Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Krönika: Trettio år med ett forskningssupplement

Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och supplementets redaktör Hans Swärd blickar tillbaka.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Forskningssupplementet har allt sedan 1992 ingått som en egen del i Socionomen vid i regel två tillfällen per år och har levererat originalartiklar. Många av de kunskapsluckor och det kunskapsbehov i socialtjänsten som identifierades 1992 lever kvar i dag. 

Tidskriften Socionomen med sitt forskningssupplement har fått flera prestigefyllda officiella erkännanden och erhållit prestigefulla priser. År 1997 mottog tidskriften Socionomen Förbundet för Forskning i Socialt Arbetes ”FORSA-priset” med motiveringen:

”Socionomen har med engagemang, kreativitet och hårt arbete skapat ett unikt forum för kunskapsförmedling utifrån forskningen, praktiken och utbildningen i socialt arbete. Bevakningen av social kunskapsutveckling och aktuell debatt har förbättrats och utökats under 1990-talet genom forskningssupplement och recensionsavdelning. Tidningen är seriös, variationsrik och når ut till en bred målgrupp inom socialt arbete. Här uppmuntras forskare att publicera sig även för breda målgrupper. Här är det naturligt för socialarbetaren att själv beskriva och ge uttryck för yrkesmässiga reflektioner. Här når forskningsbaserad och praktisk kunskap ut till dem som verkligen behöver den. I den breda läsekretsen återfinns beslutsfattare, personal med utvecklingsansvar inom social service, vård och omsorg, studerande, lärare, forskare med flera. Tidningen har därmed blivit en av de mest framstående länkarna mellan forskning och praktik inom det sociala fältet.”

År 2005 fick Socionomens första chefredaktör Per-Olof Kristenson ta emot Centralförbundet socialt arbetes hederspris för sina insatser och för tidskriftens roll. I prismotiveringen heter det bland annat: 

”För att kunna utveckla ett professionellt område och ett kunskapsfält krävs tidskrifter där idéer och erfarenheter kan presenteras och diskuteras, där forskningsresultat och information om utbildningssatsningar kan spridas och där praktik, forskning och fält kan mötas.

Som grundare och chefredaktör för tidningen Socionomen har Per-Olof Kristenson bidragit till kunskapsutvecklingen av det sociala arbetet. I tidskriften /…/ möts praktiskt socialt arbete med forskning på lika villkor. Socionomens forskningssupplement har kommit att bli en länk mellan forskning och praktik.”

Socionomens nästa chefredaktör Lena Engelmark lät också det praktiska sociala arbetet och forskningen leva vidare. Hon var lyhörd för behovet av att utveckla relationen mellan teori, utbildning och praktik och tilldelades med sina kollegor i slutet av 2021 det prestigefyllda tidskriftspriset, Årets Tidskrift Fackpress av Sveriges Tidskrifter, med följande motivering:

”En riktigt bra tidskrift är inte bara en samling intressanta artiklar och vältagna bilder. En riktigt bra tidskrift tar sina läsare i handen och promenerar tillsammans genom både glädje och djupaste sorg. En riktigt bra tidskrift ger sina läsare kraft i vardagen /…/.”

Bakom varje vetenskaplig artikel som har presenterats i de gånga 50 numren av forskningssupplementet ligger i regel många års forskning och många gånger ett helt yrkeslivs samlade vetande. I faktaresistensens tid finns det skäl att värna det skrivna ordet som bygger på vetenskapliga undersökningsmetoder.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och tar därför inte emot några vetenskapliga originalartiklar längre. Under min tid som redaktör för forskningssupplementet sedan 2005 har jag fått min energi från alla er forskare som skickat in artiklar, men också från er praktiker och utbildare som haft kloka och intressanta synpunkter. 

Ett stort tack till er alla,

Hans Swärd 

LÄS OCKSÅ >> Chefredaktören om omstöpningen i forskningsmaterialet

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Våld i nära relationer
7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat ...

Läs även

Krönika
5 jan 2023

Krönika: ”Se över din mentala ergonomi”

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt att stress och ångest k...

Krönika
16 nov 2022

Krönika: Vi är de som måste orka, hoppas och tro – även om vi blir besvikna

Det är vårt ansvar som handläggare att vara den personen som tar em...

Krönika
23 sep 2022

Krönika: Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad de...

Krönika
8 sep 2022

Krönika: Socialarbetare behöver en gemensam värdegrund

Socialarbetaren har gått från att vara en professionell medmänniska...

Krönika
27 jun 2022

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psyk...

Krönika
29 maj 2022

Ola Tornberg om att vara är en god lyssnare utan att bli hjälpnödig

Det är ett hantverk att lyssna på ett sätt som skapar tillit och ko...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.