I veckans dilemma finns troligtvis en underliggande konflikt. Illustration: Getty Image

Socionomen

8 feb 2022

8 feb 2022

Dilemmat: Vem styr över sekretesskyddet?

I veckans dilemma finns troligtvis en underliggande konflikt. Illustration: Getty Image

En klient som inte är vårdnadshavare som vill ta del av barnets journal, men vårdnadshavaren samtycker inte. Barnet är över 15. Vad gäller?

Socionomen

8 feb 2022

8 feb 2022

FRÅGA: Jag har en förälder som inte är vårdnadshavare som vill ta del av barnets journal, men vårdnadshavaren samtycker inte. Barnet är över 15 år, ska jag säga något till barnet? Och vad i sådana fall?

SVAR: Ett barn är själv rättighetsbärare i sekretessammanhang och förfogar som 15-åring normalt själv över sitt sekretesskydd – förutsatt att barnet är tillräckligt moget. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen, 12 kap 3§ andra stycket.

I själva lagtexten står att om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

Men i förarbetena framgår att om barnet är tillräckligt gammalt och moget för att kunna förstå frågan om vad det innebär att efterge sekretessen så ska barnet själv få bestämma. Undantag gäller framför allt barn som har en annorlunda mognadsutveckling och som därför inte har förmågan att förstå innebörden av att journalen lämnas ut. 

I det här fallet kan man läsa mellan raderna att det sannolikt finns underliggande konflikter som kan göra situationen känslig. Det påverkar inte det rättsliga läget men det bör framhållas att det är viktigt att barnet får all den information som hen behöver för att kunna bedöma om hen vill lämna samtycke till att sekretessen ska brytas.

Therése Fridström Montoya, docent i civilrätt vid Uppsala universitet och socionom.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.