Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i sina arbetsliv? Det har studerats i en ny avhandling från Umeå universitet

Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

– För att skapa meningsfullhet skulle man i större utsträckning behöva utgå ifrån individens personliga premisser och uppfattningar om ett meningsfullt arbete.

Det menar Faten Nouf, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, som på fredag försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Faten Nouf är aktuell med sin avhandling Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnder ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning. Samtidigt är arbetsmarknaden ett hårt politiskt styrt område där arbetssökande förväntas acceptera tilldelade praktikplatser eller arbeten för att få rätt till ekonomisk ersättning från exempelvis försäkringskassan. Samma sak gäller om man bedöms ha en högre arbetsförmåga än vad man själv orkar arbeta.

Den här spänningen mellan socialtjänstlagens rättigheter och arbetsmarknadens krav har Faten Nouf studerat i sin avhandling.

Studiedeltagare från två verksamheter ingår i studien – en arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vunnit upphandling med Arbetsförmedlingen, och ett vuxenlivsförberedande folkhögskoleprogram med arbetsmarknadsrelaterade inslag. Och Faten Nouf kan se att studiedeltagarnas identitet och ambitioner går i linje med det generellt vanliga självuppfyllande livsprojektet. Man vill exempelvis utgöra en värdefull resurs och ha en reell funktion på sin arbetsplats – och man vill få lika lön för lika arbete.

Vad som menas med att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till ett meningsfullt arbete definieras inte i lagstiftningen. De verksamheter som har studerats arbetar inte heller explicit med frågan.

– I policydokument och verksamhetspraktik som explicit jobbar med att få ut personer i arbete, verkar aspekter som är relaterade till meningsfullhet snarare behandlas som ett kausalt mål. Alltså att inträdet till arbetslivet per automatik skulle ge upphov till en känsla av meningsfullhet, oavsett arbete. Både tidigare forskning och min avhandling belyser att så inte är fallet. Personer behöver få utgå ifrån och konstruera sina egna uppfattningar av vad meningsfullhet är för just dem, säger Faten Nouf i ett pressmeddelande. 

Om disputationen

Fredagen den 11 juni försvarar Faten Nouf, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, sin avhandling: A meaningful life with work. High-functioning individuals with autism between disability- and labour market policies.

 

 

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Forskning
13 mar 2024

Forskare ger nya perspektiv på kunskap i ny rapport

"Resultatet har förvånat", säger Kerstin Svensson, som ti...

Forskning
12 feb 2024

”Alla är förlorare när föräldrar inte stöttas”

Föräldrar till placerade barn får inte tillräckligt stöd. Det får i...

Forskning
9 jan 2024

Ensamt att arbeta med anhörigstöd

Anhörigkonsulenternas roll är underskattad, visar ny forskning från...

Forskning
3 jan 2024

Vad har Barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

"Det finns en överdriven tilltro till att Barnkonventionen ska...

Forskning
15 dec 2023

När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Hot och våld kopplat till jobbet stannar inte på jobbet. Och när de...

Forskning
30 okt 2023

Så ser sambanden ut mellan skolresultat och psykisk hälsa

Är hög skolprestation alltid kopplad till bättre psykisk hälsa? Ell...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.