Tommy Johansson

Reporter

13 mar 2024

13 mar 2024

Forskare ger nya perspektiv på kunskap i ny rapport

I en ny rapport från Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten har man låtit aktörer i och omkring socialt arbete ge sin syn på kunskap, utveckling och behov. Resultatet har förvånat, förklarar professor Kerstin Svensson, som tillsammans med professor Lars Plantin varit redaktör för rapporten.

Tommy Johansson

Reporter

13 mar 2024

13 mar 2024

Vad handlar rapporten om?

– I Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten har vi 30 doktorander som parallellt med sina studier jobbar halvtid. Dessa togs in 2019, 2020 och 2021. De första blev färdiga i höstas och fler är nu på väg. Frågan är: Vad händer sen?  Vi har en funktion inom forskarskolan som vi kallar för kommunambassadör. Det innebär att man efter utbildningen kan fungera som en länk mellan universitetet och socialtjänsten under ett år.

– För att bättre förstå vad det är för landskap de forskarutbildade kommer ut i har vi haft ett projekt under 2022 och 2023 med fokus på brukarorganisationer, socialarbetare, chefer, politiker, FoU-enheter, de centrala aktörerna i den nationella kunskapsstyrningen och universitetens perspektiv. Frågor som vi ställt där är: Vad är det för frågor de jobbar med och hur ser man på kunskap?

Fakta: Kerstin Svensson

Gör: Professor i socialt arbete vid Lunds universitet och föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten tillsammans med Lars Plantin, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Om rapporten: Titeln är ”Kunskap i socialtjänsten” där Kerstin Svensson och Lars Plantin varit redaktörer. Den är skriven av åtta forskare inom socialt arbete. Totalt har 146 fokuspersoner med anknytning till socialtjänsten deltagit i undersökningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vi visste ju när vi började att det skulle finnas olika synsätt. Men vi trodde nog inte att skillnaderna skulle vara så stora som det var. Den här människonära kunskapen som man från brukarorganisationer, socialarbetare och första linjens chefer betonar, det är inte samma kunskap som kunskapsstyrande organisationer betonar. De betonar kunskap om vilka insatser som fungerar.

Kerstin Svensson. Foto: Magnus Magntorn.

– Vi har också sett att man inom socialtjänsten arbetar mer evidensbaserat än man tror. Men man benämner det inte alltid på det sättet. Men efterfrågar genomgående: Var finns den bästa kunskapen om det här? Vad säger forskningen? Vad finns det stöd för att jobba på det här sättet? Det kombineras också med berättelser från de människor som det berör och tillsammans med den professionella kunskapen blir det ett evidensbaserat sätt att arbeta på.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av rapporten i sin helhet

Vem eller vilka skulle du säga har mest nytta av de här resultaten?

– Jag tror framför allt att de som jobbar med kunskapsfrågor kommer ha nytta av resultaten. Alltså kunskapsfrågor i vid mening, de som jobbar med utbildning eller utveckling av socialtjänstens arbete. Man kan ju ibland undra varför man inte når fram, då finns det ett värde i att förstå hur de som man brukar prata med resonerar.

– Dessutom är ju det här en väldigt aktuell fråga. Om vi nu får en ny socialtjänstlag där vetenskap och beprövad erfarenhet skrivs in så tycker ju alla att det är bra. Men det är uppenbart att vi tänker på olika saker.

– Vi hoppas att vårt bidrag med den här undersökningen ska göra att tonen blir lite mer nyanserad. Det har sedan länge funnits en allmän spänning i den här evidensdebatten. Vi hoppas att det här ska hjälpa till att se bortom det och att vi bättre ska kunna diskutera vad vi faktiskt ska göra.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Forskning
12 feb 2024

”Alla är förlorare när föräldrar inte stöttas”

Föräldrar till placerade barn får inte tillräckligt stöd. Det får i...

Forskning
9 jan 2024

Ensamt att arbeta med anhörigstöd

Anhörigkonsulenternas roll är underskattad, visar ny forskning från...

Forskning
3 jan 2024

Vad har Barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

"Det finns en överdriven tilltro till att Barnkonventionen ska...

Forskning
15 dec 2023

När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Hot och våld kopplat till jobbet stannar inte på jobbet. Och när de...

Forskning
30 okt 2023

Så ser sambanden ut mellan skolresultat och psykisk hälsa

Är hög skolprestation alltid kopplad till bättre psykisk hälsa? Ell...

Forskning
12 okt 2023

Terapeutens saliv ger ledtrådar om terapins utfall

I en ny studie har man undersökt vad terapeutens omsorgskänslor und...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.