Cecilia Sjölander (till vänster) och Emma Tengwall. Foto: Privat/Gettyimages

Emma Tengwall

Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

14 jun 2023

Debatt: Ge barn i familjehem bättre förutsättningar att klara skolan

Cecilia Sjölander (till vänster) och Emma Tengwall. Foto: Privat/Gettyimages

I dag går allt för många familjehemsplacerade barn ut skolan med ofullständiga betyg. Det går att ändra på genom att fler får tillgång till Skolfam, skriver företrädare för Stiftelsen allmänna barnhuset i en debattartikel.

Emma Tengwall

Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare, Stiftelsen allmänna barnhuset

14 jun 2023

14 jun 2023

Läsförmågan hos barn i årskurs 4 sjunker, det meddelade Skolverket i maj. Enligt såväl Barnkonventionen som Socialtjänstlagen och Skollagen har varje barn har rätt till det stöd och den hjälp hen behöver för att klara av sin skolgång. Men i dag går allt för många av de drygt 7 500 barn i Sverige mellan 7 och 14 år som lever i familjehem ut skolan med ofullständiga betyg.

I den senaste granskningen av Sverige som FN:s barnrättskommitté genomförde i februari 2023 kritiserade kommittén Sverige för att vi inte kan säkerställa att barn som omhändertagits eller lever i socioekonomiskt missgynnade familjer får en likvärdig tillgång till god utbildning.

Att lyckas i skolan är i särklass den viktigaste skyddsfaktorn för att undvika framtida problem som psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och bidragsberoende. Om ett barn går ut skolan med godkända betyg i nian, halveras risken för utanförskap i vuxen ålder.

Skolresultat för barn som är, eller har varit i samhällsvård skiljer sig markant från andras:

  • 85,6 procent av alla barn som gick ut grundskolan 2015 hade behörighet till gymnasiet (Skolverket, 2022).
  • Endast 52 procent av pojkarna och 60 procent av flickorna i samhällsvård gick ut grundskolan 2015 med behörighet till gymnasiet (Socialstyrelsens lägesrapport, 2016).

Som en lösning för att öka placerade barns möjlighet att gå ut nian med godkända betyg driver Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetet med att implementera arbetsmodellen Skolfam. Modellen går ut på att socialtjänst, skola och familjehem samverkar för att grundskoleelever i familjehem ska utvecklas optimalt och nå så goda resultat i skolan som möjligt.

Skolfam finns i dag i 20 av Sveriges 290 kommuner. Det är manualstyrt och innebär att barnets socialsekreterare, psykolog och specialpedagog bildar ett team kring barnet. Tillsammans kartlägger de barnets förutsättningar för skolprestation och följer upp barnets skolutveckling till slutet av grundskolan. På det här sättet kan skolan ge ett individanpassat stöd åt elever som bor i familjehem och erbjuda eleven utmaningar på rätt nivå.

Enligt siffror från Socialstyrelsen 2022 var det totalt 7 606 barn mellan 7 och 14 år som levde i familjehem i Sverige 2021. Ungefär 10 procent av dem har fått insatsen Skolfam och resultaten är slående.

2022 var det 75,6 procent av barnen som fått Skolfam som hade gymnasiebehörighet efter nian. 19 av Sveriges Skolfam-team hade över 80 procent direkt behöriga, vilket är nästan i nivå med alla Sveriges grundskoleelever som vi visade ovan. Studier har också visat att redan efter de två första åren med Skolfam bryts den negativa utvecklingen av små gradvisa försämringar i skolresultat som annars tyvärr är norm för barn i samhällsvård.

Vissa omständigheter i ett barns utveckling är svåra att påverka, men skolresultat går och ska optimeras så att barn upplever framgång och utvecklas positivt. Att erbjuda barn i familjehem Skolfam är en viktig investering i deras framtid och ett sätt att säkerställa att deras rättigheter blir tillgodosedda.

Socialtjänst och skola behöver samverka för att vända utvecklingen tillsammans. Genom att erbjuda Skolfam i landets alla kommuner kan Sverige leva upp till barnkonventionens intentioner och ge varje barn som placeras i familjehem förutsättningar till en god utbildning och en ljusare framtid.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Debatt
18 jan 2024

”Säkra familjehemsplaceringar motmedel mot gängrekrytering”

Hur kan Sveriges politiker 2024 säga sig försöka bekämpa gängrekryt...

Debatt
20 dec 2023

"Privata HVB kan bli en katalysator för förbättring"

Det offentliga behöver skapa sig en bättre förståelse för privata u...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.