I veckans dilemma finns troligtvis en underliggande konflikt. Illustration: Getty Image

Socionomen

8 feb 2022

8 feb 2022

Dilemmat: Vem styr över sekretesskyddet?

I veckans dilemma finns troligtvis en underliggande konflikt. Illustration: Getty Image

En klient som inte är vårdnadshavare som vill ta del av barnets journal, men vårdnadshavaren samtycker inte. Barnet är över 15. Vad gäller?

Socionomen

8 feb 2022

8 feb 2022

FRÅGA: Jag har en förälder som inte är vårdnadshavare som vill ta del av barnets journal, men vårdnadshavaren samtycker inte. Barnet är över 15 år, ska jag säga något till barnet? Och vad i sådana fall?

SVAR: Ett barn är själv rättighetsbärare i sekretessammanhang och förfogar som 15-åring normalt själv över sitt sekretesskydd – förutsatt att barnet är tillräckligt moget. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen, 12 kap 3§ andra stycket.

I själva lagtexten står att om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

Men i förarbetena framgår att om barnet är tillräckligt gammalt och moget för att kunna förstå frågan om vad det innebär att efterge sekretessen så ska barnet själv få bestämma. Undantag gäller framför allt barn som har en annorlunda mognadsutveckling och som därför inte har förmågan att förstå innebörden av att journalen lämnas ut. 

I det här fallet kan man läsa mellan raderna att det sannolikt finns underliggande konflikter som kan göra situationen känslig. Det påverkar inte det rättsliga läget men det bör framhållas att det är viktigt att barnet får all den information som hen behöver för att kunna bedöma om hen vill lämna samtycke till att sekretessen ska brytas.

Therése Fridström Montoya, docent i civilrätt vid Uppsala universitet och socionom.

Läs mer

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Tema
6 dec 2023

Panelen: Så agerar vi när det finns husdjur i våldsamma relationer

När det finns husdjur med i bilden i familjer där det förekommer vå...

Läs även

Aktuellt
30 nov 2023

Stark kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Fullständigt absurt”

Akademikerförbundet SSR riktar skarp kritik mot regeringens och SD:...

Aktuellt
21 nov 2023

Hon, han, hen – vad är det egentligen som gäller?

När det kommer till myndighetsdokumentation, hur ska man då förhåll...

Aktuellt
9 nov 2023

Fyra röster om Socionomdagarna 2023: ”Värdefullt och energigivande”

Under sista dagen av årets upplaga av Socionomdagarna tog Socionome...

Aktuellt
7 nov 2023

Psykologen: Flera vinster med arbetstidsförkortning

Det kan finnas både hälso- och miljövinster med arbetstidsförkortni...

Aktuellt
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Aktuellt
20 sep 2023

Miljardsatsning på socialtjänsten i regeringens höstbudget

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade budgetprop...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.