Tommy Johansson

Reporter

2 jan 2024

2 jan 2024

Här är de nya lagarna som träder i kraft under 2024

Utökade befogenheter för ordningsvakter, strängare straff för kriminella och hårdare kontroller av utländska personer. Det är några av de nya lagar som träder i kraft under 2024.

Tommy Johansson

Reporter

2 jan 2024

2 jan 2024

Hemliga tvångsmedel

Polisen får utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra och utreda allvarlig brottslighet, till exempel inom kriminella nätverk. Det innebär bland annat att hemlig kameraövervakning och hemlig avlyssning ska kunna knytas till en misstänkt person istället för en viss plats.

Utökade befogenheter till ordningsvakter

Ordningsvakter får tillstånd att transportera vissa omhändertagna personer. Man kommer också få befogenhet att kroppsvisitera personer i identifieringssyfte och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Skärpta straff kopplat till skjutningar och sprängningar

Straffen skärps kraftigt för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Bland annat fördubblas minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Hårdare kontroller av utlänningar

Polis och andra berörda myndigheter får utökade befogenheter vid inre utlänningskontroller. Man kommer bland annat få kroppsvisitera en utländsk person för att söka efter pass eller andra identitetshandlingar. Man kommer också kunna omhänderta sådana handlingar. Man kommer därutöver, under vissa förutsättningar, få ta med en utländsk person för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

Primärvårdens ansvar för rehabilitering

Som en del av primärvårdens grunduppdrag ska det ingå att även tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.

Bidrag till barnfamiljer

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av juni 2024. Man behöver inte ansöka särskilt om tilläggsbidraget utan det betalas ut till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särskilt bidrag eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Arbetsförmedlingens behandling av persondata

Det införs en möjlighet för Arbetsförmedlingen att behandla personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla information till Utbetalningsmyndigheten. Arbetsförmedlingen blir också skyldiga att samverka med Utbetalningsmyndigheten och andra myndigheter, kommuner, regioner och berörda parter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar.

Lättnader i arbetslöshetsförsäkringen

Under covid-19-pandemin infördes vissa tillfälliga bestämmelser i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelserna innebär lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret. Dessa lättnader förlängdes att gälla även under 2023. De tillfälliga bestämmelserna kommer nu att permanentas.

Stödnivåer för nystartsjobb

Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022.

Läs mer

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Läs även

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Aktuellt
14 feb 2024

Varför har svenskar blivit en av världens mest belånade befolkningar?

Journalisten Lena Pettersson nystar i frågan. En sak är säker: Det ...

Aktuellt
26 jan 2024

Barn skjuter barn – Hur vänder vi utvecklingen?

Vad beror den ökade kriminaliteten bland unga på och hur påverkar s...

Aktuellt
24 jan 2024

Fullsatt när Socionomen och Akademikern arrangerade debatt

Temat: Vad behöver göras för att stoppa unga att lockas in i grov k...

Aktuellt
21 jan 2024

"Du är inte samma person i de olika kulturerna"

I sin nya bok blickar Åsa Nilsonne tillbaka mot de år hon bodde i E...

Aktuellt
10 jan 2024

Våldet kryper ner i åldrarna – debatt i Göteborg och Malmö

Under 2023 mördades flera barn i gängvåldet. Och fler barn än någon...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.