Anne Ralf Hållbus

Reporter

4 maj 2022

4 maj 2022

Centerpartiet: ”Nolltolerans mot snatteri med start i utvalda områden”

opinion-sign
Så vill politikerna stoppa rekryteringen till kriminella gäng. Socialpolitisk vecka dag 4: Johan Hedin och Sofia Nilsson (C)

Hela samhället måste arbeta med alla de förebyggande insatser som står till buds – från en skola till sociala insatser som kan fånga upp unga tidigt. Det menar Johan Hedin och Sofia Nilsson, rätts- och socialpolitiska talespersoner för Centerpartiet

Anne Ralf Hållbus

Reporter

4 maj 2022

4 maj 2022

Sofia Nilsson, talesperson omsorg och psykisk hälsa & Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Vad anser ditt parti är viktigast för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng?

– Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet prioriteras. Det handlar dels om brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels om en strukturell brottsprevention på samhällelig nivå. Vi måste hejda nyrekryteringen till kriminella gäng bland unga, minska utsattheten i förorterna och sätta in effektiva och handfasta förebyggande insatser. Det behövs en ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri.

– Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen. Vi vill därför ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse med start i vissa områden. Att säkerställa en lokalt förankrad polis med fler och synliga poliser och med mer resurser är en förutsättning för detta.

– Samhället måste arbeta med alla de förebyggande insatser som står till buds. Från en skola som skapar möjligheter för varje barn till sociala insatser som kan fånga upp unga innan de fastnar på den brottsliga banan. Tillsammans genom näringsliv, civilsamhälle och från politikens sida ligger det i allas vårt intresse att bygga ett samhälle som erbjuder trygghet och positiva alternativ.

 Anser ditt parti att det krävs tydligare reglering i socialtjänstlagen av socialtjänstens brottsförebyggande arbete?

– Ja, i vissa delar. Dem systematiska samverkan med skola, polis och sjukvård behöver reglerads tydligare och sekretessen däremellan underlättas. Vi vill också utöka möjligheten till så kallat mellantvång (en förebyggande insats i öppen form som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavares samtycke, reds anm). Dock räcker det inte med lagändringar. Det behövs även ett kompetenslyft, löpande erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och fler resurser att jobba mot bland annat hedersförtryck och rekrytering till kriminell verksamhet.

 Ska staten bidra med resurser till förebyggande arbete för barn och unga, eller är det kommunernas ansvar?

– Som Centerpartiet i flera år föreslagit införs nu ett tydligare brottsförebyggande ansvar för kommunerna. Det är välkommet, då skillnaderna har varit stora över landet i hur preventionsarbetet sker lokalt. Ett särskilt statligt stöd till de kommuner där problemen är störst är också en del av det 34-punktsprogram mot gängvåldet som tillkom efter blocköverskridande samtal 2019.

– Kommuner har också möjlighet att involvera lokala aktörer som fastighetsägare och näringslivsföreträdare. Centerpartiet anser att kommunerna i högre grad borde använda sig av BID-samarbeten (Business Improvement Districts), en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor, för att motverka kriminalitet och våld. En utredning bör tillsättas som tittar närmare på hur lagstiftningen bör ändras för att möjliggöra fler och bättre fungerande BID-områden.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Reportage
15 mar 2022

Så kan hästar hjälpa klienter med trauman

För hästen är alla människor lika. Klient eller behandlare, spelar ...

Socialt arbete
14 feb 2022

Boendestöd i vardagen – ”Vi är gäster i någon annans liv”

Boendepedagogerna i Malmö hjälper brukarna att klara så mycket som ...

samhälle
8 mar 2021

Socialhögskolan 100 år: Kvinnornas kamp gav resultat

Socionomutbildningen skapades av välutbildade och målmedvetna kvinn...

Uncategorised
21 jun 2004

Annan Rubrik

Annan Ingress