Pia Litzell Berg

Leg. psykoterapeut, psykoterapeut redaktör

27 jun 2022

27 jun 2022

KRÖNIKA: PIA LITZELL BERG

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psykoterapi – teori och metod, en tid då mycket har hänt inom psykoterapi-området. Här tar hon avsked av Socionomens läsare i en avslutande krönika.

Pia Litzell Berg

Leg. psykoterapeut, psykoterapeut redaktör

27 jun 2022

27 jun 2022

Det har blivit dags för mig att tacka för 11 inspirerande och givande år som redaktör för Psykoterapi – teori och metod då Socionomen kommer att bevaka psykoterapi på annat sätt.

När jag 2011 gjorde första numret var det med spänd förväntan jag tog kontakt med tilltänkta skribenter. Till min stora lättnad fick jag positiva svar och kunde se fram emot att läsa texterna.

Uppdraget som redaktör har fört med sig att jag fått kontakt med många kollegor runt om i Sverige när jag sökt skribenter. Det har inneburit ett gemensamt engagemang kring hur viktiga frågor förmedlas till läsarna.

De flesta har, trots att de varit fullt upptagna med sitt pågående arbete inom klinisk verksamhet, undervisning och forskning, ändå avsatt tid för att skriva för Socionomen.

De olika temana har genom åren växt fram i diskussion med förra chefredaktören Lena Engelmark och i redaktionsrådet med representanter för olika områden som Socionomen bevakade.

I det senaste numret om korttidsterapi samarbetade jag med nuvarande chefredaktör Annika Sjöberg.

Under den tid jag varit redaktör har jag arbetat med undervisning, handledning och med psykoterapi. Uppdraget som redaktör har givit mig möjlighet att också få förmedla psykoterapins möjligheter och utmaningar till läsarna i Socionomen. Mycket har hänt inom psykoterapi-området under min tid som redaktör. Debatten och diskussioner om psykodynamisk psykoterapi, PDT, eller kognitiv beteendeterapi, KBT, har pågått. En utveckling är att psykoterapeututbildningar i allt högre grad är inriktade på individual-psykoterapi och med arbete med en person i rummet förutom psykoterapeuten. Detta till skillnad mot arbete med flera personer utöver psykoterapeuten i rummet, familj eller grupp, där samspel och relationer gestaltas direkt i det psykoterapeutiska arbetet.

Familjeterapiutbildningen i Stockholm avvecklades för några år sedan då St Lukas utbildningsinstitut avvecklades. Sedan gruppterapiutbildningen på examensnivå avvecklades för drygt tio år sedan har ingen ny sådan utbildning startat.

En annan utveckling är en inriktning på kortare och tidsbegränsade psykoterapier. Olika korttidspsykoterapi-metoder utvecklas och implementeras och det digitala sättet att arbeta med psykoterapi har växt fram.

I och med pandemin var det många av oss som behövde lära oss att arbeta med psykoterapi på distans.

Nya tider och nya utmaningar. Det skrivs och pratas till exempel i media om barns och ungas psykologiska ohälsa och under pandemin har också äldres psykologiska ohälsa lyfts fram.

Själv hoppas jag att psykoterapi kan bli en självklar del av utbudet inom den offentliga vården och att de psykoterapeuter som är verksamma i den privata sektorn kan få vårdavtal som innebär att deras patienter/klienter kan gå i psykoterapi inom högkostnadsskyddet. Det skulle göra psykoterapi till en möjlighet för alla. Även de som inte är ekonomiskt starka. Med dessa ord vill jag tacka alla läsare för den här tiden.

Läs mer

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och...

Debatt
29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med ut...

Läs även

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Krönika
17 feb 2023

Krönika: Arbetssätten måste anpassas efter klienterna

För att kunna möta utmaningarna i välfärden behöver vi gå ifrån hie...

Krönika
5 jan 2023

Krönika: ”Se över din mentala ergonomi”

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt att stress och ångest k...

Krönika
16 nov 2022

Krönika: Vi är de som måste orka, hoppas och tro – även om vi blir besvikna

Det är vårt ansvar som handläggare att vara den personen som tar em...

Krönika
23 sep 2022

Krönika: Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad de...

Krönika
8 sep 2022

Krönika: Socialarbetare behöver en gemensam värdegrund

Socialarbetaren har gått från att vara en professionell medmänniska...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.