Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott används olika beroende på var i Sverige man befinner sig. Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen, svarar.

Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Det yttersta ansvaret för att medling vid brott tillämpas i Sverige faller i dag under varje kommuns socialnämnd. Det har i praktiken lett till att metoden används i olika utsträckning, beroende på vilken kommun man bor i.

Medlare runt om i landet är kritiska och efterfrågar en nationell samordning. Varken Brottsförebyggande rådet, som saknar sakkunniga i ämnet, eller Socialstyrelsen, som har i uppdrag att stödja huvudmän inom den sociala barn- och ungdomsvården, vet hur man ska möta behovet.

Johanna Kumlin. Foto: Press/Socialstyrelsen

– Socialstyrelsen har inte någon aktuell bild om hur medling vid brott utformas eller fungerar i Sverige idag då vi inte har undersökt frågan på nationell nivå, säger Johanna Kumlin, enhetschef för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

– Det är en kunskap som skulle behöva utvecklas för att se om, och hur medling skulle kunna förbättras.

LÄS OCKSÅ >>> De hjälper förövare och brottsutsatta att mötas för läkande samtal

Hon nämner att Socialstyrelsen i mars 2020 sökte efter forskning kring just detta men att man inte nådde den framgång man hade önskat. Man fann två systematiska översikter som hade gjorts kring medling vid brott, en från Irland och en från Kanada. Båda tveksamma, förklarar Johanna Kumlin.

– Vi har inte publicerat resultaten eftersom vi bedömde att de var svåra att generalisera till svensk kontext samt att studierna i översikterna var metodologiskt bristfälliga.

Socionomen har ställt frågan men det är i dag oklart om Socialstyrelsen avser att se över möjligheten kring att införa nationella riktlinjer för medling vid brott.

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finns all information

Läs mer

Porträtt
2 okt 2023

Hon lärde sig hålla tyst – men nu har Faysa börjat berätta: ”Jag har gråtit blod”

Faysa Idle är inte längre tyst, som annars är regeln i den gängkrim...

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Läs även

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Verktyg
18 sep 2023

Hur prioriterar man när resurserna tryter? Motala tror sig ha svaret

När behoven är stora, och när det varken finns tillräckligt mycket ...

Verktyg
14 aug 2023

Här ges unga möjlighet att anonymt prata om sex och våld

Metoden Sexit hjälper behandlare att fråga ungdomar om sex, våld, a...

Verktyg
8 maj 2023

HVB-hemmet där professionsgränserna suddas ut: ”Alla hjälps åt, vi är ett team”

Psykolog och sjuksköterska på heltid, doktor på plats varje vecka. ...

Verktyg
27 mar 2023

Framgångsmodell i Helsingborg för att motverka ofrivillig ensamhet

Hur kan man minska ofrivillig ensamhet? Ett projekt i Helsingborg t...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.