Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i sina arbetsliv? Det har studerats i en ny avhandling från Umeå universitet

Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

– För att skapa meningsfullhet skulle man i större utsträckning behöva utgå ifrån individens personliga premisser och uppfattningar om ett meningsfullt arbete.

Det menar Faten Nouf, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, som på fredag försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Faten Nouf är aktuell med sin avhandling Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnder ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning. Samtidigt är arbetsmarknaden ett hårt politiskt styrt område där arbetssökande förväntas acceptera tilldelade praktikplatser eller arbeten för att få rätt till ekonomisk ersättning från exempelvis försäkringskassan. Samma sak gäller om man bedöms ha en högre arbetsförmåga än vad man själv orkar arbeta.

Den här spänningen mellan socialtjänstlagens rättigheter och arbetsmarknadens krav har Faten Nouf studerat i sin avhandling.

Studiedeltagare från två verksamheter ingår i studien – en arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vunnit upphandling med Arbetsförmedlingen, och ett vuxenlivsförberedande folkhögskoleprogram med arbetsmarknadsrelaterade inslag. Och Faten Nouf kan se att studiedeltagarnas identitet och ambitioner går i linje med det generellt vanliga självuppfyllande livsprojektet. Man vill exempelvis utgöra en värdefull resurs och ha en reell funktion på sin arbetsplats – och man vill få lika lön för lika arbete.

Vad som menas med att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till ett meningsfullt arbete definieras inte i lagstiftningen. De verksamheter som har studerats arbetar inte heller explicit med frågan.

– I policydokument och verksamhetspraktik som explicit jobbar med att få ut personer i arbete, verkar aspekter som är relaterade till meningsfullhet snarare behandlas som ett kausalt mål. Alltså att inträdet till arbetslivet per automatik skulle ge upphov till en känsla av meningsfullhet, oavsett arbete. Både tidigare forskning och min avhandling belyser att så inte är fallet. Personer behöver få utgå ifrån och konstruera sina egna uppfattningar av vad meningsfullhet är för just dem, säger Faten Nouf i ett pressmeddelande. 

Om disputationen

Fredagen den 11 juni försvarar Faten Nouf, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, sin avhandling: A meaningful life with work. High-functioning individuals with autism between disability- and labour market policies.

 

 

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Verktyg
8 feb 2023

Så bryter Ystad ny mark för barns rätt – med hjälp från Skottland

Mindre byråkrati, mer effektiva och förebyggande insatser för barn ...

Våld i nära relationer
7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat ...

Läs även

Forskning
1 feb 2023

Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr har i sitt examensarbete unde...

Forskning
25 jan 2023

Könsstereotypa normer bidragande när socialtjänsten går vidare med utredningar

Socialtjänsten går oftare vidare med utredningar efter en orosanmäl...

Forskning
16 jan 2023

Ny studie visar: Risk för ojämlik behandling på flera områden inom socialtjänsten

Människor riskerar att behandlas ojämlikt på flera områden i social...

Forskning
1 nov 2022

Experten: Individens egna förutsättningar prio när man ska tillbaka till jobbet efter lång frånvaro

Det finns ingen universallösning för att få tillbaka personer som i...

Forskning
24 okt 2022

Stora vinster med accepterat missbruk på särskilda äldreboenden

På specialiserade äldreboenden för missbrukare skiftar fokus från r...

Forskning
21 okt 2022

Få koll på lustgas – vi ringar in de viktigaste delarna i en växande fråga

Få unga använder lustgas utan att också använda andra droger. Det o...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.