Tim Andersson

Reporter

16 sep 2022

16 sep 2022

Historisk odyssé om solidaritet och ny teater på Unga Klara

För bokmalen – en djupdykning i solidaritetens historia, som blivit omnämnd som ”en av årets viktigaste böcker”, eller en facklitterär genomgång om hur man förstår och bemöter ätstörningar. Utöver det har teater Unga Klara nyligen haft premiär med en pjäs om två fantasifulla tonårsflickor – lämplig både för socionomer och unga.

Tim Andersson

Reporter

16 sep 2022

16 sep 2022

Gå tillsammans – en historia om solidaritet

Författare: Hans Lagerberg

Förlag: Ordfront

I sin nya bok tar Hans Lagerberg ett stort grepp om solidariteten som företeelse. Vad betyder den? Kan den fungera mellan personer som lever på helt olika villkor? Gäller den alla människor? Alla varelser på jorden? Hur kan den förenas med individuell frihet?

För att försöka besvara de här frågorna ger han sig ut på en historisk odyssé, där anhalterna ofta är oväntade och, för att bara plocka några exempel från listan, rör sådant som Rosa Luxemburg och den katolska socialläran, folkhemmet och finanskriser.

Det är en rik och lekfull genomgång, men den framträder mot en mycket mörk bakgrund: kriget i Ukraina, hoten mot demokratin och välfärdssamhället och, ytterst, klimatkrisen – lyckas vi inte med denna svårdefinierade solidaritet har vi snart förstört människans förutsättningar att leva på den här planeten. Det är därför inte konstigt att Gå tillsammans har mött fin kritik och av en recent kallats för ”en av årets viktigaste böcker”.

Hans Lagerberg har en lång rad essäböcker bakom sig, där han oförskräckt tagit sig an stora frågor. Särskilt uppmärksammad blev Lärarna – Om utövarna av en svår konst, från 2007, som nominerades till Augustpriset.

 

Förstå och bemöta ätstörningar

Författare: David Clinton, Rasmus Isomaa (red.)

Förlag: Studentlitteratur

Förstå och bemöta ätstörningar är en antologi som vill ge en bred bild av ätstörningar, och nycklar för att kunna bemöta dem. Bland de tolv författarna finns därför inte bara forskare och behandlare, utan också en person som berättar om sina egna erfarenheter av ätstörningar, och någon annan som diskuterar volontärperspektivet. Boken vill också vara brett tilltillgänglig, och blandar teoretisk kunskap med reflektioner och fallbeskrivningar. Den vänder sig både till behandlare och till en intresserad allmänhet. Även den som själv har en ätstörning kan kanske med hjälp av antologins många perspektiv få en fördjupad bild av sjukdomen. Bokens redaktörer, som också själva bidrar med kapitel, är David Clinton, docent i medicinsk psykologi, och Rasmus Isomaa, docent i utvecklingspsykologi.

 

Brinn

Teater på Unga Klara i Stockholm

Regi Farnaz Arbabi

Agni och Evvi bor på ett hem för tonårsflickor och tillsammans skapar de en fantasivärld som går på tvärs med samhällets. En dag går de för långt och livet blir sig aldrig likt igen. Föreställningen är en fri fantasi som bygger på intervjuer med bland annat ungdomar och vårdare på SIS- och HVB-hem.

Skådespelaren Isak Elwin i Unga Klaras uppsättning Brinn. Foto: Jenny Baumgartner

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Aktuellt
25 jun 2024

"Då handlar det ju mer om att låsa dörren och slänga bort nyckeln"

Panelsamtal i Almedalen: Hur påverkas Sverige när landet får en av ...

Aktuellt
25 jun 2024

Socialtjänstministern: ”Välfärdsbrottsligheten en prioriterad fråga”

Välfärdsbrottslighet finns i alla kommuner och regioner i hela land...

Aktuellt
7 jun 2024

Filmtips: Rörande om två ensamma själar som möts över generationsgränsen

Missa inte finstämda Solitude, om otippad vänskap mellan gammal och...

Aktuellt
5 jun 2024

Socionomens tidigare medarbetare Aron Landahl prisas

Illustratören Aron Landahl tilldelas årets Lennart Hellsing-stipend...

Aktuellt
4 jun 2024

Möt oss i Almedalen!

Socionomen finns på plats i Almedalen för att hålla i två panelsamt...

Aktuellt
4 jun 2024

Snart slutar övergångsreglerna att gälla för sjukvårdskuratorer

Än finns det möjlighet att ansöka om legitimation för dem med annan...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.