Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott används olika beroende på var i Sverige man befinner sig. Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen, svarar.

Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Det yttersta ansvaret för att medling vid brott tillämpas i Sverige faller i dag under varje kommuns socialnämnd. Det har i praktiken lett till att metoden används i olika utsträckning, beroende på vilken kommun man bor i.

Medlare runt om i landet är kritiska och efterfrågar en nationell samordning. Varken Brottsförebyggande rådet, som saknar sakkunniga i ämnet, eller Socialstyrelsen, som har i uppdrag att stödja huvudmän inom den sociala barn- och ungdomsvården, vet hur man ska möta behovet.

Johanna Kumlin. Foto: Press/Socialstyrelsen

– Socialstyrelsen har inte någon aktuell bild om hur medling vid brott utformas eller fungerar i Sverige idag då vi inte har undersökt frågan på nationell nivå, säger Johanna Kumlin, enhetschef för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

– Det är en kunskap som skulle behöva utvecklas för att se om, och hur medling skulle kunna förbättras.

LÄS OCKSÅ >>> De hjälper förövare och brottsutsatta att mötas för läkande samtal

Hon nämner att Socialstyrelsen i mars 2020 sökte efter forskning kring just detta men att man inte nådde den framgång man hade önskat. Man fann två systematiska översikter som hade gjorts kring medling vid brott, en från Irland och en från Kanada. Båda tveksamma, förklarar Johanna Kumlin.

– Vi har inte publicerat resultaten eftersom vi bedömde att de var svåra att generalisera till svensk kontext samt att studierna i översikterna var metodologiskt bristfälliga.

Socionomen har ställt frågan men det är i dag oklart om Socialstyrelsen avser att se över möjligheten kring att införa nationella riktlinjer för medling vid brott.

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finns all information

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Verktyg
11 jan 2023

De hjälper förövare och brottsutsatta att mötas för läkande samtal

Att mötas efter ett begånget brott kan ha läkande effekter för både...

Verktyg
22 nov 2022

Lärorikt att blicka tillbaka inom vården efter suicid – ett stöd för att orka

Enstaka handledning vid riskfyllda övergångar och andra komplexa si...

Verktyg
17 nov 2022

Så jobbar BUP med handledning i arbetet med unga som inte vill leva längre

Att möta unga utan livsvilja är emotionellt tungt. För personalen p...

Verktyg
19 okt 2022

Så försöker Marie hjälpa familjer som levt med hederskultur: ”Det går att förändra”

Är det möjligt för barn och unga att återförenas med familjer som u...

Verktyg
9 sep 2022

Kommunen som tog ett nytt grepp för att stoppa utanförskapet bland unga

"Vi lär känna ungdomarna på ett djupare plan. Vi finns där och...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.