Hannah Meason. Foto: Privat

Tommy Johansson

Reporter

1 mar 2023

1 mar 2023

Nytt nationellt forskningsprojekt ska främja barns rätt i Sverige

Hannah Meason. Foto: Privat

Vad funkar och vad funkar inte när svenska kommuner anammar sina egna versioner av den så kallade Skottlandsmodellen? Det ska det svenska forskningsprojektet Connected Children ta reda på.

Tommy Johansson

Reporter

1 mar 2023

1 mar 2023

Att implementera internationella arbetssätt på lokal nivå i Sverige har sina utmaningar. Det kräver att man anpassar arbetet med de förutsättningar som finns i den egna kommunen, så som man gjort i Ystad, Falun och på andra platser i Sverige. Där har man arbetat efter Skottlandsmodellen, ett arbetssätt som syftar till att förbättra samordningen mellan verksamheter genom mindre byråkrati och gemensamma verktyg.

För att utveckla det svenska arbetet har man inlett forskningsprojektet Connected Children. Det är ett samarbete mellan forskning och praktik som inbegriper ett flertal organisationer, med just Skottlandsmodellen som inspiration.

En av dem som deltar i projektet är Hannah Meason, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon har en bakgrund som socialsekreterare och konsult, och har jobbat med Skottlandsmodellen i Skottland sedan starten 2006.

– Connected Children handlar om att stödja det utvecklingsarbete som pågår i Sverige. Det bedrivs parallellt med praktiken och syftar bland annat till att göra arbetssätten evidensbaserade.

LÄS OCKSÅ >>> Mer om Skottlandsmodellen och hur det fått Ystad att bryta ny mark för barns rätt

När verktyg och arbetssätt är evidensbaserade skänker det också tyngd i beslutsprocesser när verksamheter ställer om, förklarar Hannah Meason.

– Man kan säga att nu behöver vi satsa mer på det här området, och då blir man stärkt om man har forskningen med sig.

Vad skulle du säga är den största utmaningen med att anpassa Skottlandsmodellen till svenska lokala kontexter?

– Det är svårt att svara på. Man kan ju inte bara säga att nu kör vi på detta, för det funkar i Skottland. Det handlar om att anpassa sig.

– Min forskning handlar i synnerhet om alliansbyggande mellan praktiker och beslutsfattare, att se över vilka barriärer som finns, vad som kan bearbetas, utvecklas eller tas bort.

Connected Children är planerat att pågå fram till juni 2027.

VILL DU PRENUMERERA PÅ SOCIONOMEN? >>> Här finner du all information

FAKTA: De deltar i Connected Children

  • Linnéuniversitetet
  • FoU Nordost
  • Högskolan Dalarna
  • Örebro universitet
  • Region Kronoberg och Kronobergs åtta kommuner, Falun kommun, Ystad kommun, Lidingö kommun.

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Forskning
13 mar 2023

Beroendevård via nätet lyfts fram av forskare: ”Kommer bli mer och mer aktuellt”

Internetbehandling mot alkoholproblem ger inte sämre resultat än be...

Forskning
1 feb 2023

Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr har i sitt examensarbete unde...

Forskning
25 jan 2023

Könsstereotypa normer bidragande när socialtjänsten går vidare med utredningar

Socialtjänsten går oftare vidare med utredningar efter en orosanmäl...

Forskning
16 jan 2023

Ny studie visar: Risk för ojämlik behandling på flera områden inom socialtjänsten

Människor riskerar att behandlas ojämlikt på flera områden i social...

Forskning
1 nov 2022

Experten: Individens egna förutsättningar prio när man ska tillbaka till jobbet efter lång frånvaro

Det finns ingen universallösning för att få tillbaka personer som i...

Forskning
24 okt 2022

Stora vinster med accepterat missbruk på särskilda äldreboenden

På specialiserade äldreboenden för missbrukare skiftar fokus från r...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.