Anna Fredriksson

Reporter

22 nov 2022

Gettyimages

Foto

22 nov 2022

22 nov 2022

VERKTYG

Lärorikt att blicka tillbaka inom vården efter suicid – ett stöd för att orka

Enstaka handledning vid riskfyllda övergångar och andra komplexa situationer kopplat till suicid kan hjälpa behandlaren att orka. Det säger Anna Lundh, överläkare inom BUP i region Stockholm.

Anna Fredriksson

Reporter

22 nov 2022

Gettyimages

Foto

22 nov 2022

22 nov 2022

Inom psykiatrin i Region Stockholm ska stöd till personal erbjudas alla i vården efter suicid. Det innebär akut krisstöd och en retrospektiv genomgång tre månader senare. Då är all sjukvårdspersonal som haft kontakt med patienten, habilitering, socialtjänst och andra samverkanspartners inbjudna.

Under tre timmar går man igenom personens livs- och sjukdomshistoria och den suicidala processen. Fokus är på stöd till personal, inte på att granska vad som gått fel.

– Det gör att många slappnar av och har möjlighet att börja berätta och arbeta tillsammans för att skapa förståelse, säger Anna Lundh, överläkare inom BUP i region Stockholm och handledare i nätverket för retrospektiva genomgångar. Hon fortsätter:

– Vi lär oss mycket. En vanlig reflektion från gruppen är att det hade behövts en sådan genomgång ett halvår tidigare. ”Vi har aldrig träffat er på BUP fast vi jobbat med familjen i två år” kan socialtjänsten säga.

Anna Lundh. Foto: Privat

Metoden skulle kunna användas vid fler tillfällen.

– Traditionellt fokuserar vi ofta på regelbunden handledning, men det här är en annan typ av personalstöd som kan användas efter allvarliga suicidförsök, men även vid övergångar mellan olika vårdenheter. Vi kanske måste avsätta tid för det.

LÄS OCKSÅ >>> Så jobbar BUP med handledning i arbetet med unga som inte vill leva längre

Avbrott i vårdkedjan är en välkänd riskfaktor för suicid. En enstaka handledning runt en övergång mellan BUP och vuxenpsykiatri med fokus på kontinuitet, hur luckor ska täckas upp och hur närstående kan involveras, skulle göra vården säkrare. Och det blir ett stöd för personal att orka med, anser Anna Lundh.

– Vi får inte fastna i att vi har handledning bara när det finns en behandlingsprocess över tid. Man kan behöva handledning även om man bara träffar patienten en gång. Jag kanske gör en riskbedömning och sen tar någon annan över. Vad finns kvar hos mig, hur kändes det, finns det något jag hade kunnat göra annorlunda?

Alliansen mellan behandlare och patient är grunden. Det gäller att kunna lyssna men också ställa frågor nyfiket och empatiskt. Behandlaren kan aldrig gissa, eller läsa tankar.

– I handledningen behöver det vara högt i tak. Man ska kunna säga ”Jag blir både arg och besviken över att min patient tog tabletter och inte berättade för mig.” Det behöver också vara lätt att be en kollega om hjälp.

Fastän suicid hos barn och unga är extremt sällsynt tar 50 barn mellan 10–19 år sitt liv varje år, ungefär ett barn i veckan. Cirka en tredjedel har varit aktuella inom BUP.

– Vi behöver prata om att suicid sker, inte för att vi ska acceptera det, men för att det är en realitet, säger Anna Lundh.

VILL DU KANSKE PRENUMERERA? Här finner du all information

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Verktyg
30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott anv...

Verktyg
11 jan 2023

De hjälper förövare och brottsutsatta att mötas för läkande samtal

Att mötas efter ett begånget brott kan ha läkande effekter för både...

Verktyg
17 nov 2022

Så jobbar BUP med handledning i arbetet med unga som inte vill leva längre

Att möta unga utan livsvilja är emotionellt tungt. För personalen p...

Verktyg
19 okt 2022

Så försöker Marie hjälpa familjer som levt med hederskultur: ”Det går att förändra”

Är det möjligt för barn och unga att återförenas med familjer som u...

Verktyg
9 sep 2022

Kommunen som tog ett nytt grepp för att stoppa utanförskapet bland unga

"Vi lär känna ungdomarna på ett djupare plan. Vi finns där och...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.