Ove Sernhede. Foto: Privat/Gettyimages

Ove Sernhede

Professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

8 aug 2023

8 aug 2023

Krönika: Gemenskapen i ”Orten” bär på ett löfte men bemöts ofta som ett hot

Ove Sernhede. Foto: Privat/Gettyimages

Det är hög tid för det sociala arbetet att liera sig med de unga kreativa krafter som finns i landets förorter. Det säger Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som vill se fler brobyggande insatser.

Ove Sernhede

Professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

8 aug 2023

8 aug 2023

Mitt första jobb som socionom var ett vikariat som fältassistent i Hammarkullen. Det var 70-tal och mediernas bild av ungdomen i den ”farliga förorten” dominerades av haschrökning och väskryckande mopedgäng. Nationalteatern sjöng att de var ”barn av sin tid” och som socialarbetare såg vi ungdomsproblemen som uttryck för den sociala rotlöshet som var följden av ett Sverige som ömsade skinn.

Urbanisering och betongförorter ersatte tryggheten i de by- och kvarters­gemen­skaper som fick ge vika för moderniseringens vindar. Hammarkullens invånare kom från nedlägg­nings­bygder runt om i landet såväl som från nyligen rivna stadsdelar med utedass i Göteborgs innerstad.

I förorten formade de unga, som svar på vilsenheten, gemen­skaper som inte sällan hängav sig åt olagligheter. Men samhället mötte inte gängen med kriminalpolitik utan socialpedagogik och vi fältassistenter utvecklade metoder för det sociala arbetet som tog sin utgångspunkt i de behov som de unga gav uttryck för.

Vid milleniumskiftet, när jag återvände till Hammarkullen som forskare var det arbets­löshet, bidragsberoende och ”svensk gles­het” som definierade bilden av stadsdelen. De ungas situation var i än högre grad präglad av social osäkerhet och invånarna kom från globens alla hörn. Hammarkullen var nu en stadsdel där det talades närmare hundra språk.

När de unga möttes på gatan formades gemenskaper som på olika sätt, inte minst i rap-musiken, gav uttryck för kritik av de sociala orättvisorna. I takt med att segregation och sociala oroligheter eskalerade blev samhällets strategier för att möta de unga allt mer repressiva. Bilbränder och konfrontationer mellan ungdomar och ordnings­makt blev ett återkommande tema i medierna. Förortens unga var nu inte ett socialt utan ett polisiärt problem. När det sociala arbetet trängdes tillbaka kom oförmågan att förstå och oviljan att möta förortsvälden att bli driv­bänken för dagens kriminella gängkulturer.

I dag står vi inför sprängningar och dödskjutningar som aktualiserar krav på än kraftfullare insatser. Men parallellt sker en mobilisering i förorten som sällan upp­märksammas. De unga har skapat ”Orten” som benämning på varifrån de kommer och var de hör hemma. Orten fångar in en gemensam erfaren­hets­horisont, om man är från Husby eller Hammar­kullen spelar ingen roll, man är från Orten. På detta sätt blir Orten en beteckning som för samman lokala gemenskaper till ett informellt med­borgarskap i den ”nation” som utgörs av de unga i Sveriges stigmatiserade förorter. Ortenrörelsen har i utanförskapet format en gemenskap som bär på ett löfte men som ofta bemöts som ett hot.

Förorternas unga är en paradox. Å ena sidan framställs de som kriminella och farliga och med undermåliga skolresultat. Å andra sidan ses de, inte minst på kultursidorna, som skapare av den mest spännande och nydanande kultur­en i landet. Miljon­programmets unga har trätt fram som ett avantgarde inom musik, dans, bildskapande och poesi.

Skolorna i förorten har uppenbara prob­lem med att fånga upp den kreativitet och kritiska reflektion som frodas i dessa områden. Det är hög tid för det sociala arbetet att träda fram och liera sig med dessa krafter och tillsam­mans utveckla metoder som med utgångspunkt i de ungas behov och drömmar kan möjliggöra ett nödvändigt brobyggande mellan Vi och Dom.

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Krönika
15 sep 2023

Krönika: Fängelseprästen som vill ta risker – för att kunna göra mål

Det räcker inte med att vara korrekt och göra sitt jobb för att se ...

Krönika
1 maj 2023

Krönika: Jag vill att du ska veta att du inte är ensam

Att ta beslutet om att vara öppen med att jag är anhörig till en pe...

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Krönika
17 feb 2023

Krönika: Arbetssätten måste anpassas efter klienterna

För att kunna möta utmaningarna i välfärden behöver vi gå ifrån hie...

Krönika
5 jan 2023

Krönika: ”Se över din mentala ergonomi”

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt att stress och ångest k...

Krönika
16 nov 2022

Krönika: Vi är de som måste orka, hoppas och tro – även om vi blir besvikna

Det är vårt ansvar som handläggare att vara den personen som tar em...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.