Fredrik Rubin

Reporter

1 nov 2021

1 nov 2021

ENKÄT

Hur har pandemin påverkat användningen av it-psykoterapi?

Flera internetbaserade terapiformer har slagit stort under pandemin, uppger företrädare i tre olika regioner.

Fredrik Rubin

Reporter

1 nov 2021

1 nov 2021

LÄS MER >> Så lyckas du med behandlingen på nätet

Anna Lundqvist, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och KBT- terapeut. Vårdcentralen Påarp-Mörarp, region Skåne:

Anna Lundqvist, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och KBT- terapeut. Vårdcentralen Påarp-Mörarp, region Skåne:

• Hur pandemin påverkat region Skånes användning av internetbaserad terapi är svårt att slå fast. Men en internetbehandling som slagit igenom är iKBT inriktat mot ångest som uppkommit av just covid-19.

– Den här behandlingen har tagits fram för ­patienter som upplever stor oro och ångest för att smittas av covid-19. Det är ett självhjälps-­material utan handledning som blivit ­väldigt ­populärt och som tagits fram av region ­Stockholm, säger Anna Lundqvist

• Materialet har översatts till engelska och i skrivande stund har drygt 600 patienter inlett behandlingen.

– Det är mycket som påminner om att arbeta med annan sjukdomsrädsla. Det handlar bland annat om att styra sitt fokus och ägna covid-19 lagom mycket tid, säger Anna Lundkvist och fortsätter:

– Utöver denna behandling så erbjuder vi nio andra internetbaserade iKBT-behandlingar.

• Parallellt med olika iKBT-behandlingar, varav de flesta är behandlarledda, har olika former av videosamtal genomförts.

– Jag har träffat patienter på plats på vårdcentralen med skyddsutrustning samtidigt som andra valt att arbeta hemifrån. Ibland har det känts svårare att få till ett bra samtal i samma rum jämfört med ett videosamtal eftersom all skyddsutrustning ibland utgjort ett hinder.  Som terapeut är ansiktsuttryck viktigt.

Kerstin Annerborn, enhetschef eStöd, Beroendecentrum Stockholm, region Stockholm:

Kerstin Annerborn, enhetschef eStöd, Beroendecentrum Stockholm, region Stockholm:

Pandemin har egentligen inte kommit att ­påverka arbetet med internetterapi inom eStöd, det menar Kerstin Annerborn.

– Vår verksamhet arbetar bara med behandling på distans, via nätet eller telefon, på så vis har det inte blivit någon skillnad före och efter pandemin, säger Kerstin Annerborn,

• I grund och botten handlar det om ­textbaserad MI och KBT som erbjuds över internet.

– Då görs en psykiatrisk bedömning av patienten via video. När de sedan genomgår ­internetbehandlingen så är den i textform där de arbetar mycket på egen hand, men de får även individuell återkoppling av en behandlare.

• Kerstin Annerborn hänvisar till studier som visar på en snarlik effekt av KBT och iKBT för patienter med alkoholproblematik.

– Men man ska veta att internetbaserad behandling absolut inte är till för alla, den förutsätter ett större eget ansvar. Internetbaserad behandling är tänkt för den som tycker om sättet att arbeta på.

• Liksom vid fysisk behandling mot alkoholberoende förekommer det frekvent att patienter väljer att hoppa av.

– Det är ju generellt så att en del av patienterna med denna problematik hoppar av, många kommer tillbaka senare. Men för den som ­hoppar av för att internetbehandling inte ­passar, kan vi lotsa vidare till andra insatser.

Catrin Mård, verksamhetschef, primärvårdsrehab, region Kronoberg:

Catrin Mård, verksamhetschef, primärvårdsrehab, region Kronoberg:

– Vi var tidigt igång med distanskontakt via video inom verksamheten och på så vis var vi väl rustade när pandemin kom, säger Catrin Mård.

• Redan innan pandemin bröt ut erbjöds ­patienter fem olika iKBT-program inom primärvårdrehab. Nyanställda utbildades i terapiverktygen medan andra användare erbjöds handledningstillfällen. Men trots pandemin har användandet av iKBT inte ökat, däremot har videosamtalen ökat desto mer inom personalstyrkan som erbjuder såväl KBT- som PDT-behandling.

– Videoteknik används dels vid bedömningar men även inom terapin. Under pandemin fick detta en enorm skjuts, distanskontakter via video har verkligen ökat jättemycket. Det hade nog inte varit så utan pandemin.

• Catrin Mård slår fast att videoterapi inte passar alla patienter utan måste hela tiden anpassas efter patientens behov. Det är inte heller nödvändigt att ställa den digitala och fysiska terapin mot varandra. Snarare handlar det om ett samspel för patientens bästa.

– Det blir tydligt för mig att det inte är det ena eller andra, det står inte mellan digitalt eller fysiskt utan det är frågan om digi-fysisk vård och terapi. Sen finns det givetvis patienter som väljer bara den ena delen, det handlar om att värna alliansen med den enskilda ­patienten.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Aktuellt
28 jun 2022

Förslag på äldreomsorgslag överlämnat till socialministern

Regeringens särskilda utredare, Socialstyrelsens generaldirektör Ol...

#nyexadsocionom
28 jun 2022

Emma om första året som socionom: ”Har verkligen hittat min plats”

Ett helt år har nu passerat sedan Emma Peldán tog klivet ut i arbet...

Läs även

Psykoterapi
7 apr 2022

Här får små barn hjälp att hantera krigstrauman

Barn på flykt undan krig riskerar att drabbas av trauman. Vid Erica...

Psykoterapi
6 apr 2022

Panelen: I vilken mån erbjuds korttidsterapi i er region?

Inom begreppet korttidsterapi ryms flera inriktningar visar en rund...

Psykoterapi
5 apr 2022

ISTDP – utmanande för patient och terapeut

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy är en konfrontativ och a...

Psykoterapi
3 apr 2022

Intensiv, effektiv och ifrågasatt?

Psykodynamisk korttidsterapi vinner mark. Inriktningarna är många m...

Psykoterapi
29 okt 2021

Videosamtalen viktigt stöd för Madeleine under pandemin

Alkoholberoendet var en fara för Madeleines liv. De terapeutiska vi...

Psykoterapi
28 okt 2021

Så lyckas du med behandlingen på nätet

Ögonkontakt, val av videoprogram och trygg rumskänsla. Psykoterapeu...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.