Om man är ung och dömd för narkotikabrott är risken stor att man återfaller i brott, visar ny forskning. Foto: Gettyimages

Tommy Johansson

Reporter

30 aug 2022

30 aug 2022

Majoriteten av unga narkotikadömda återfaller i brott

Om man är ung och dömd för narkotikabrott är risken stor att man återfaller i brott, visar ny forskning. Foto: Gettyimages

En ny forskningsstudie kastar nytt ljus om återfallsfrekvensen bland unga när det gäller narkotikabrott. Totalt ingår 6000 ungdomar i studien.

Tommy Johansson

Reporter

30 aug 2022

30 aug 2022

Bland de brott som unga mellan 15 och 20 år döms för i Sverige är narkotikabrott det absolut vanligaste. Enligt siffror från Socialstyrelsen rör det sig i nio fall av tio om ringa narkotikabrott där drogerna används för eget bruk.

Med anledning av att antalet unga narkotikadömda har ökat från cirka 5000 år 2015 till över 7000 år 2021 har Socialstyrelsen genomfört en forskningsstudie. Detta för att öka kunskapen om gruppen. Totalt ingår 6000 ungdomar som alla har dömts för narkotikabrott.

Studien visar bland annat att majoriteten återföll till att begå nya narkotikabrott under tiden som studien pågick. Bland 18-20-åringar, där flertalet tidigare dömts till böter, återföll 65 procent i nya narkotikabrott. Bland 15-17-åringar, där flertalet istället fick vård, uppgick andelen till 70 procent.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Våld i nära relationer
7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat ...

Läs även

Ny forskning
7 nov 2022

Ny nätterapi kan hjälpa fler unga: ”Vi kan nå ut till personer som annars inte fått hjälp”

Internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) och internetbaserad kog...

Ny forskning
6 sep 2022

Långsammare etablering för flyktingar i Malmö: ”Det finns många dimensioner”

Det är stora regionala skillnader i etablering på arbetsmarknaden f...

Ny forskning
5 sep 2022

Ut med det gamla, in med det nya – viktigt att rensa bland metoder för att lyckas

Att arbeta utifrån metoder som har starkt stöd i forskningen, gilla...

Ny forskning
28 jul 2022

Byråkrati får personer med funktionsnedsättning att välja bort relationer

Ständigt omprövade beslut har lett till att man väljer bort förhåll...

Ny forskning
9 jun 2022

Ålder vid migration påverkar risken att bli fattig som äldre

Tiden det tar att få ett första ­fotfäste på arbetsmarknaden ökar m...

Forskning
10 maj 2022

3 insatser som kan förebygga långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd

Det finns flera metoder som kan förebygga långvarigt beroende av ek...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.