Maria Zamore

Reporter

26 sep 2023

Gettyimages

Illustration

26 sep 2023

26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt försvarbart sätt? Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, guidar i nio punkter.

Maria Zamore

Reporter

26 sep 2023

Gettyimages

Illustration

26 sep 2023

26 sep 2023

1. Kommuner ska respektera kravet på likabehandling av kommunens invånare. Det är en grundläggande regel som, med vissa undantag, gäller inom kommunens geografiska område.

2. Samtidigt ska kommuner särskilt stödja individer och grupper med särskilda behov. Till exempel kan äldre behöva hemtjänst för att kunna leva på lika villkor.

3. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det ska bland annat finnas metoder för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

4. Vissa omfattas av mer än socialtjänstlagen, då kan även andra prioriteringar gälla. Om en person till exempel har hemsjukvård är det även sjukvårdens principer som ska gälla.

5. Människovärdesprincipen. Den handlar om integritet. Inte om hudfärg, hur mycket pengar man har eller hur snabbt man får bäst resultat utan om det grundläggande att vi alla är lika mycket värda.

LÄS OCKSÅ >>> Hur prioriterar man när resurserna tryter? Motala tror sig ha svaret

6. Behovsprincipen innebär att kommuner bör ge insatser solidariskt utifrån behov. Den med större behov bör få mer stöd. Men det finns ett undantag: Du kan ha mindre behov, men om det faller inom LSS, Lagen om särskilt stöd och service vid funktionsnedsättning, kan du få mer omfattande insatser.

7. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att socialtjänsten bör satsa på det mest kostnadseffektiva alternativet om allt övrigt är lika. Men resultatet kan bli sämre om inte brukaren får vara med och diskutera insatser.

8. Politiska strategival kan omfatta en högre kvalitetsnivå än ”tillräcklig kvalitet”. Kommuner har ganska stor frihet att ge mer insatser än basnivån. I en kommun kanske man satsar mycket på ungdomar, i en annan på något helt annat – men man får inte släppa de grupper som man måste ta hand om.

9. Tidsdimensionen – det som framstår som en besparing på några års sikt kan kosta mer över en längre tidsperiod. Det här är en viktig punkt, särskilt när det gäller barn. Om man inte satsar i tidig ålder får man ofta betala när barnen blir äldre.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Verktyg
1 maj 2024

”Utmaningen är att få politisk förankring”

Socialstyrelsens Kjerstin Bergman om vad som kännetecknar goda TSI-...

Verktyg
29 apr 2024

TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: "Den är enkel"

Modellen används inte bara i enstaka kommuner utan av alla i hela r...

Verktyg
27 mar 2024

Forskare följer nytt arbetssätt mellan polis och socialtjänst

"Man kommer behöva gå försiktigt fram", säger forskningsl...

Verktyg
25 mar 2024

Så ska barnen hållas borta från gängen

Polis och socialtjänst samverkar i nytt pilotprojekt för att föreby...

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Verktyg
19 feb 2024

Så får barnen gehör i familjer där vuxna missbrukar

Metoden Jag & min familj låter barn prata om sina föräldrars mi...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.