Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar höstbudgeten. Foto: Annika Clemens

20 sep 2023

20 sep 2023

Miljardsatsning på socialtjänsten i regeringens höstbudget

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar höstbudgeten. Foto: Annika Clemens

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade budgetpropositionen under onsdagen var det stora satsningar på socialtjänsten som läggs fram. Här listar vi hur budgeten 2024 påverkar det sociala arbetet i Sverige.

20 sep 2023

20 sep 2023

Inledande var det en dyster prognos som presenterades när finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade regeringens budgetproposition för 2024 i sin helhet.

– Det finns många risker och många osäkerheter just nu. Svensk ekonomi är oerhört beroende av vad som händer i vår omvärld, säger hon.

Samtidigt menade finansministern att det finns en styrka i de svenska finanserna och att det bidrar till handlingsutrymme.

– Totalt 16 miljarder kronor i tillskott till välfärden är en bedömning vi ser att det inte ska krävas uppsägningar, för att vi ska stå stadigt. Det kommer inte att vara lätt, men det är ett ordentligt tillskott.

Sett till satsningar kopplat till det sociala fältet berörde Elisabeth Svantesson bland annat arbetet med LVU.

– Vi kommer att subventionera kommunernas LVU-placeringar av barn. Det är en stor kostnad för kommunerna. Om barn behöver bli LVU:ade kommer staten att hjälpa till.

Satsningen på socialtjänsten i stort spänner över en femårsperiod och omfattar totalt åtta miljarder kronor. Det ska riktas mot en kompetens- och bemanningssatsning som inleds med ett tillskott på 200 miljoner kronor under 2024.

Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Annika Clemens

Här samlar vi de poster som på olika sätt påverkar yrkesroller inom det sociala arbetet:

Sis

I budgetpropositionen föreslås att anslaget till Statens institutionsstyrelse (Sis) ökar med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026. Satsningen ska utveckla vårdkvaliteten, säkerställa kompetensförsörjningen och höja kompetensnivån hos medarbetarna.

Kriminalvården

Regeringens omläggning av rättspolitiken ska leda till att fler döms till fängelse och får längre straff. Kriminalvården kommer att behöva byggas ut kraftigt och regeringen vill lägga ytterligare 21 miljarder kronor på myndigheten fram till 2026.

Socialtjänsten

Inför den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft 2025 vill regeringen höja anslagen till socialtjänsten. 2024 ska 200 miljoner kronor gå till kommunerna för en kompetens- och bemanningssatsning i socialtjänsten. Anslaget höjs därefter ytterligare och blir 1,2 miljarder 2025 och 2,2 miljarder kronor årligen 2026-2028.

Generella statsbidrag till kommuner och regioner

För att stötta kommuner och regioner efter den höga inflation som råder vill regeringen höja de generella statsbidragen med 10 miljarder från och med 2024.

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.