Tommy Johansson

Reporter

26 jul 2023

Gettyimages

Foto

26 jul 2023

26 jul 2023

Ny forskning visar: Äldre institutionaliseras i sina egna hem

Hur påverkas äldres vardag, fritid och liv av hemtjänsten? Det är en av frågorna som Glenn Möllergren, tillsammans med kollegorna Tove Harnett och Håkan Jönson, ställer i sin forskning vid Lunds universitet.

Tommy Johansson

Reporter

26 jul 2023

Gettyimages

Foto

26 jul 2023

26 jul 2023

Det var ursprungligen via journalistiken som Glenn Möllergren, i dag doktorand vid Socialhögskolan i Lund, fick upp ögonen för äldreomsorgen i Sverige.

– Jag började jobba som journalist för 20 år sedan och upptäckte då att äldreomsorgen var väldigt obevakad. När jag började skriva om det så fanns det också ett stort intresse från läsarna. Det ledde till att jag fick väldigt mycket tid till att sätta mig in ämnet, säger han och fortsätter:

– 2015 slutade jag som journalist och började istället utbilda mig till socionom. Då var det självklart att rikta in sig på äldreomsorgen. Vad jag än skulle göra som socionom så visste jag att det skulle vara relaterat till socialt arbete med äldre.

Så blev det också. Efter avslutad grundutbildning fortsatte Glenn Möllergren med masterutbildningen. Det ledde i sin tur till en doktorandtjänst på Socialhögskolan i Lund där han nu är verksam.

Glenn Möllergren. Foto: Privat

Tillsammans med Tove Harnett, docent i socialt arbete, och professor Håkan Jönson, är Glenn Möllergren just nu involverad i ett forskningsprojekt där man undersöker hur livet för hemtjänsttagare ter sig.

– Vi är intresserade av hur hemtjänstanvändare gör för att få insatserna att passa ihop med livet i övrigt, säger han.

Totalt har de intervjuat drygt 50 hemtjänsttagare, de har gjort hembesök och observerat hur hemtjänsttagare förberett både sig själva och sina hem och hur de varit aktivt involverade för att få livet med hemtjänsten fungera.

Analysarbetet pågår fortfarande men redan nu har man kunnat dra vissa slutsatser. Bland annat så har man kunnat se att hemtjänsttagare återkommande tenderar att bli institutionaliserade i sina egna hem.

– Det blev tydligt för oss. Människor gjorde anpassningar utan att nödvändigtvis reflektera över det eller kritisera det. Det kunde till exempel handla om att man anpassade sin dygnsrytm, sina sovtider eller mattider, för att det skulle fungera med hemtjänstens tider, säger Glenn Möllegren.

– Det är som att man leds in i en institutionslogik utan att flytta till en institution, fortsätter han.

LÄS OCKSÅ >>> Linn vill lyfta hur vi ser på äldre i dagens samhälle: ”Väldigt många stereotyper”

Han nämner ett exempel:

– När vi frågar en person om man specifikt bett om att få ett hemtjänstbesök klockan 08.00 så svarar personen, nej jag brukade egentligen gå upp klockan 10 förut men nu ställer jag klockan. Man vill helt enkelt inte ligga och sova när hemtjänsten kommer.

Vad tror ni att era forskningsresultat kan få för positiva effekter?

– Vi vill ju att den här forskningen ska komma till nytta för samhället. Det är inte forskning som i första hand är till för andra forskare, det är forskning som är till för samhället i en bredare mening.

– Om en lokalpolitiker i en socialnämnd i en svensk kommun skulle ta del av avhandlingen så kanske denne lägger en motion i nämnden där man ställer frågan: ”Kan vi inte fråga hemtjänsttagarna när de vill gå upp på morgonen?”.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Ny forskning
1 dec 2023

Granskning av 43 studier skänker hopp i arbetet mot gängkriminalitet

Psykosociala insatser kan minska skjutvapenvåld och motverka att ba...

Ny forskning
30 aug 2023

Nu ska det bli lättare för socialtjänsten att bedöma insatser

Det finns mängder av metoder och insatser att välja på inom socialt...

Ny forskning
10 aug 2023

Forskning kopplar samman trauman från barndomen med beroenden senare i livet

Barndomstrauman är en riskfaktor för att utveckla beroende senare i...

Ny forskning
9 aug 2023

Fler nackdelar än fördelar med valfrihet i äldreomsorgen

Valet av utförare borde underlättas för personer som behöver äldreo...

Ny forskning
7 jun 2023

Ny studie visar: Konsultledda utredningar gav färre insatser

Det skiljer en hel del mellan de barnutredningar som utförs av kons...

Ny forskning
5 jun 2023

Socialtjänsten bjuds sällan in när boenden för personer med psykisk ohälsa planeras

Kvalitén på boenden för personer med psykisk ohälsa varierar, berät...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.