Redaktionen

26 jan 2024

26 jan 2024

Barn skjuter barn – hur vänder vi utvecklingen?

Unga killar som står på kö för att utföra mord på uppdrag. Vad beror den ökade kriminaliteten bland unga på och hur påverkar sociala medier? Det var några av frågorna som lyftes på torsdagens paneldebatt i Malmö.

Redaktionen

26 jan 2024

26 jan 2024

– Vi möter åtta till tio-åringar som är beredda att ta uppdrag för de kriminella nätverken, så kallade springisar, berättade Rafi Farouq, verksamhetschef på Malmöbaserade föreningen Flamman som arbetar med bland annat avhopparverksamhet.

De lockas in av kriminella personer som kan ses som kriminella influencers, där den kriminella världen glorifieras. Att ha rätt kläder, rätt hundras och lyssna på rätt musik blir ett sätt att höra till för barn och ungdomar. Jämfört med bara för några år sedan lockas fler yngre barn in i kriminaliteten. Dessutom är det i dag inte bara barn med klassiska riskfaktorer som dras in, enligt Rafi Farouq.

– Vi ser även hur unga från medelklassbakgrund lockas av den här kriminella världen.

Den kriminella världen lockar unga, men kort efter att de har dragits in är det inte så roligt längre, berättade han vidare. Och väl inne är det svårt att ta sig ut.

– De som hoppar av kan bli bötfällda av de kriminella gängen.

Vilken roll spelar då sociala medier för den grova kriminaliteten bland unga?

– Ja, hur påverkas unga av den globala, digitala värld vi lever i? Den ökande kriminaliteten bland unga är ett tecken – ett tragiskt tecken – på att de saknar menig i livet, sade David Brehm Sausdal, biträdande professor i kriminologi vid Lunds universitet.

Han jämför med den politik mot gängkriminalitet som förs i Danmark och som många gånger lyfts som föredöme i den svenska debatten. Och visst, säger han, Danmark har lyckats bättre. Men den stora skillnaden är att välfärdssamhället fungerar bättre i Danmark. Välfärden har inte monterats ner på samma sätt som den har i Sverige där vi ser barnfattigdom i många av exempelvis Malmös stadsdelar.

Kvällens paneldebatt hade temat Barn skjuter barn – hur vänder vi utvecklingen? Anna-Karin Ivert, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, poängterade vikten av att välja rätt insatser.

– Det görs mycket bra och det finns många insatser. Men det är viktigt att ta reda på vad som fungerar och satsa där.

Hon har bland annat utvärderat Malmös arbete med Sluta skjut som har visat goda resultat.

– Jag vill också nyansera bilden, 2023 hade vi en dödsskjutning i Malmö. 2018 hade vi tolv. Så det har blivit bättre, sade kommunpolis Johannes Dontsios, som också arbetar med Sluta skjut.

Men han berättade också att han ser mer narkotikabrottslighet och fler yngre som är indragna i kriminalitet.

Anna von Reis, avdelningschef på socialtjänsten och med i styrgruppen för Sluta skjut, berättade om hur de även har börjat rikta in sig mot 15-18-åringar.

Bristen på förtroende för socialtjänsten lyftes också under kvällens samtal, liksom svårigheten att behålla kompetens i socialtjänsten. Lise Aragaw Johannsson, ordförande i Akademikerförbundet SSR i Malmö, berättade om socialsekreterare som inte orkar jobba kvar på grund av den tuffa arbetsmiljön.

– Vi får också många samtal från skolkuratorer som är frustrerade. Om han har ansvar för 600 elever, hur ska man kunna arbeta förebyggande då?

Från politiken var Farishta Slulaiman (M) och Sedat Arif (S), andre vice ordförande respektive ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden med.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Aktuellt
7 jun 2024

Filmtips: Rörande om två ensamma själar som möts över generationsgränsen

Missa inte finstämda Solitude, om otippad vänskap mellan gammal och...

Aktuellt
5 jun 2024

Socionomens tidigare medarbetare Aron Landahl prisas

Illustratören Aron Landahl tilldelas årets Lennart Hellsing-stipend...

Aktuellt
4 jun 2024

Möt oss i Almedalen!

Socionomen finns på plats i Almedalen för att hålla i två panelsamt...

Aktuellt
4 jun 2024

Snart slutar övergångsreglerna att gälla för sjukvårdskuratorer

Än finns det möjlighet att ansöka om legitimation för dem med annan...

Aktuellt
4 jun 2024

"Jag förstod ju att det skulle bli svårt redan innan jag sa något"

Maria Wallin, tidigare anställd inom Göteborg stad, fick nog av tys...

Aktuellt
28 maj 2024

”Oftast är det ju inga onda människor inblandade”

SVT-journalisten Marja Grill om nya boken "Varför dog John Wal...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.