Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Krönika: Trettio år med ett forskningssupplement

Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och supplementets redaktör Hans Swärd blickar tillbaka.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Forskningssupplementet har allt sedan 1992 ingått som en egen del i Socionomen vid i regel två tillfällen per år och har levererat originalartiklar. Många av de kunskapsluckor och det kunskapsbehov i socialtjänsten som identifierades 1992 lever kvar i dag. 

Tidskriften Socionomen med sitt forskningssupplement har fått flera prestigefyllda officiella erkännanden och erhållit prestigefulla priser. År 1997 mottog tidskriften Socionomen Förbundet för Forskning i Socialt Arbetes ”FORSA-priset” med motiveringen:

”Socionomen har med engagemang, kreativitet och hårt arbete skapat ett unikt forum för kunskapsförmedling utifrån forskningen, praktiken och utbildningen i socialt arbete. Bevakningen av social kunskapsutveckling och aktuell debatt har förbättrats och utökats under 1990-talet genom forskningssupplement och recensionsavdelning. Tidningen är seriös, variationsrik och når ut till en bred målgrupp inom socialt arbete. Här uppmuntras forskare att publicera sig även för breda målgrupper. Här är det naturligt för socialarbetaren att själv beskriva och ge uttryck för yrkesmässiga reflektioner. Här når forskningsbaserad och praktisk kunskap ut till dem som verkligen behöver den. I den breda läsekretsen återfinns beslutsfattare, personal med utvecklingsansvar inom social service, vård och omsorg, studerande, lärare, forskare med flera. Tidningen har därmed blivit en av de mest framstående länkarna mellan forskning och praktik inom det sociala fältet.”

År 2005 fick Socionomens första chefredaktör Per-Olof Kristenson ta emot Centralförbundet socialt arbetes hederspris för sina insatser och för tidskriftens roll. I prismotiveringen heter det bland annat: 

”För att kunna utveckla ett professionellt område och ett kunskapsfält krävs tidskrifter där idéer och erfarenheter kan presenteras och diskuteras, där forskningsresultat och information om utbildningssatsningar kan spridas och där praktik, forskning och fält kan mötas.

Som grundare och chefredaktör för tidningen Socionomen har Per-Olof Kristenson bidragit till kunskapsutvecklingen av det sociala arbetet. I tidskriften /…/ möts praktiskt socialt arbete med forskning på lika villkor. Socionomens forskningssupplement har kommit att bli en länk mellan forskning och praktik.”

Socionomens nästa chefredaktör Lena Engelmark lät också det praktiska sociala arbetet och forskningen leva vidare. Hon var lyhörd för behovet av att utveckla relationen mellan teori, utbildning och praktik och tilldelades med sina kollegor i slutet av 2021 det prestigefyllda tidskriftspriset, Årets Tidskrift Fackpress av Sveriges Tidskrifter, med följande motivering:

”En riktigt bra tidskrift är inte bara en samling intressanta artiklar och vältagna bilder. En riktigt bra tidskrift tar sina läsare i handen och promenerar tillsammans genom både glädje och djupaste sorg. En riktigt bra tidskrift ger sina läsare kraft i vardagen /…/.”

Bakom varje vetenskaplig artikel som har presenterats i de gånga 50 numren av forskningssupplementet ligger i regel många års forskning och många gånger ett helt yrkeslivs samlade vetande. I faktaresistensens tid finns det skäl att värna det skrivna ordet som bygger på vetenskapliga undersökningsmetoder.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och tar därför inte emot några vetenskapliga originalartiklar längre. Under min tid som redaktör för forskningssupplementet sedan 2005 har jag fått min energi från alla er forskare som skickat in artiklar, men också från er praktiker och utbildare som haft kloka och intressanta synpunkter. 

Ett stort tack till er alla,

Hans Swärd 

LÄS OCKSÅ >> Chefredaktören om omstöpningen i forskningsmaterialet

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Krönika
10 jan 2024

"Fler sociala eldsjälar skulle kunna göra en Éléonore Mercier"

Författaren och socionomen Susanna Alakoski både bävar och ser fram...

Krönika
7 nov 2023

Krönika: Var är kufarna?

"Ju mer samhället utgår från att alla fungerar likadant, desto...

Krönika
5 okt 2023

Krönika: Att säga sig vara ”färgblind” är inte att vara antirasistisk – tvärtom

Att hävda färgblindhet i ett samhälle som de facto diskriminerar ic...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.