Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i sina arbetsliv? Det har studerats i en ny avhandling från Umeå universitet

Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

– För att skapa meningsfullhet skulle man i större utsträckning behöva utgå ifrån individens personliga premisser och uppfattningar om ett meningsfullt arbete.

Det menar Faten Nouf, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, som på fredag försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Faten Nouf är aktuell med sin avhandling Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnder ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning. Samtidigt är arbetsmarknaden ett hårt politiskt styrt område där arbetssökande förväntas acceptera tilldelade praktikplatser eller arbeten för att få rätt till ekonomisk ersättning från exempelvis försäkringskassan. Samma sak gäller om man bedöms ha en högre arbetsförmåga än vad man själv orkar arbeta.

Den här spänningen mellan socialtjänstlagens rättigheter och arbetsmarknadens krav har Faten Nouf studerat i sin avhandling.

Studiedeltagare från två verksamheter ingår i studien – en arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vunnit upphandling med Arbetsförmedlingen, och ett vuxenlivsförberedande folkhögskoleprogram med arbetsmarknadsrelaterade inslag. Och Faten Nouf kan se att studiedeltagarnas identitet och ambitioner går i linje med det generellt vanliga självuppfyllande livsprojektet. Man vill exempelvis utgöra en värdefull resurs och ha en reell funktion på sin arbetsplats – och man vill få lika lön för lika arbete.

Vad som menas med att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till ett meningsfullt arbete definieras inte i lagstiftningen. De verksamheter som har studerats arbetar inte heller explicit med frågan.

– I policydokument och verksamhetspraktik som explicit jobbar med att få ut personer i arbete, verkar aspekter som är relaterade till meningsfullhet snarare behandlas som ett kausalt mål. Alltså att inträdet till arbetslivet per automatik skulle ge upphov till en känsla av meningsfullhet, oavsett arbete. Både tidigare forskning och min avhandling belyser att så inte är fallet. Personer behöver få utgå ifrån och konstruera sina egna uppfattningar av vad meningsfullhet är för just dem, säger Faten Nouf i ett pressmeddelande. 

Om disputationen

Fredagen den 11 juni försvarar Faten Nouf, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, sin avhandling: A meaningful life with work. High-functioning individuals with autism between disability- and labour market policies.

 

 

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Krönika
23 sep 2022

Krönika: Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad de...

Socialt arbete
22 sep 2022

Nicolas Lunabba: ”Vi måste skapa en våg av medmänsklighet i detta mörker”

Ett Sverige märkt av social orättvisa, klassklyftor och fattigdom, ...

Läs även

Forskning
17 jun 2022

Utsattheten för narkotikaanvändare stor i Sverige: ”Vi måste bli bättre”

Skillnaderna mellan dansk och svensk narkotikapolitik är stora. Att...

Forskning
7 jun 2022

Dickpics och nudes – dagens unga om digitala nakenbilder

Att skicka och få digitala nakenbilder är en del av ungdomars varda...

Disputation
21 apr 2022

Cristian Bortes: ”ADHD påverkade tjejernas skolresultat mer negativt”

Ohälsa påverkar ungas skolresultat. Det har Cristian Bortes, fil.dr...

Forskning
18 maj 2021

Vanligt med våld i kärleksrelationer bland unga

Nästan 60 procent av ungdomar i åldern 15–19 år har varit utsatta f...

Arbetsmiljö
7 apr 2021

Ohövlighet på jobbet riskerar sprida sig

Även omgivningen påverkas när en kollega blir ohövligt bemött. &...

Sociala medier
16 mar 2021

De lät ungdomar utföra forskningen

Med en unik metod har forskare på Uppsala universitet tagit hjälp a...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.