalt 7 606 barn mellan 7 och 14 år som levde i familjehem i Sverige 2021. Ungefär 10 procent av dem har fått insatsen Skolfam och resultaten är slående.

2022 var det 75,6 procent av barnen som fått Skolfam som hade gymnasiebehörighet efter nian. 19 av Sveriges Skolfam-team hade över 80 procent direkt behöriga, vilket är nästan i nivå med alla Sveriges grundskoleelever som vi visade ovan. Studier har också visat att redan efter de två första åren med Skolfam bryts den negativa utvecklingen av små gradvisa försämringar i skolresultat som annars tyvärr är norm för barn i samhällsvård.

Vissa omständigheter i ett barns utveckling är svåra att påverka, men skolresultat går och ska optimeras så att barn upplever framgång och utvecklas positivt. Att erbjuda barn i familjehem Skolfam är en viktig investering i deras framtid och ett sätt att säkerställa att deras rättigheter blir tillgodosedda.

Socialtjänst och skola behöver samverka för att vända utvecklingen tillsammans. Genom att erbjuda Skolfam i landets alla kommuner kan Sverige leva upp till barnkonventionens intentioner och ge varje barn som placeras i familjehem förutsättningar till en god utbildning och en ljusare framtid.

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Debatt
5 sep 2023

Replik: Läget inte alls så svart-vitt som Lindblom målar upp

"Min erfarenhet från behandlingskonferenser, kontorslandskap o...

Debatt
28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten ...

Debatt
23 aug 2023

Debatt: Låt inte det sociala perspektivet bli en förlorad kunskap

Ett socialt perspektiv kontextualiserar psykisk ohälsa i stället fö...

Debatt
16 maj 2023

Debatt: Det behövs åtgärder för att motverka eftervåld

Det måste komma till en diskussion om åtgärder för att begränsa vål...

Debatt
26 apr 2023

Replik: Medling handlar primärt inte om förlåtelse

"Ett av de viktigaste kriterierna i medling är frivilligheten,...

Debatt
6 apr 2023

Debatt: Familjehemmen måste få rätt stöd

Kommuner behöver se kvalitativa familjehemsföretag som en komplette...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.