25 maj 2012

25 maj 2012

Ny försäkring ska hjälpa i arbetet mot psykisk ohälsa – ingår för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar i Sverige, och bland akademiker utgör den över 50 procent av sjukfallen. Att satsa mer på förebyggande vård kan ge stora positiva effekter. Akademikerförbundet SSR har därför utökat medlemsförmånerna med en ny försäkring, som ska hjälpa i arbetet mot psykisk ohälsa. Den ingår kostnadsfritt för alla medlemmar.

25 maj 2012

25 maj 2012

Psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak till sjukskrivning

Sjukskrivning är ett stort problem i Sverige idag, och ett växande antal av sjukskrivningsfallen beror på psykisk ohälsa. Bakom de höga sjukantalen finns människor som lider, men också stora kostnader för samhället. Enligt Skandias rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar är kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivning 71 miljarder kronor 2022.

Den psykiska ohälsan är ett problem som främst drabbar kvinnor. Enligt Försäkringskassans rapport Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (2020) är sjukskrivningssiffran nästan dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Det skiljer sig även mellan branscher, där vård, omsorg och sociala tjänster ligger i topp. Det framkommer dessutom att människor som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa är sjukskrivna längre.

Stress är den vanligaste orsaken

Psykisk ohälsa påverkar ditt välbefinnande och hur väl du orkar med din vardag och ditt arbete. En av de vanligaste orsakerna är arbetsrelaterad stress. Ofta kommer symtomen smygande och kan vara svåra att upptäcka, som oro, sömnproblem och ångest. Leder det slutligen till sjukskrivning kan det finnas risk att den blir långvarig, eftersom du har levt med din stress under en lång tid.

Vägen tillbaka kan bli lång, och det kan ta flera år att bli helt återställd. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler och se till att förebygga den psykiska ohälsan, så fort du känner av den.

Förebyggande åtgärder är viktiga

För att minska den psykiska ohälsan krävs rätt stödinsatser i ett tidigt skede. Några konkreta förebyggande åtgärder du kan ta till redan idag, om du känner att din psykiska hälsa börjar påverka din arbetsförmåga är:

  • Prata med din chef för att få hjälp att prioritera och anpassa dina arbetsuppgifter och arbetstider, i syfte att minska din stress.
  • Se över vilka möjligheter som finns i din arbetsgivares företagshälsovård.
  • Boka ett samtal med psykolog eller terapeut som kan vägleda dig.

Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa ingår för medlemmar i Akademikerförbundet SSR

Akademikerförsäkring, som ägs av Akademikerförbundet SSR och fem andra Saco-förbund, har på uppdrag av förbunden upphandlat en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa, som ingår i medlemskapet för alla yrkesverksamma medlemmar. Med försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria digitala samtal med en legitimerad psykoterapeut eller psykolog, som kan hjälpa dig vidare vid psykisk ohälsa.

– Våra ägarförbund såg ett stort behov av att möta det ökade sjukskrivningstalet bland medlemmarna. Vi bestämde oss för att rikta in oss på det vi kunde påverka, vilket blev startskottet för vår nya hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa, berättar Cecilia Fochsen som är produkt- och marknadschef på Akademikerförsäkring.

Försäkringen har tagits fram i samarbete med Skandia, som genom sitt förebyggande hälsoarbete är med och bidrar till ett friskare Sverige.

Boka samtal med psykolog – ta hjälp redan idag

Är du yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR och känner symtom av psykisk ohälsa, som oro, stress eller sömnproblem? Tveka inte att ta hjälp av försäkringen.

LÄS MER >>> Allt om försäkringen här

 

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.