Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

Forskning: Arbete skapar inte meningsfullhet per automatik

Vad krävs för att högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i sina arbetsliv? Det har studerats i en ny avhandling från Umeå universitet

Foto: Clark Young

Unsplash Photo

8 jun 2021

8 jun 2021

– För att skapa meningsfullhet skulle man i större utsträckning behöva utgå ifrån individens personliga premisser och uppfattningar om ett meningsfullt arbete.

Det menar Faten Nouf, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, som på fredag försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Faten Nouf är aktuell med sin avhandling Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnder ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning. Samtidigt är arbetsmarknaden ett hårt politiskt styrt område där arbetssökande förväntas acceptera tilldelade praktikplatser eller arbeten för att få rätt till ekonomisk ersättning från exempelvis försäkringskassan. Samma sak gäller om man bedöms ha en högre arbetsförmåga än vad man själv orkar arbeta.

Den här spänningen mellan socialtjänstlagens rättigheter och arbetsmarknadens krav har Faten Nouf studerat i sin avhandling.

Studiedeltagare från två verksamheter ingår i studien – en arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vunnit upphandling med Arbetsförmedlingen, och ett vuxenlivsförberedande folkhögskoleprogram med arbetsmarknadsrelaterade inslag. Och Faten Nouf kan se att studiedeltagarnas identitet och ambitioner går i linje med det generellt vanliga självuppfyllande livsprojektet. Man vill exempelvis utgöra en värdefull resurs och ha en reell funktion på sin arbetsplats – och man vill få lika lön för lika arbete.

Vad som menas med att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till ett meningsfullt arbete definieras inte i lagstiftningen. De verksamheter som har studerats arbetar inte heller explicit med frågan.

– I policydokument och verksamhetspraktik som explicit jobbar med att få ut personer i arbete, verkar aspekter som är relaterade till meningsfullhet snarare behandlas som ett kausalt mål. Alltså att inträdet till arbetslivet per automatik skulle ge upphov till en känsla av meningsfullhet, oavsett arbete. Både tidigare forskning och min avhandling belyser att så inte är fallet. Personer behöver få utgå ifrån och konstruera sina egna uppfattningar av vad meningsfullhet är för just dem, säger Faten Nouf i ett pressmeddelande. 

Om disputationen

Fredagen den 11 juni försvarar Faten Nouf, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, sin avhandling: A meaningful life with work. High-functioning individuals with autism between disability- and labour market policies.

 

 

Läs mer

Aktuellt
7 jun 2023

Alexandra Pascalidou om nya pappaboken: ”Det här har varit hundra resor svårare”

Alexandra Pascalidou är just nu aktuell med ”Var är papporna?”, en ...

Socialt arbete
7 jun 2023

Vad gäller när en socialsekreterare blir polisanmäld? Experten reder ut

Socionomens artikel om socialsekreteraren Gunilla som misstänktes f...

Ny forskning
7 jun 2023

Ny studie visar: Konsultledda utredningar gav färre insatser

Det skiljer en hel del mellan de barnutredningar som utförs av kons...

Läs även

Forskning
22 mar 2023

Särskild terapiform framgångsrik för att förhindra personlighetsstörningar

Mentaliseringsbaserad terapi kan förhindra unga från att utveckla p...

Forskning
13 mar 2023

Beroendevård via nätet lyfts fram av forskare: ”Kommer bli mer och mer aktuellt”

Internetbehandling mot alkoholproblem ger inte sämre resultat än be...

Forskning
1 mar 2023

Nytt nationellt forskningsprojekt ska främja barns rätt i Sverige

Vad funkar och vad funkar inte när svenska kommuner anammar sina eg...

Forskning
1 feb 2023

Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr har i sitt examensarbete unde...

Forskning
25 jan 2023

Könsstereotypa normer bidragande när socialtjänsten går vidare med utredningar

Socialtjänsten går oftare vidare med utredningar efter en orosanmäl...

Forskning
16 jan 2023

Ny studie visar: Risk för ojämlik behandling på flera områden inom socialtjänsten

Människor riskerar att behandlas ojämlikt på flera områden i social...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.