Tommy Johansson

Reporter

24 nov 2022

24 nov 2022

Fint betyg för Socionomdagarna 2022: ”Angeläget, variationsrikt och roligt”

Positiva tongångar när årets upplaga av Socionomdagarna summeras. Socionomen tog en rundtur på mässan under sista dagen för att fråga några av deltagarna hur de upplevt dagarna. Så här blev betyget.

Tommy Johansson

Reporter

24 nov 2022

24 nov 2022

Socionomdagarna 2022 är över. Om fjolårets upplaga, kraftigt märkt av coronapandemin, var publikmässigt skral så var årets Socionomdagar raka motsatsen. Utan att i skrivande stund ha en definitiv siffra så talades det i termer av besöksrekord.

Entusiasmen och intresset var kännbart både i den stora utställningshallen, där det var liv och rörelse så gott som hela tiden, och under föreläsningarna. Bland de föredrag som Socionomen besökte var det sällan glest i bänkraderna.

En av de som lockade till sig flest deltagare var Ullakarin Nyberg, suicidforskare vid Karolinska Institutet. Hon föreläste om vad man bör tänka på för att på bästa sätt förebygga suicid och vilka strategier man kan ta fasta på för att bli en god lyssnare.

Även Socionomens panelsamtal om den moderna socialtjänstens framväxt blev välbesökt. Lina Blombergsson, vice ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer, lyfte fram behovet att göra socialtjänsten mer tillgänglig, bland annat genom en första och en andra linjens socialtjänst. Åsa Furén Thulin, sektionschef socialt arbete på SKR, betonade vikten av goda förutsättningar för det förebyggande arbetet och Martin Börjesson, forskare vid Marie Cederschiölds högskola och författare, efterlyste ett förtydligande av socialtjänstens uppgift och ansvar. En fråga han menar att utredningen Framtidens socialtjänst inte gett tillräckligt utrymme.

Betyget från deltagarna får man nog betrakta som mycket väl godkänt. Så här resonerade de personer som Socionomen pratade med:

Werner Böttcher, skolkurator, Skövde

Hur tycker du att årets Socionomdagar har varit?

– Väldigt välorganiserat och mycket intressant innehåll, jag hade lite svårt att välja vad jag skulle gå på. Men det visade sig att jag gjorde rätt val.

Någon föreläsning som du upplevde som särskilt bra?

– Ja, jag tyckte att Magnus Lindgrens föreläsning om ungdomsbrott och brottsdrabbades reaktioner var intressant. Han redde i begreppen på ett väldigt bra sätt så bitarna föll på plats.

Malin Tillenius Frisk och Linda Österblom, kuratorer inom vuxenutbildningen, Uppsala

Hur har ni upplevt Socionomdagarna?

Malin: Det har varit roligt, fina föreläsningar med spännande teman. Vi har ju valt det som känns relevant för vår verksamhet. Vi har lyssnat till föredrag om NPF och autism.

Vad tar ni med er från dagarna här?

Linda: Föreläsningarna. Det har gett oss bra kunskaper som vi kommer kunna ta med oss tillbaka till verksamheten.

Ivan Janicijevic, kurator, Eskilstuna

Hur tycker du att dagarna har varit?

– Väldigt bra, stor variation, många intressanta utställare. Man inser också att vi har väldigt mycket att göra och jobba med.

Av de föreläsningar som du har sett, vilken har varit mest givande?

– Ja, den senaste jag såg. Det var med Mustafa Panshiri om hur vi ska lyckas med integrationen. Han var jättebra, och ämnet väldigt aktuellt och intressant.

Eva Olsson, socionom, Farsta

Vad tar du med dig från årets Socionomdagar?

– Jag upplever att det har varit väldigt angelägna ämnen som tagits upp under föreläsningarna. Jag tänker bland annat på den nya socialtjänsten framåt, politiken kring det, som gör att vi kanske får tänka om lite i verksamheterna. I alla fall vi som har jobbat med behandling kopplat till missbruk. Där har vi ju diskussionen om att det ska tas över av regionerna, och vad blir det då kvar i kommunerna.

– Där kommer man ju få tänka till, vad ska socialsekreterare i kommunerna göra när det gäller missbruksarbetet.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Aktuellt
25 jun 2024

"Då handlar det ju mer om att låsa dörren och slänga bort nyckeln"

Panelsamtal i Almedalen: Hur påverkas Sverige när landet får en av ...

Aktuellt
25 jun 2024

Socialtjänstministern: ”Välfärdsbrottsligheten en prioriterad fråga”

Välfärdsbrottslighet finns i alla kommuner och regioner i hela land...

Aktuellt
7 jun 2024

Filmtips: Rörande om två ensamma själar som möts över generationsgränsen

Missa inte finstämda Solitude, om otippad vänskap mellan gammal och...

Aktuellt
5 jun 2024

Socionomens tidigare medarbetare Aron Landahl prisas

Illustratören Aron Landahl tilldelas årets Lennart Hellsing-stipend...

Aktuellt
4 jun 2024

Möt oss i Almedalen!

Socionomen finns på plats i Almedalen för att hålla i två panelsamt...

Aktuellt
4 jun 2024

Snart slutar övergångsreglerna att gälla för sjukvårdskuratorer

Än finns det möjlighet att ansöka om legitimation för dem med annan...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.