Tommy Johansson

Reporter

2 jan 2024

2 jan 2024

Här är de nya lagarna som träder i kraft under 2024

Utökade befogenheter för ordningsvakter, strängare straff för kriminella och hårdare kontroller av utländska personer. Det är några av de nya lagar som träder i kraft under 2024.

Tommy Johansson

Reporter

2 jan 2024

2 jan 2024

Hemliga tvångsmedel

Polisen får utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra och utreda allvarlig brottslighet, till exempel inom kriminella nätverk. Det innebär bland annat att hemlig kameraövervakning och hemlig avlyssning ska kunna knytas till en misstänkt person istället för en viss plats.

Utökade befogenheter till ordningsvakter

Ordningsvakter får tillstånd att transportera vissa omhändertagna personer. Man kommer också få befogenhet att kroppsvisitera personer i identifieringssyfte och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Skärpta straff kopplat till skjutningar och sprängningar

Straffen skärps kraftigt för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Bland annat fördubblas minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Hårdare kontroller av utlänningar

Polis och andra berörda myndigheter får utökade befogenheter vid inre utlänningskontroller. Man kommer bland annat få kroppsvisitera en utländsk person för att söka efter pass eller andra identitetshandlingar. Man kommer också kunna omhänderta sådana handlingar. Man kommer därutöver, under vissa förutsättningar, få ta med en utländsk person för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

Primärvårdens ansvar för rehabilitering

Som en del av primärvårdens grunduppdrag ska det ingå att även tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.

Bidrag till barnfamiljer

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av juni 2024. Man behöver inte ansöka särskilt om tilläggsbidraget utan det betalas ut till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särskilt bidrag eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Arbetsförmedlingens behandling av persondata

Det införs en möjlighet för Arbetsförmedlingen att behandla personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla information till Utbetalningsmyndigheten. Arbetsförmedlingen blir också skyldiga att samverka med Utbetalningsmyndigheten och andra myndigheter, kommuner, regioner och berörda parter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar.

Lättnader i arbetslöshetsförsäkringen

Under covid-19-pandemin infördes vissa tillfälliga bestämmelser i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelserna innebär lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret. Dessa lättnader förlängdes att gälla även under 2023. De tillfälliga bestämmelserna kommer nu att permanentas.

Stödnivåer för nystartsjobb

Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Aktuellt
25 jun 2024

"Då handlar det ju mer om att låsa dörren och slänga bort nyckeln"

Panelsamtal i Almedalen: Hur påverkas Sverige när landet får en av ...

Aktuellt
25 jun 2024

Socialtjänstministern: ”Välfärdsbrottsligheten en prioriterad fråga”

Välfärdsbrottslighet finns i alla kommuner och regioner i hela land...

Aktuellt
7 jun 2024

Filmtips: Rörande om två ensamma själar som möts över generationsgränsen

Missa inte finstämda Solitude, om otippad vänskap mellan gammal och...

Aktuellt
5 jun 2024

Socionomens tidigare medarbetare Aron Landahl prisas

Illustratören Aron Landahl tilldelas årets Lennart Hellsing-stipend...

Aktuellt
4 jun 2024

Möt oss i Almedalen!

Socionomen finns på plats i Almedalen för att hålla i två panelsamt...

Aktuellt
4 jun 2024

Snart slutar övergångsreglerna att gälla för sjukvårdskuratorer

Än finns det möjlighet att ansöka om legitimation för dem med annan...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.