Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i sina arbetsliv? Det har studerats i en ny avhandling från Umeå universitet

Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

– För att skapa meningsfullhet skulle man i större utsträckning behöva utgå ifrån individens personliga premisser och uppfattningar om ett meningsfullt arbete.

Det menar Faten Nouf, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, som på fredag försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Faten Nouf är aktuell med sin avhandling Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnder ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning. Samtidigt är arbetsmarknaden ett hårt politiskt styrt område där arbetssökande förväntas acceptera tilldelade praktikplatser eller arbeten för att få rätt till ekonomisk ersättning från exempelvis försäkringskassan. Samma sak gäller om man bedöms ha en högre arbetsförmåga än vad man själv orkar arbeta.

Den här spänningen mellan socialtjänstlagens rättigheter och arbetsmarknadens krav har Faten Nouf studerat i sin avhandling.

Studiedeltagare från två verksamheter ingår i studien – en arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vunnit upphandling med Arbetsförmedlingen, och ett vuxenlivsförberedande folkhögskoleprogram med arbetsmarknadsrelaterade inslag. Och Faten Nouf kan se att studiedeltagarnas identitet och ambitioner går i linje med det generellt vanliga självuppfyllande livsprojektet. Man vill exempelvis utgöra en värdefull resurs och ha en reell funktion på sin arbetsplats – och man vill få lika lön för lika arbete.

Vad som menas med att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till ett meningsfullt arbete definieras inte i lagstiftningen. De verksamheter som har studerats arbetar inte heller explicit med frågan.

– I policydokument och verksamhetspraktik som explicit jobbar med att få ut personer i arbete, verkar aspekter som är relaterade till meningsfullhet snarare behandlas som ett kausalt mål. Alltså att inträdet till arbetslivet per automatik skulle ge upphov till en känsla av meningsfullhet, oavsett arbete. Både tidigare forskning och min avhandling belyser att så inte är fallet. Personer behöver få utgå ifrån och konstruera sina egna uppfattningar av vad meningsfullhet är för just dem, säger Faten Nouf i ett pressmeddelande. 

Om disputationen

Fredagen den 11 juni försvarar Faten Nouf, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, sin avhandling: A meaningful life with work. High-functioning individuals with autism between disability- and labour market policies.

 

 

Läs mer

Tendens
11 dec 2023

Ny kunskap om riskgrupper och mörkertal inom spelberoende

Ny forskning ringar in skillnader mellan män och kvinnor. Anna Gord...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Läs även

Forskning
30 okt 2023

Så ser sambanden ut mellan skolresultat och psykisk hälsa

Är hög skolprestation alltid kopplad till bättre psykisk hälsa? Ell...

Forskning
12 okt 2023

Terapeutens saliv ger ledtrådar om terapins utfall

I en ny studie har man undersökt vad terapeutens omsorgskänslor und...

Forskning
4 okt 2023

Ny forskning slår fast: Unga fastnar mer eller mindre direkt för tramadol

Unga som provar tramadol fastnar ofta direkt. Förtroendefulla relat...

Forskning
25 sep 2023

Många föräldrar tackar nej till stöd – både för sig själva och sina barn

Nära hälften av alla föräldrar som erbjuds insatser från socialtjän...

Forskning
22 mar 2023

Särskild terapiform framgångsrik för att förhindra personlighetsstörningar

Mentaliseringsbaserad terapi kan förhindra unga från att utveckla p...

Forskning
13 mar 2023

Beroendevård via nätet lyfts fram av forskare: ”Kommer bli mer och mer aktuellt”

Internetbehandling mot alkoholproblem ger inte sämre resultat än be...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.