NSPH:s paneldebatt hölls på The Park på Södermalm. Från vänster syns Linda Lindberg (SD), Lina Nordquist (L), Karin Rågsjö (V), Camilla Waltersson Grönvall (M), samt moderatorerna Conny Allaskog, ordförande i NSPH, och Inger Blennow, fd ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund

Tommy Johansson

Reporter

26 aug 2022

26 aug 2022

Psykiatrin i fokus när NSPH bjöd in till paneldebatt med riksdagspartierna

NSPH:s paneldebatt hölls på The Park på Södermalm. Från vänster syns Linda Lindberg (SD), Lina Nordquist (L), Karin Rågsjö (V), Camilla Waltersson Grönvall (M), samt moderatorerna Conny Allaskog, ordförande i NSPH, och Inger Blennow, fd ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund

Hur förbättrar man vården inom psykiatrin och hur ökar man brukarnas inflytande? Det var några av de centrala frågorna när nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa bjöd in samtliga riksdagspartiers socialpolitiska talespersoner till en paneldebatt.

Tommy Johansson

Reporter

26 aug 2022

26 aug 2022

Under torsdagen möttes riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner på Södermalm i Stockholm för en paneldebatt om psykiatrin. Eventet anordnades av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som avgränsade debatten till att omfatta tre valfrågor: Bättre vård och stöd, starkare brukarinflytande och rimliga villkor för att bidra.

Samtliga riksdagspartier fanns representerade och under den timme som debatten pågick gavs varje representant 90 sekunder per valfråga att lägga fram vilka intentioner man hade för att förbättra utsikterna. Någon regelrätt debatt, med argumentationer mellan partierna, blev det aldrig. Istället var det en påtagligt friktionsfri timme där representanterna ofta höll med både NSPH och varandra.

Den röda tråden, inte minst under debattens första valfråga, var nationell kraftsamling och samverkan – man talade återkommande om en förstärkt och jämlik vårdapparat över alla regioner, med ökad tillgänglighet och bättre villkor för både patienter och anställda. Flera lyfte vikten av en förbättrad primärvård, bland annat Centerpartiets Anders W Jonsson, som ville se ett ”betydligt bättre omhändertagande”.

– I ett läge där man känner att man mår dåligt, man sover inte på natten, man känner sig nedstämd, då ska man inte behöva vänta i veckor och månader på att få hjälp. Det ska erbjudas i primärvården i hela landet. Därför att många gånger kan det här ganska lätt åtgärdas istället för att det går vidare till att bli ett stort problem och en svårare sjukdom, säger han.

Han fick medhåll från Vänsterpartiets Karin Rågsjö som också pekade på åtgärder i skolan.

– Vi vill stärka arbetet gentemot barn och unga, som far väldigt illa idag. Då måste vi jobba, inte bara med att sätta diagnos, utan också med att ge barn och unga en bra förskola och skola. För det spelar ingen roll om du får en diagnos om inte skolan funkar för barnet, säger hon.

- "Vi vill införa en folkhälsolag" – Martin Marmgren (MP)

Från Miljöpartiets sida pratade man om en lagändring för att förbättra vården.

– Vi vill införa en folkhälsolag, som finns i en del av våra grannländer. Det handlar inte bara om att stärka de hälsofrämjande åtgärderna hos BUP och primärvården utan i hela samhället, säger Martin Marmgren, till vardags rättspolitisk talesperson, som ersatte Margareta Fransson under paneldebatten.

– Jag som sysslar med rättspolitik vet hur viktigt det är med förebyggande åtgärder, ett tidigt stöd i förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, för att förebygga kriminalitet. Det är minst lika viktigt att samordna och samverka, och ge rätt stöd, för att förebygga psykisk ohälsa.

Från vänster i bild: Sofia Amloh (S), Acko Ankarberg Johansson (KD), Martin Marmgren (MP), Anders W Jonsson (C), Linda Lindberg (SD). Foto: Tommy Johansson

När det blev dags att diskutera dagens andra valfråga, om hur man ökar brukarinflytandet, så valde Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall, att rikta blicken utomlands.

– Vi vill se ett systematiskt användande av våra patienters kunskaper eller personer som tidigare har funnits involverade i vården. Det finns länder som vi kan ta efter här, till exempel Storbritannien, som arbetar på ett mycket mer systematiskt sätt när det gäller att involvera patienterna och brukarna, säger hon, och fortsätter.

– Det kräver tid, det kräver resurser. Det kräver naturligtvis också att man har utbildning och riktlinjer och att man prioriterar det. Jag tror också att det är viktigt vad politiken skickar för signaler, att det finns en stark nationell samling och ett ansvar för att det här genomförs.

Flera partier, däribland S, V och L, var också överens om att det behöver ske en kulturförändring inom psykiatrin, sett till relationen mellan läkare och patient. Den sistnämnda måste få större gehör, till exempel i frågor gällande vilken medicin som fungerar eller inte, snarare än att förminskas och, som Karin Rågsjö (V) uttryckte det, mötas av ”förtryckande mekanismer” från läkare.

FAKTA: Riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Lina Nordquist (L)

Linda Lindberg (SD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Anders W Jonsson (C)

Martin Marmgren (MP) (ersatte Margareta Fransson)

Karin Rågsjö (V)

Sofia Amloh (S)

Läs mer

Aktuellt
7 jun 2023

Alexandra Pascalidou om nya boken: ”Det här har varit hundra resor svårare”

Alexandra Pascalidou är just nu aktuell med ”Var är papporna?”, en ...

Socialt arbete
7 jun 2023

Vad gäller när en socialsekreterare blir polisanmäld? Experten reder ut

Socionomens artikel om socialsekreteraren Gunilla som misstänktes f...

Ny forskning
7 jun 2023

Ny studie visar: Konsultledda utredningar gav färre insatser

Det skiljer en hel del mellan de barnutredningar som utförs av kons...

Läs även

Psykoterapi
23 jan 2023

Stöd från fyrbenta vänner får fin effekt – intresset för terapihundar ökar allt mer

Intresset för hundunderstödd terapi växer allt mer i Sverige. Socio...

Psykoterapi
16 dec 2022

Expertfrågan: Hur når man framgångsrika samtal med klienter som har autism?

Det finns ett flertal strategier som kan göra stor skillnad i hur f...

Psykoterapi
28 aug 2022

Svårt för terapeuter att avbryta behandling – därför fortsätter man

Alla patienter förbättras inte av en behandling, oavsett metod. Tro...

Psykoterapi
21 aug 2022

Öppenhet och kritik ­ledstjärnor i Karolinas terapi: ”Okej att välja bort mig”

Karolina Isberg vågar bli bortvald och kan fortfarande bli förvånad...

Psykoterapi
19 aug 2022

Terapeuterna svarar: Så utvecklas vi i vår yrkesroll

Hur utvecklas man på bästa sätt i sitt yrke? Det är en fråga som må...

Psykoterapi
14 aug 2022

Så är en bra terapeut – och så är en dålig: ”Kan handla om en mängd orsaker”

Finns det bra och dåliga terapeuter? Ja, menar inte bara patienter ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.