Annika Clemens

16 mar 2021

16 mar 2021

De lät ungdomar utföra forskningen

Med en unik metod har forskare på Uppsala universitet tagit hjälp av ungdomar för att ta reda på hur unga mår i pandemin.

  • Ungdomarna: Var jämnt fördelade i åldrarna 13 till 19 år.
  • Plattformar där information hämtades: Youtube, Tiktok, Instagram, Snapchat, Reddit, Tellonym, Discord, Twitter, 8 sidor, Bris forum, Facebook
  • Studien: Maria Thell arbetar tillsammans med professor Anna Sarkadi vid Uppsala universitet och Frida Lygnegård vid Jönköping university.
  • Chap: Står för Child, health and parenting och är en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Uppsala universitet. Fokus är utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Annika Clemens

16 mar 2021

16 mar 2021

– Vi ville ta reda på hur unga själva pratar med varandra om pandemin, säger Maria Thell, forskningsassistent vid Uppsala universitet.

Studien, som fortfarande pågår, är ett av många forskningsprojekt som forskargruppen Chap bedriver på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. De jobbar tvärvetenskapligt och Maria Thell som i grunden är socionom har tidigare jobbat både i socialtjänsten och på barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Forskningsprojektet är en del i arbetet med att ta reda på hur barn och ungas psykiska hälsa påverkas av pandemin.

– Man kan göra på olika sätt. Man kan fråga dem eller man kan fråga personer som jobbar med unga. Men vi ville göra det på ett nytt och annorlunda sätt, berättar Maria Thell.

Det landade i att 23 ungdomar rekryterades som ungdomsforskare. På så sätt kunde forskarna ta sig in på ungdomarnas arenor, en plats dit de normalt inte har tillträde.

- "Ungdomarna är högst medvetna om att det finns konspirationsteorier"

– Ungdomarna blir inte forskningspersoner utan de blir medforskare. De blev våra fältassistenter och arvoderades för det.

Ungdomsforskarna var mellan 13 och 19 år gamla och det krävdes medgivande av de yngstas vårdnadshavare eftersom uppdraget var arvoderat. Men det var inga svårigheter att hitta ungdomar som ville vara med.

Uppdraget var att under jullovet bevaka de sociala medier som de vanligen hänger på och dokumentera vad som skrivs och sägs om corona. De samlade texter, bilder och filmer om vaccinationer, restriktioner, distansundervisning och annat som på något sätt berörde pandemin. Till varje insamlat material ombads ungdomarna att göra en egen reflektion, ungefär som en fältanteckning. All information som samlades in avidentifierades så att namn och bild togs bort innan det lämnades till forskarna.

En lång rad sociala medieplattformar förekom i insamlingen. Youtube, Instagram och Tiktok var vanligt förekommande, men det dök också upp nya sociala medier som forskarna inte tidigare kände till.

Maria Thell, forskarassistent i forskargruppen Chap vid Uppsala universitet.

Maria Thell jobbar fortfarande med att analysera materialet och resultatet av studien kommer att presenteras under året. Men redan nu kan hon se vissa tendenser. Exempelvis var vaccination och distansstudier vanliga diskussionsämnen bland ungdomarna.

– Det var återkommande diskussioner kring vaccinet och ungdomarna är högst medvetna om att det finns konspirationsteorier och att det finns olika bilder ute i samhället.

Det förekom också mycket oro för studierna och framtiden. Även om det fanns de som trivdes bra med att studera hemifrån fanns också många som oroade sig för hur distansundervisningen påverkar betygen. Bland de som går på gymnasiets sista år frågade sig många hur det ska bli med studenten.

Maria Thell hade löpande kontakt med ungdomarna under insamlingsperioden och hennes intryck är att de tyckte det var roligt.

– Den respons jag har fått är att de inte tyckte det var särskilt svårt. Det är här de hänger och de vet hur snacket går. De uppskattade att bli involverade på det här sättet. Det är inte så vanligt att de får visa vägen.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Socialt arbete
30 sep 2022

Utmaning att hålla stödjande samtal via chatt – här ger experten tips

Samtalsstöd genom chatt är ett lättillgängligt sätt för stödsökande...

Nyheter
29 sep 2022

Ny lagstiftning som rör frivården ska mildra överbeläggningen på landets anstalter

Kriminalvårdens verktygslåda har adderats med ny lagstiftning som r...

Läs även

Forskning
28 sep 2022

Majoriteten insatser för barn inom socialt arbete saknar vetenskapligt stöd

I Sverige används över hundra olika sorters insatser inom socialt a...

Forskning
17 jun 2022

Utsattheten för narkotikaanvändare stor i Sverige: ”Vi måste bli bättre”

Skillnaderna mellan dansk och svensk narkotikapolitik är stora. Att...

Forskning
7 jun 2022

Dickpics och nudes – dagens unga om digitala nakenbilder

Att skicka och få digitala nakenbilder är en del av ungdomars varda...

Disputation
21 apr 2022

Cristian Bortes: ”ADHD påverkade tjejernas skolresultat mer negativt”

Ohälsa påverkar ungas skolresultat. Det har Cristian Bortes, fil.dr...

Forskning
8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meni...

Forskning
18 maj 2021

Vanligt med våld i kärleksrelationer bland unga

Nästan 60 procent av ungdomar i åldern 15–19 år har varit utsatta f...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.