Maria Zamore

Reporter

26 sep 2023

Gettyimages

Illustration

26 sep 2023

26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt försvarbart sätt? Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, guidar i nio punkter.

Maria Zamore

Reporter

26 sep 2023

Gettyimages

Illustration

26 sep 2023

26 sep 2023

1. Kommuner ska respektera kravet på likabehandling av kommunens invånare. Det är en grundläggande regel som, med vissa undantag, gäller inom kommunens geografiska område.

2. Samtidigt ska kommuner särskilt stödja individer och grupper med särskilda behov. Till exempel kan äldre behöva hemtjänst för att kunna leva på lika villkor.

3. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det ska bland annat finnas metoder för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

4. Vissa omfattas av mer än socialtjänstlagen, då kan även andra prioriteringar gälla. Om en person till exempel har hemsjukvård är det även sjukvårdens principer som ska gälla.

5. Människovärdesprincipen. Den handlar om integritet. Inte om hudfärg, hur mycket pengar man har eller hur snabbt man får bäst resultat utan om det grundläggande att vi alla är lika mycket värda.

LÄS OCKSÅ >>> Hur prioriterar man när resurserna tryter? Motala tror sig ha svaret

6. Behovsprincipen innebär att kommuner bör ge insatser solidariskt utifrån behov. Den med större behov bör få mer stöd. Men det finns ett undantag: Du kan ha mindre behov, men om det faller inom LSS, Lagen om särskilt stöd och service vid funktionsnedsättning, kan du få mer omfattande insatser.

7. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att socialtjänsten bör satsa på det mest kostnadseffektiva alternativet om allt övrigt är lika. Men resultatet kan bli sämre om inte brukaren får vara med och diskutera insatser.

8. Politiska strategival kan omfatta en högre kvalitetsnivå än ”tillräcklig kvalitet”. Kommuner har ganska stor frihet att ge mer insatser än basnivån. I en kommun kanske man satsar mycket på ungdomar, i en annan på något helt annat – men man får inte släppa de grupper som man måste ta hand om.

9. Tidsdimensionen – det som framstår som en besparing på några års sikt kan kosta mer över en längre tidsperiod. Det här är en viktig punkt, särskilt när det gäller barn. Om man inte satsar i tidig ålder får man ofta betala när barnen blir äldre.

Läs mer

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Tema
6 dec 2023

Panelen: Så agerar vi när det finns husdjur i våldsamma relationer

När det finns husdjur med i bilden i familjer där det förekommer vå...

Läs även

Verktyg
6 nov 2023

Positiv effekt när Kristinehamn gick från 8 till 6 timmars arbetsdag

Upplägget på Barn och unga: Tio timmar mindre på jobbet i veckan, m...

Verktyg
18 sep 2023

Hur prioriterar man när resurserna tryter? Motala tror sig ha svaret

När behoven är stora, och när det varken finns tillräckligt mycket ...

Verktyg
14 aug 2023

Här ges unga möjlighet att anonymt prata om sex och våld

Metoden Sexit hjälper behandlare att fråga ungdomar om sex, våld, a...

Verktyg
8 maj 2023

HVB-hemmet där professionsgränserna suddas ut: ”Alla hjälps åt, vi är ett team”

Psykolog och sjuksköterska på heltid, doktor på plats varje vecka. ...

Verktyg
27 mar 2023

Framgångsmodell i Helsingborg för att motverka ofrivillig ensamhet

Hur kan man minska ofrivillig ensamhet? Ett projekt i Helsingborg t...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.