Fredrik Rubin

Reporter

9 apr 2024

Jens Magnusson

Illustration

9 apr 2024

9 apr 2024

TEMA: STRUKTURELL HEMLÖSHET

Hot om vräkning får många att flytta självmant

Den som hotas av vräkning tenderar att lämna bostaden ”självmant” och i nästan en tredjedel av hushållen bor ett eller flera barn. Det visar doktoranden Ida Nilssons studie om vräkningar i Sverige.

Fredrik Rubin

Reporter

9 apr 2024

Jens Magnusson

Illustration

9 apr 2024

9 apr 2024

Det har länge varit känt att många av dem som hotas av vräkning flyttar redan innan beslutet verkställs av Kronofogden. Men det varit en sanning baserad på en känsla snarare än forskning.

– Hypotesen har varit att många flyttar självmant för att undvika en vräkningsanmärkning och på så vis ha möjlighet att hitta ett nytt hyreskontrakt så småningom. Men det är inget vi vetat, det har funnits ett glapp i forskningen.

Ida Nilsson inledde arbetet med att täppa till kunskapsluckan genom unika registerdata. Det handlar om Kronofogdens alla registerdata för perioden 2009–2012, som länkats ihop med andra myndighetsregister från Socialstyrelsen och SCB. Studien publicerades i januari.

LÄS OCKSÅ >>> ”För många är det nästan omöjligt att få en bostad”

Totalt bestod undersökningsgruppen av 60 000 personer som hotades av vräkning genom att en ansökan om vräkning kommit in till Kronofogden.

– Av dessa avhystes 9 procent och 36 procent flyttade självmant från förstahandskontrakt. Det innebär att ungefär hälften, 27 000 personer, tvingades flytta antingen självmant eller genom avhysning.

Ida Nilsson. Foto: Rickard Kihlström

I nästan en tredjedel av de hushåll som ”självmant” flyttat bodde barn under 18 år, bland de avhysta var samma siffra ungefär 20 procent. Många av de vuxna var också betydligt yngre än genomsnittet.

– I många hushåll rör det sig förmodligen om flera barn. Det sker samtidigt som det finns ett mål och önskan om att inga barn ska avhysas, men statistiken säger att det är på väg i helt fel riktning. Avhysningarna har ökat de senaste åren, även de som berör barn, och mitt arbete visar att problemet med vräkningar är större än tidigare känt.

LÄS OCKSÅ >>> Stefan vet hur snabbt det kan gå utför – förlorade allt under 90-talskrisen

Vart tog alla avhysta vägen?

– Det vore jätteintressant att veta, det blir en fråga för kommande forskningsprojekt, liksom frågan om de flyttade många gånger på kort tid, säger Ida och fortsätter;

’– Men innan dess kommer jag att titta på de sociala och ekonomiska konsekvenserna för individerna. Förekommer det psykisk ohälsa eller mer ekonomiska svårigheter efter flytten?

Du verkar ha hittat ett outforskat fält att gräva i?

’– Ja, det har framkommit att det finns stora kunskapsbehov här. Ytterligare en viktig faktor att titta på är hur socialtjänsten inverkar på de här processerna. Där har jag också kunnat se variationer i olika delar av landet.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Tema
10 jun 2024

"Vi har aldrig varit i närheten av en sådan ökning tidigare"

Sverige kan komma att få Europas mest fängslade befolkning. Hur rim...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Tema
13 maj 2024

Många kommuner brister i it-säkerhet: "Vi har varit naiva"

Frågan: Kan medborgarna lita på att känsliga uppgifter är skyddade?

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.