Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Axel Adolfsson

Fredrik Rubin

Reporter

24 jan 2024

24 jan 2024

TEMA: SOCIALTJÄNSTENS EKONOMI

Ministern: ”Kommunerna måste prioritera socialtjänsten”

Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Axel Adolfsson

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall lyfter regeringens satsningar men kan inte svara på frågan om kommunerna kan vänta sig ytterligare stöd.

Fredrik Rubin

Reporter

24 jan 2024

24 jan 2024

I många kommuner går socialtjänstens budget inte ihop, trots att regeringen skjutit till sju miljarder kronor i ökade generella statsbidrag. För lite, anser såväl SKR som Akademikerförbundet SSR, som menar att regeringens satsningar i praktiken innebär ett minskat stöd, när inflationen räknats in.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall:

– Jag uppfattar att både Akademikerförbundet SSR och SKR är medvetna om den tuffa ekonomiska situation som vi befinner oss i. De har visat förståelse och sagt att det är bra satsningar som regeringen gjort. Dels de 8 miljarder som läggs på socialtjänsten (pengar öronmärkta för implementering av den nya socialtjänstlagen som delas ut fram till år 2028 reds. anmärkning), liksom bemanningssatsningarna de kommande åren, säger hon.

Hur ser du på att socialtjänstens budget på flera håll minskar?

– Jag möter kommuner som inte prioriterar att minska socialtjänstens budget. I det kommunala självstyret handlar det om att göra prioriteringar, då är det viktigt att de får förutsättningar vilket vårt tilläggsanslag på 16 miljarder kronor till kommunerna bidrar till. Samtidigt är det en av regeringens viktigaste frågor att dämpa inflationen. Lyckas vi inte med det så kommer resurser till välfärden att urholkas de kommande åren.

LÄS OCKSÅ >>> Granskning: Socialtjänsten i gungning när budgeten krymper

Socialtjänstministern menar att socialnämnder tidigare haft svårt att hävda sig i budgetarbetet.

– Det finns säkert många orsaker till det, men jag tror dessvärre att bakåt i tiden så har det viktiga socialt förebyggande arbetet prioriterats ner av olika skäl. Men det har glädjande nog kommit i fokus på ett annat sätt i dag inom politiken, delvis av väldigt tråkiga orsaker.

Likväl visar Socionomens budgetenkät att flera kommuner tvingas minska på just det förebyggande arbetet.

– Om man tar pengar från det förebyggande arbetet inom socialtjänsten så kommer det generera att fler far illa. Om man inte arbetar på ett tidigt förebyggande sätt så kommer kostnaderna dessutom att öka om några år, säger Camilla och fortsätter:

– Jag möter samtidigt många kommuner som arbetar aktivt med förebyggande arbete. Från regeringens sida driver vi också frågan om att kommunernas förebyggande arbete ska bli ett ska-krav i lagen framöver.

Socialtjänstministern lyfter en lång rad satsningar regeringen gör, däribland pengar för LVU och skolsociala team, liksom olika lagförslag som lagts fram. Men hon kan i dagsläget inte presentera ytterligare ekonomiskt stöd för kommuner vars socialtjänstbudget är i obalans.

– Det är ett komplext arbete som vi just nu bedriver. De förändringar vi genomför innebär ett paradigmskifte för socialtjänsten, där allt för lite har gjorts bakåt i tiden.

Oavsett vad som gjorts tidigare och inte så vill socialtjänstministern slå ett slag för det gedigna arbete socialtjänsten gör i dag.

–  Socialtjänsten borde ha ett högre självförtroende. Vi har historiskt ägnat alldeles för lite uppmärksamhet och uppskattning åt det viktiga arbete som socialtjänsten utför. Vi måste lyfta socialsekreterarnas helt avgörande betydelse för att kunna vända den utvecklingen vi har i Sverige, där allt för många barn och unga befinner sig i olika utsatta situationer.

Läs mer

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Läs även

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Tema
13 maj 2024

Många kommuner brister i it-säkerhet: "Vi har varit naiva"

Frågan: Kan medborgarna lita på att känsliga uppgifter är skyddade?

Tema
16 apr 2024

Panelen: Så jobbar vi för att förebygga vräkningar?

Fyra personer med ledaransvar berättar om strategierna i sina respe...

Tema
15 apr 2024

Stefan vet hur fort det kan gå utför – förlorade allt under 90-talskrisen

"Där stod vi utan arbete, med en hög ränta och ett hus vi inte...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.