Hannah Meason. Foto: Privat

Tommy Johansson

Reporter

1 mar 2023

1 mar 2023

Nytt nationellt forskningsprojekt ska främja barns rätt i Sverige

Hannah Meason. Foto: Privat

Vad funkar och vad funkar inte när svenska kommuner anammar sina egna versioner av den så kallade Skottlandsmodellen? Det ska det svenska forskningsprojektet Connected Children ta reda på.

Tommy Johansson

Reporter

1 mar 2023

1 mar 2023

Att implementera internationella arbetssätt på lokal nivå i Sverige har sina utmaningar. Det kräver att man anpassar arbetet med de förutsättningar som finns i den egna kommunen, så som man gjort i Ystad, Falun och på andra platser i Sverige. Där har man arbetat efter Skottlandsmodellen, ett arbetssätt som syftar till att förbättra samordningen mellan verksamheter genom mindre byråkrati och gemensamma verktyg.

För att utveckla det svenska arbetet har man inlett forskningsprojektet Connected Children. Det är ett samarbete mellan forskning och praktik som inbegriper ett flertal organisationer, med just Skottlandsmodellen som inspiration.

En av dem som deltar i projektet är Hannah Meason, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon har en bakgrund som socialsekreterare och konsult, och har jobbat med Skottlandsmodellen i Skottland sedan starten 2006.

– Connected Children handlar om att stödja det utvecklingsarbete som pågår i Sverige. Det bedrivs parallellt med praktiken och syftar bland annat till att göra arbetssätten evidensbaserade.

LÄS OCKSÅ >>> Mer om Skottlandsmodellen och hur det fått Ystad att bryta ny mark för barns rätt

När verktyg och arbetssätt är evidensbaserade skänker det också tyngd i beslutsprocesser när verksamheter ställer om, förklarar Hannah Meason.

– Man kan säga att nu behöver vi satsa mer på det här området, och då blir man stärkt om man har forskningen med sig.

Vad skulle du säga är den största utmaningen med att anpassa Skottlandsmodellen till svenska lokala kontexter?

– Det är svårt att svara på. Man kan ju inte bara säga att nu kör vi på detta, för det funkar i Skottland. Det handlar om att anpassa sig.

– Min forskning handlar i synnerhet om alliansbyggande mellan praktiker och beslutsfattare, att se över vilka barriärer som finns, vad som kan bearbetas, utvecklas eller tas bort.

Connected Children är planerat att pågå fram till juni 2027.

VILL DU PRENUMERERA PÅ SOCIONOMEN? >>> Här finner du all information

FAKTA: De deltar i Connected Children

  • Linnéuniversitetet
  • FoU Nordost
  • Högskolan Dalarna
  • Örebro universitet
  • Region Kronoberg och Kronobergs åtta kommuner, Falun kommun, Ystad kommun, Lidingö kommun.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Forskning
27 maj 2024

Enskilda samtal ett viktigt redskap för skolkuratorer

Forskaren: "Att få komma till en trygg person och förstå vad m...

Forskning
13 mar 2024

Forskare ger nya perspektiv på kunskap i ny rapport

"Resultatet har förvånat", säger Kerstin Svensson, som ti...

Forskning
12 feb 2024

”Alla är förlorare när föräldrar inte stöttas”

Föräldrar till placerade barn får inte tillräckligt stöd. Det får i...

Forskning
9 jan 2024

Ensamt att arbeta med anhörigstöd

Anhörigkonsulenternas roll är underskattad, visar ny forskning från...

Forskning
3 jan 2024

Vad har Barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

"Det finns en överdriven tilltro till att Barnkonventionen ska...

Forskning
15 dec 2023

När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Hot och våld kopplat till jobbet stannar inte på jobbet. Och när de...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.