Jennie Aquilonius

Reporter

6 sep 2023

6 sep 2023

TEMA: HUR MÅR PSYKOTERAPIN?

Oväntad effekt när BUP Väst anställde fler psykoterapeuter i brist på psykologer

2018 började NU-sjukvården i Västragötalandsregionen anställa psykoterapeuter inom psykiatrin. Då minskade behandlingsköerna. ”Utan psykoterapeuterna skulle lidandet blir större och folk skulle få vänta längre på hjälp”, säger Emma Utter Eckerdal, enhetschef på BUP Väst.

Jennie Aquilonius

Reporter

6 sep 2023

6 sep 2023

Från början ville de egentligen anställa psykologer, men de var väldigt svåra att få tag på. För att ändå kunna bedriva komplext behandlingsarbete började NU-sjukvården, en del av Västra Götalandsregionen som består av Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus, år 2018 att anställa psykoterapeuter i psykiatrin. Då minskade behandlingskön.

– Den största effekten hos oss på enheten BUP Väst var att vi kortade behandlingstiderna för trauma och depression, säger Emma Utter Eckerdal, enhetschef och psykoterapeut på BUP Väst.

Det goda utfallet har gjort att NU-sjukvården har fortsatt anställa psykoterapeuter. Till skillnad från psykologer får dessa visserligen inte göra psykologiska utredningar, men har ofta mer kunskap om psykoterapeutiskt arbete då de gör mycket kliniskt arbete under handledning både före och under sin grund- och vidareutbildning. Därför har de stor erfarenhet av patientarbete, vilket krävs för att bli en god kliniker.

– De psykoterapeuter som vi har anställt är inte rädda att ta sig an den typ av patienter som vi har, säger hon.

LÄS OCKSÅ >>> Yrkesgrupp under hot: Riskerar psykiatrins psykoterapeuter att försvinna

Emma Utter Eckerdal är enhetschef och psykoterapeut på BUP Väst.

På Emma Utter Eckerdals enhet jobbar i dag tre psykoterapeuter, tio psykologer och sju kuratorer, varav en håller på att utbilda sig till psykoterapeut. När en ny patient kommer till BUP Väst får hen först komma på ett nybesök, oftast hos en kurator eller psykolog. Behandlaren gör en kartläggning av patientens bekymmer och skapar en vårdplan som anger vilken typ av behandling personen ska få.

– Vi brukar inte lägga psykoterapeuternas tid på nybesök utan prioriterar att de får ägna sig åt behandling.

Beroende på vilken behandling patienten erbjuds får hen möta en kurator, psykolog, specialistpsykolog eller psykoterapeut. Mindre tunga ärenden med till exempel en enskild problembild går till en kurator eller mindre erfaren psykolog, medan psykoterapeuterna får tuffare ärenden som komplex traumaproblematik och svårlösliga depressioner. Eftersom det är stor efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar, och det är något som bara psykologer får göra, går mycket psykologtid åt till det. Då behövs psykoterapeuterna för att bedriva behandlingsarbetet.

LÄS OCKSÅ >>> Panelen: Vilken status har egentligen psykoterapin i Sverige?

Patienten får vanligtvis först psykoedukation och därefter en standardbehandling, ofta KBT. Emma Utter Eckerdal och de andra psykoterapeuterna kommer många gånger in först på steg tre, om de två första interventionerna inte varit tillräckliga. Det gör att hon inte är lika metodinriktad som behandlarna på de tidigare stegen.

– Jag måste jobba bredare och mer integrativt, kunna byta metod och kanske använda flera metoder samtidigt.

Emma Utter Eckerdal är socionom i grunden och längtade redan på socionomutbildningen efter att jobba med inre förändring hos människor. Hon läste så småningom en grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning och fick jobb som kurator på BUP. Hon trivdes bra, men i sjukhusvärldens tvärprofessionella team blev kuratorsrollen oklar och bestod till stor del av administrativt arbete och stödsamtal.

– Det var svårt att komma in som kurator när det var en läkare och en psykolog som skulle tycka något, jag kände ofta att ”vad är det jag som kurator ska tycka om därutöver?”.

Som socionom fick hon ofta bidra med det som läkaren eller psykologen saknade, vanligtvis det juridiska perspektivet, vilka rättigheter patienten hade.

– Jag hade den samhälleliga bilden, den är viktig och jag är stolt över att ha den, men som kurator blev det svårt att slå sig in och även bedriva behandlingsarbete.

LÄS OCKSÅ >>> Så är en bra terapeut – och så är en dålig: ”Kan handla om en mängd orsaker”

Emma Utter Eckerdal insåg att det behövdes mer för att ta platsen som behandlare och ville även bredda sina psykologiska kunskaper. Hon vidareutbildade sig till legitimerad psykoterapeut.

– En kurator är en generalist, som psykoterapeut blev jag specialist på psykoterapeutiskt arbete. Det är det inte många i psykiatrin som är.

NU-sjukvården nyanställer i dag personer med yrkestiteln psykoterapeut. Som enhetschef på BUP Väst är det självklart för Emma Utter Eckerdal att dessa anställs som just psykoterapeuter och inte som sin grundprofession. Det är ett erkännande av deras kompetens, menar hon. En kurator eller en psykolog som utbildar sig till psykoterapeut får också ett antal tusenlappar i lönepåslag när de fått sin legitimation, och titeln skrivs om till psykoterapeut.

– Jag tänker att man vill bli kallad för det man är. Det skulle vara jättekonstigt för mig att bli kallad för en yrkestitel när jag är något annat, och som chef skulle det kännas lika konstigt att rekrytera personer som har en specialistutbildning och sedan bara anställa dem utifrån deras grundutbildning.

LÄS OCKSÅ >>> Terapin började med månader av tystnad – sedan vände det för Fanny och Simon

Men vad personerna själva vill bli anställda som skiljer sig också åt. Psykologer som blir psykoterapeuter, berättar hon, vill ofta fortsätta kalla sig psykologer, eftersom det är en mer välkänd titel och säger patienterna mer om vad personen gör. Anställda med socionombakgrund är däremot mer benägna att kalla sig psykoterapeut.

– Det handlar om att försäkra sig om att de får göra det de har blivit lovade, det vill säga bedriva behandlingsarbete.

Enligt Emma Utter Eckerdal är det viktigt att anställda inom psykiatrin har olika ingångar. Psykoterapeuter med socionombakgrund bidrar med ett samhälls- och grupperspektiv, förståelsen att barnet eller ungdomen lever i ett sammanhang. De är mer benägna att tänka kring hur maktstrukturer och socioekonomiska förhållanden kan påverka patienten och ta med det i beräkningen under behandlingen. Det är en viktig pusselbit som kompletterar läkarnas medicinska bit och psykologernas kognitiva perceptionsbit.

– Det är ett bekymmer i psykiatrin att vi är så snabba att sätta en diagnos på barnet och se det som att barnet har ett problem som det behöver hjälp att bli av med. Medan jag som socionom är mer van att tänka ”vad finns det för faktorer i omgivningen som gör att patienten uppvisar de här symtomen?”.

I dag har Emma Utter Eckerdal svårt att se verksamheten utan psykoterapeuter. Då skulle köerna bli ännu längre och särskilt de mest sköra patienterna drabbas, menar hon.

– Det finns ett stort behov av behandling hos barn och unga. Utan psykoterapeuterna skulle lidandet blir större och folk skulle få vänta längre på hjälp.

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Psykoterapi
19 sep 2023

Ett universitet, två psykoterapiutbildningar – vad är egentligen skillnaden?

På Stockholms universitet finns två psykoterapiutbildningar, en på ...

Psykoterapi
5 sep 2023

Panelen: Vilken status har egentligen psykoterapin i Sverige?

Tre röster med olika ingångar inom psykoterapi, psykiatri och psyki...

Psykoterapi
4 sep 2023

Yrkesgrupp under hot: Riskerar psykiatrins psykoterapeuter att försvinna?

I vissa regioner är de många, i andra lyser de med sin frånvaro. Vi...

Psykoterapi
23 jan 2023

Stöd från fyrbenta vänner får fin effekt – intresset för terapihundar ökar allt mer

Intresset för hundunderstödd terapi växer allt mer i Sverige. Socio...

Psykoterapi
16 dec 2022

Expertfrågan: Hur når man framgångsrika samtal med klienter som har autism?

Det finns ett flertal strategier som kan göra stor skillnad i hur f...

Psykoterapi
28 aug 2022

Svårt för terapeuter att avbryta behandling – därför fortsätter man

Alla patienter förbättras inte av en behandling, oavsett metod. Tro...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.