Pia Litzell Berg

Leg. psykoterapeut, psykoterapeut redaktör

27 jun 2022

27 jun 2022

KRÖNIKA: PIA LITZELL BERG

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psykoterapi – teori och metod, en tid då mycket har hänt inom psykoterapi-området. Här tar hon avsked av Socionomens läsare i en avslutande krönika.

Pia Litzell Berg

Leg. psykoterapeut, psykoterapeut redaktör

27 jun 2022

27 jun 2022

Det har blivit dags för mig att tacka för 11 inspirerande och givande år som redaktör för Psykoterapi – teori och metod då Socionomen kommer att bevaka psykoterapi på annat sätt.

När jag 2011 gjorde första numret var det med spänd förväntan jag tog kontakt med tilltänkta skribenter. Till min stora lättnad fick jag positiva svar och kunde se fram emot att läsa texterna.

Uppdraget som redaktör har fört med sig att jag fått kontakt med många kollegor runt om i Sverige när jag sökt skribenter. Det har inneburit ett gemensamt engagemang kring hur viktiga frågor förmedlas till läsarna.

De flesta har, trots att de varit fullt upptagna med sitt pågående arbete inom klinisk verksamhet, undervisning och forskning, ändå avsatt tid för att skriva för Socionomen.

De olika temana har genom åren växt fram i diskussion med förra chefredaktören Lena Engelmark och i redaktionsrådet med representanter för olika områden som Socionomen bevakade.

I det senaste numret om korttidsterapi samarbetade jag med nuvarande chefredaktör Annika Sjöberg.

Under den tid jag varit redaktör har jag arbetat med undervisning, handledning och med psykoterapi. Uppdraget som redaktör har givit mig möjlighet att också få förmedla psykoterapins möjligheter och utmaningar till läsarna i Socionomen. Mycket har hänt inom psykoterapi-området under min tid som redaktör. Debatten och diskussioner om psykodynamisk psykoterapi, PDT, eller kognitiv beteendeterapi, KBT, har pågått. En utveckling är att psykoterapeututbildningar i allt högre grad är inriktade på individual-psykoterapi och med arbete med en person i rummet förutom psykoterapeuten. Detta till skillnad mot arbete med flera personer utöver psykoterapeuten i rummet, familj eller grupp, där samspel och relationer gestaltas direkt i det psykoterapeutiska arbetet.

Familjeterapiutbildningen i Stockholm avvecklades för några år sedan då St Lukas utbildningsinstitut avvecklades. Sedan gruppterapiutbildningen på examensnivå avvecklades för drygt tio år sedan har ingen ny sådan utbildning startat.

En annan utveckling är en inriktning på kortare och tidsbegränsade psykoterapier. Olika korttidspsykoterapi-metoder utvecklas och implementeras och det digitala sättet att arbeta med psykoterapi har växt fram.

I och med pandemin var det många av oss som behövde lära oss att arbeta med psykoterapi på distans.

Nya tider och nya utmaningar. Det skrivs och pratas till exempel i media om barns och ungas psykologiska ohälsa och under pandemin har också äldres psykologiska ohälsa lyfts fram.

Själv hoppas jag att psykoterapi kan bli en självklar del av utbudet inom den offentliga vården och att de psykoterapeuter som är verksamma i den privata sektorn kan få vårdavtal som innebär att deras patienter/klienter kan gå i psykoterapi inom högkostnadsskyddet. Det skulle göra psykoterapi till en möjlighet för alla. Även de som inte är ekonomiskt starka. Med dessa ord vill jag tacka alla läsare för den här tiden.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Krönika
10 jan 2024

"Fler sociala eldsjälar skulle kunna göra en Éléonore Mercier"

Författaren och socionomen Susanna Alakoski både bävar och ser fram...

Krönika
7 nov 2023

Krönika: Var är kufarna?

"Ju mer samhället utgår från att alla fungerar likadant, desto...

Krönika
5 okt 2023

Krönika: Att säga sig vara ”färgblind” är inte att vara antirasistisk – tvärtom

Att hävda färgblindhet i ett samhälle som de facto diskriminerar ic...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.