Av: Anna Falk

Reporter

4 feb 2021

4 feb 2021

TEMA / Sugardejting

Stort tema: Fler unga hamnar i sugardejting

Illustration: Jenny Sjödin

Pandemin är en riskfaktor, och de nya sajterna ger unga med självskadebeteende större tillgång till förövare.

Av: Anna Falk

Reporter

4 feb 2021

4 feb 2021

Andelen flickor i Stockholms stad som uppger att de blir tvingade till sex har fördubblats sedan 2016. Nu sluts ett avtal mellan socialtjänsten och polisen för att bromsa utvecklingen.

LÄS MER: 

Gabriella sålde sex som 15-åring – nu hjälper hon andra

Forskning: Inkörsport till prostitution

Maria Dufva: Så hjälper du anhöriga att hjälpa

Panelen: Så arbetar vi mot sugardejting

I den senaste upplagan av Stockholmsenkäten uppgav 8 procent av tjejerna i gymnasiets årskurs 2 och 5 procent av tjejerna i årskurs 9 att de har blivit våldtagna eller tvingade till sex.

– Parallellt har vi de senaste åren sett hur fenomenet sugardejting ökar. Och det tycks ha en koppling till unga som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp, säger Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L).

Det finns dessutom en risk att verkligheten är ännu dystrare än vad undersökningen visar. Årets enkät gick ut till skolorna i början av 2020, och de flesta hann svara innan gymnasierna ställde om till distansundervisning på vårterminen. Jan Jönsson menar att hemmastudierna kan ha bidragit ytterligare till att unga far illa.

– Under pandemin har väl främst gymnasieelever inspirerats att gå med på dessa sajter. En del med självskadebeteende kan använda det för att hantera sin ångest, säger han.

Under våren togs beslutet att sluta ett avtal med polisen, för att öka möjligheten att komma åt problemet med unga som hamnar i prostitution. Stockholms stad har tidigare haft ett nära samarbete med polisen, bland annat hade ett par socialsekreterare egna platser i polishuset, berättar Jan Jönsson. Men efter polisens omorganisation 2015 fick de inte längre sitta kvar.

I och med det nya avtalet hoppas Jan Jönsson att socialtjänsten och polisen återigen kan hitta ett nära samarbete för att nå så många utsatta barn och ungdomar som möjligt.

Kunskapslyft om sugardejting

Samtidigt planeras ett kunskapslyft under 2021 om just sugardejting, för alla kommunens socialtjänster som jobbar med utredningar om barn och unga. Kompetensen ska höjas om vad sugardejting innebär, vilka tecken man ska vara vaksam på och hur fort det kan gå från att barnet skickar en relativt oskyldig bild till att det utsätts för ett fysiskt övergrepp. Jan Jönsson tror att ämnet behöver lyftas.

– Jag har jobbat som rektor och lärare i hela mitt yrkesliv och jag kan bekänna att jag fram till att jag fick den här rollen som socialborgarråd hösten 2018 aldrig har tänkt tanken att någon av mina högstadieelever skulle vara indragna i något sådant här. Vi pratade mycket i elevhälsoteamet om droger, kriminalitet, självskadeproblematik och psykisk ohälsa, men sugardejting har aldrig diskuterats där jag har jobbat, säger han och tillägger:

– Jag tror att många socialsekreterare är främmande för hur oerhört unga en del är.

- Sugardejting är förtäckt prostitution och leder till att främst flickor och unga kvinnor luras in i sexuell exploatering, det måste få ett stopp

Även jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) är oroad över utvecklingen. Regeringen har under 2020 gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att titta på hur sexköpslagen tillämpas, från ingripande till dom, och hur polisen samarbetar med exempelvis socialtjänsten för att ge stöd till dem som är utsatta. I uppdraget ingår särskilt att titta på i vilken utsträckning uppgifter om sugardejting förekommer i ärendena.

– Sugardejting är förtäckt prostitution och leder till att främst flickor och unga kvinnor luras in i sexuell exploatering, det måste få ett stopp, säger Åsa Lindhagen.

Hon menar att det är många aktörer som gemensamt bär ansvaret för att motverka att barn och unga hamnar i sugardejting: verksamheter som möter barn och unga har ett ansvar att upptäcka utsatthet, socialtjänsten har ansvar att ge stöd och hjälp, polis och rättsväsende ska förebygga och upptäcka brottslighet och se till att skyldiga ställs till svars och skolans sex- och samlevnadsundervisning är viktig för att barn och unga ska få kunskap om frågor som rör sexualitet, relationer och samtycke.

– Slutligen har inte minst vi politiker ett ansvar för att ständigt följa den här frågan för att se till att det finns resurser och verktyg för myndigheterna att agera, säger Åsa Lindhagen.

När det gäller de riskfaktorer som följer av pandemin och kan kopplas till sugardejting – som förlorad inkomst, isolering och hemmastudier – hänvisar Lindhagen till att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har beslutat om ett särskilt stöd till civilsamhällesorganisationer, som ska användas för att stötta kvinnor och barn som utsätts för våld, samt barn i annan form av utsatthet.

Bekräftar ökningen

Malin Andersson är socialsekreterare på Mikamottagningen i Stockholm och jobbar uppsökande på nätet. Hon bekräftar att fenomenet sugardejting ökar.

– Assymetriska relationer – att en äldre betalar en yngre för en relation – har alltid funnits men när sajterna kom sattes det ett ord på det, som skulle locka en ny målgrupp. Man lyxförpackade prostitution och satte ett mer romantiserande namn på det, säger hon.

Det gör sugardejtingsajterna mer svårjobbade än de rena prostitutionssidorna.

– De är mer subtila, och sajterna är duktiga på att skriva att det inte får handla om sex mot ersättning – fastän vi vet att det gör det.

Mikamottagningen har skapat profiler på sajterna, så att den som vill kan ta kontakt. Och om de stöter på någon som verkar vara ung skickar de informationen vidare till kollegorna som jobbar uppsökande mot unga.

– Det kan vara något i ett foto eller i en text som sticker ut och får oss att tro att personen är ung.

Enligt polisen är sugardejting en inkörsport till prostitution men Malin Andersson menar att det också finns en tendens att man går från ”vanlig prostitution” till sugardejting.

– Man kanske tänker att det ska vara lättare för att man inte behöver träffa lika många köpare men dejterna innefattar mer och gör att du behöver lämna ut mer av dig själv. Så det som ska vara lättare blir i stället jobbigare, säger Malin Andersson och konstaterar:

– Det är aldrig enkla pengar, aldrig någonsin. Och det är pengar som inte känns bra att använda sedan.

Pandemin ökar risken

Malin Andersson håller med om att pandemiårets ekonomiska konsekvenser är en riskfaktor – framför allt ser hon en risk att personer som har tagit sig ur prostitution hamnar där igen när den nya försörjningen försvinner.

På Stockholms stads ungdomsjour jobbar Malin Anderssons kollega och namne Malin Andersson. Hon kan bekräfta att isoleringen till följd av distansundervisning, liksom förlorad extrainkomst, har lett till att fler unga har tagit steget in på sugardejtingsajterna. Hon har själv mött dem.

Malin Andersson jobbar med uppsökande arbete mot unga som säljer sex. Hon har jobbat i nära samverkan med polisen sedan 2014 och är en av de socialsekreterare som fram till 2015 hade en egen plats i polishuset, men blev av med den när polisen organiserade om. Ännu har hon inte fått några detaljer om vad det nya samverkansavtalet mellan polisen och hennes arbetsgivare innebär.

– Jag hoppas att det inte bara blir en pappersprodukt, säger hon luttrat.

Hennes förhoppning är att avtalet innebär en nära samverkan med polisen, med specialiserade poliser som jobbar med barn och unga som utsätts, så att socialtjänsten kan skydda och ge stöd till barnen medan polisen spårar förövarna.

– Det ska inte vara fritt fram att köpa sex av barn – det är det idag, säger hon.

- Om man inte har stött på det beror det kanske på att man inte får in några anmälningar. Barnen håller tyst om det här, det är ett spaningsbrott. Men vi som jobbar med barn och unga måste också fråga.

Enligt socialborgarråd Jan Jönsson är syftet med avtalet just det nära samarbete som Malin Andersson efterfrågar. Socialsekreterare ska bland annat åka ut tillsammans med polisen i uppsökande arbete, säger han.

– Min förhoppning är att det kan göras i alla fall 15 till 20 gånger per år.

De ska också vara ute på sajter där övergreppen initieras, de ska stämma träff med unga och kontakta vårdnadshavare. Och kanske kan de återigen få egna platser i polishuset – åtminstone när de jobbar med de delarna, säger Jönsson.

”Inget storstadsfenomen”

Vad det konkreta resultatet av avtalet mellan Stockholm stad och polisen blir återstår att se. Men Malin Andersson poängterar att sugardejting och sexuellt självskadebeteende inte bara förekommer i Stockholm.

– Det är viktigt att förstå att det här finns överallt, i minsta byhåla. Det är inget storstadsfenomen. Om man inte har stött på det beror det kanske på att man inte får in några anmälningar. Barnen håller tyst om det här, det är ett spaningsbrott. Men vi som jobbar med barn och unga måste också fråga.

Hon konstaterar också att sugardejtingsajternas etablering har inneburit att självskadande barn har fått större tillgång till förövare. Och det är ett problem att det blir en normalisering. Hon har mött barn som berättar att det började med att några vänner skojade i skolan om att skaffa sig en sugardaddy.

– Men det är de sårbara som lägger upp en profil och det är de sårbara som går på dejten. De andra skojar bara om det.

Läs även

Arbetsmiljö
24 feb 2021

Chefer slits mellan administration och utveckling

En ny rapport visar att socialchefer ofta upplever slitningar mella...

Arbetsmiljö
24 feb 2021

”Försök sätta en gräns för de egna kraven”

I en ny studie lyfts bland annat hälsorisker med jobb som ställer h...

Böcker
23 feb 2021

Han skriver deckare om socialtjänsten

I socionomen Jeremiah Karlssons thrillers är det inte mord som ska ...

Psykoterapi
22 feb 2021

Ny studie: Psykoterapi ger god långtidseffekt mot panikångest

Fortsatt tydlig förbättring för 70 procent efter två år.

samhälle
19 feb 2021

Radiotips: Minne av Lars Norén

Lars Norén om det sociala samhället, intervjuad av chefredaktör Len...

Socialtjänst – barn och familj
18 feb 2021

Bildreportage: En kväll på fältet

Fältassistenterna når framgång genom att skapa goda relationer.