Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott används olika beroende på var i Sverige man befinner sig. Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen, svarar.

Tommy Johansson

Reporter

30 jan 2023

30 jan 2023

Det yttersta ansvaret för att medling vid brott tillämpas i Sverige faller i dag under varje kommuns socialnämnd. Det har i praktiken lett till att metoden används i olika utsträckning, beroende på vilken kommun man bor i.

Medlare runt om i landet är kritiska och efterfrågar en nationell samordning. Varken Brottsförebyggande rådet, som saknar sakkunniga i ämnet, eller Socialstyrelsen, som har i uppdrag att stödja huvudmän inom den sociala barn- och ungdomsvården, vet hur man ska möta behovet.

Johanna Kumlin. Foto: Press/Socialstyrelsen

– Socialstyrelsen har inte någon aktuell bild om hur medling vid brott utformas eller fungerar i Sverige idag då vi inte har undersökt frågan på nationell nivå, säger Johanna Kumlin, enhetschef för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

– Det är en kunskap som skulle behöva utvecklas för att se om, och hur medling skulle kunna förbättras.

LÄS OCKSÅ >>> De hjälper förövare och brottsutsatta att mötas för läkande samtal

Hon nämner att Socialstyrelsen i mars 2020 sökte efter forskning kring just detta men att man inte nådde den framgång man hade önskat. Man fann två systematiska översikter som hade gjorts kring medling vid brott, en från Irland och en från Kanada. Båda tveksamma, förklarar Johanna Kumlin.

– Vi har inte publicerat resultaten eftersom vi bedömde att de var svåra att generalisera till svensk kontext samt att studierna i översikterna var metodologiskt bristfälliga.

Socionomen har ställt frågan men det är i dag oklart om Socialstyrelsen avser att se över möjligheten kring att införa nationella riktlinjer för medling vid brott.

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finns all information

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Verktyg
1 maj 2024

”Utmaningen är att få politisk förankring”

Socialstyrelsens Kjerstin Bergman om vad som kännetecknar goda TSI-...

Verktyg
29 apr 2024

TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: "Den är enkel"

Modellen används inte bara i enstaka kommuner utan av alla i hela r...

Verktyg
27 mar 2024

Forskare följer nytt arbetssätt mellan polis och socialtjänst

"Man kommer behöva gå försiktigt fram", säger forskningsl...

Verktyg
25 mar 2024

Så ska barnen hållas borta från gängen

Polis och socialtjänst samverkar i nytt pilotprojekt för att föreby...

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Verktyg
19 feb 2024

Så får barnen gehör i familjer där vuxna missbrukar

Metoden Jag & min familj låter barn prata om sina föräldrars mi...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.