Ny forskning från Högskolan Väst lyfter kopplingen mellan migration och risken för att hamna i fattigdom.

Annica Ögren

Reporter

9 jun 2022

Gettyimages

Foto

9 jun 2022

9 jun 2022

Ålder vid migration påverkar risken att bli fattig som äldre

Ny forskning från Högskolan Väst lyfter kopplingen mellan migration och risken för att hamna i fattigdom.

Tiden det tar att få ett första ­fotfäste på arbetsmarknaden ökar med ålder vid migration. Det påverkar i sin tur risken för en fattig ålderdom, enligt en ny avhandling av Hanna Mac Innes vid Högskolan Väst.

Annica Ögren

Reporter

9 jun 2022

Gettyimages

Foto

9 jun 2022

9 jun 2022

Vad handlar din avhandling om?

Denna avhandling i socialt arbete vill kasta ljus på betydelsen av ålder vid migration i relation till den tid det tar att komma in på arbetsmarknaden, risken för att bli fattig som äldre samt sannolikheten att ta emot offentlig äldreomsorg som äldre person.

Vilka är dina viktigaste resultat?

Avhandlingen visar att tiden till första fotfäste på arbetsmarknaden ökar med ålder vid migration för utrikes födda från låg- och medelinkomstländer, något som får enorma konsekvenser för den ekonomiska situationen för denna heterogena grupp. Stora skillnader existerar vad gäller risken för fattigdom bland äldre utrikes- och inrikesfödda, något som tyder på att det finansiella transfereringssystemet inte är tillräckligt omfördelande. Samtidigt visar avhandlingen att välfärdssystemen, som den offentliga äldreomsorgen, fungerar relativt omfördelande både mellan inkomstgrupper och mellan äldre födda i olika länder.

Vilka kan ha nytta av dina resultat?

Som anställd utvecklingsledare inom forskning vid den största äldreförvaltningen i Sverige, Göteborg stad, samt forskare vid Högskolan Väst jobbar jag med implikationerna av den här studien. Det handlar om att öka tillgången till äldreförsörjningsstöd, det stöd som staten betalar ut för att avhjälpa fattigdom bland äldre. Det handlar också om att socialt arbete ska kunna inrikta sina interventioner och insatser för att nå de personer som befinner sig i den här gruppen. Ett sätt att göra det är att öka tillgången till äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

 

FAKTA: HANNA MAC INNES

Gör: Utvecklingsledare vid äldreförvaltningen i Göteborgs stad, forskare vid Högskolan Väst.

Aktuell med: Avhandlingen Older people in Sweden – Age at migration, poverty and utilization of long-term care services.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Ny forskning
6 maj 2024

Lokala politiker har stor makt över äldreomsorgen

Forskaren: "Allmänheten behöver få upp ögonen för hur styrning...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Ny forskning
1 dec 2023

Granskning av 43 studier skänker hopp i arbetet mot gängkriminalitet

Psykosociala insatser kan minska skjutvapenvåld och motverka att ba...

Ny forskning
30 aug 2023

Nu ska det bli lättare för socialtjänsten att bedöma insatser

Det finns mängder av metoder och insatser att välja på inom socialt...

Ny forskning
10 aug 2023

Forskning kopplar samman trauman från barndomen med beroenden senare i livet

Barndomstrauman är en riskfaktor för att utveckla beroende senare i...

Ny forskning
9 aug 2023

Fler nackdelar än fördelar med valfrihet i äldreomsorgen

Valet av utförare borde underlättas för personer som behöver äldreo...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.