Ny forskning från Högskolan Väst lyfter kopplingen mellan migration och risken för att hamna i fattigdom.

Annica Ögren

Reporter

9 jun 2022

Gettyimages

Foto

9 jun 2022

9 jun 2022

Ålder vid migration påverkar risken att bli fattig som äldre

Ny forskning från Högskolan Väst lyfter kopplingen mellan migration och risken för att hamna i fattigdom.

Tiden det tar att få ett första ­fotfäste på arbetsmarknaden ökar med ålder vid migration. Det påverkar i sin tur risken för en fattig ålderdom, enligt en ny avhandling av Hanna Mac Innes vid Högskolan Väst.

Annica Ögren

Reporter

9 jun 2022

Gettyimages

Foto

9 jun 2022

9 jun 2022

Vad handlar din avhandling om?

Denna avhandling i socialt arbete vill kasta ljus på betydelsen av ålder vid migration i relation till den tid det tar att komma in på arbetsmarknaden, risken för att bli fattig som äldre samt sannolikheten att ta emot offentlig äldreomsorg som äldre person.

Vilka är dina viktigaste resultat?

Avhandlingen visar att tiden till första fotfäste på arbetsmarknaden ökar med ålder vid migration för utrikes födda från låg- och medelinkomstländer, något som får enorma konsekvenser för den ekonomiska situationen för denna heterogena grupp. Stora skillnader existerar vad gäller risken för fattigdom bland äldre utrikes- och inrikesfödda, något som tyder på att det finansiella transfereringssystemet inte är tillräckligt omfördelande. Samtidigt visar avhandlingen att välfärdssystemen, som den offentliga äldreomsorgen, fungerar relativt omfördelande både mellan inkomstgrupper och mellan äldre födda i olika länder.

Vilka kan ha nytta av dina resultat?

Som anställd utvecklingsledare inom forskning vid den största äldreförvaltningen i Sverige, Göteborg stad, samt forskare vid Högskolan Väst jobbar jag med implikationerna av den här studien. Det handlar om att öka tillgången till äldreförsörjningsstöd, det stöd som staten betalar ut för att avhjälpa fattigdom bland äldre. Det handlar också om att socialt arbete ska kunna inrikta sina interventioner och insatser för att nå de personer som befinner sig i den här gruppen. Ett sätt att göra det är att öka tillgången till äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

 

FAKTA: HANNA MAC INNES

Gör: Utvecklingsledare vid äldreförvaltningen i Göteborgs stad, forskare vid Högskolan Väst.

Aktuell med: Avhandlingen Older people in Sweden – Age at migration, poverty and utilization of long-term care services.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Verktyg
30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott anv...

Läs även

Ny forskning
7 nov 2022

Ny nätterapi kan hjälpa fler unga: ”Vi kan nå ut till personer som annars inte fått hjälp”

Internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) och internetbaserad kog...

Ny forskning
6 sep 2022

Långsammare etablering för flyktingar i Malmö: ”Det finns många dimensioner”

Det är stora regionala skillnader i etablering på arbetsmarknaden f...

Ny forskning
5 sep 2022

Ut med det gamla, in med det nya – viktigt att rensa bland metoder för att lyckas

Att arbeta utifrån metoder som har starkt stöd i forskningen, gilla...

Ny forskning
30 aug 2022

Majoriteten av unga narkotikadömda återfaller i brott

En ny forskningsstudie kastar nytt ljus om återfallsfrekvensen blan...

Ny forskning
28 jul 2022

Byråkrati får personer med funktionsnedsättning att välja bort relationer

Ständigt omprövade beslut har lett till att man väljer bort förhåll...

Forskning
10 maj 2022

3 insatser som kan förebygga långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd

Det finns flera metoder som kan förebygga långvarigt beroende av ek...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.