Annika Sjöberg

Reporter

21 okt 2022

Gettyimages

Foto

21 okt 2022

21 okt 2022

ÖVERBLICK

Få koll på lustgas – vi ringar in de viktigaste delarna i en växande fråga

Få unga använder lustgas utan att också använda andra droger. Det och mycket annat slås fast i CAN:s drogvaneundersökning. Ämnet har de senaste åren hamnat allt högre upp på agendan. Här får du en snabb överblick kring frågan.

Annika Sjöberg

Reporter

21 okt 2022

Gettyimages

Foto

21 okt 2022

21 okt 2022

De senaste åren har det kommit flera rapporter om att användningen av lustgas i berusningssyfte ökat markant. Bland annat har antalet lustgasrelaterade ärenden till Giftinformationscentralen ökat såväl 2021 som 2022. Det fick CAN att för första gången inkludera frågor om lustgas i 2022 års nationella skolundersökning.

Resultatet visar att betydligt färre som använt lustgas än cannabis de senaste 30 dagarna, och det var ovanligt att elever hade använt lustgas utan att också ha använt andra substanser.

FAKTA: Lustgas i siffror från CAN:s drogundersökning

 • 6 procent av eleverna i årskurs 9 hade provat lustgas.
 • 1 procent hade använt det under de senaste 30 dagarna.
 • 17 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 hade provat lustgas.
 • 5 procent hade använt det under de senaste 30 dagarna.
 • Sett till användningen mellan killar och tjejer är fördelningen jämn.
 • 23 procent av gymnasieeleverna i storstadsområden hade provat lustgas, och 7 procent hade använt det under den senaste månaden.
 • 13 procent på landsbygden hade provat lustgas, och 3 procent hade använt det under den senaste månaden.

Lustgasen betraktas av många som ofarlig, men det finns ett flertal hälsorisker. När den inhaleras direkt från gastuber får man dessutom i sig en koncentrerad gas, jämfört med på sjukhus då den blandas med syrgas.

LÄS OCKSÅ >>> Ungas drickande har minskat radikalt – så vad har ersatt festandet?

Hittills har försäljningen varit helt oreglerad. Men i juli 2022 tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska se över ifall användning av lustgas i berusningssyfte ska regleras. Utredare är Inga-Lill Askersjö, justitieråd och ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen och uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober.

FAKTA: Så funkar lustgas

 • Köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner.
 • Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från ballongen.
 • Lustgasen ger ett rus på 1-2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Den kan också ge smärtlindring och hallucinationer.

CAN:s nationella skolundersökning, där drogvanor också ses över, genomförs varje år med 700 slumpvis utvalda skolklasser med i elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.

Omkring 80–85 procent av de utvalda klasserna brukar delta i studien, och cirka 80-85 procent av eleverna i dessa klasser brukar vara närvarande och besvara enkäten. Den slutgiltiga rapporten släpps i december.

FAKTA: Risker med lustgas

 • Syrebrist vid inandning. Kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas, till exempel kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig själv vid ett fall. Riskerna ökar när lustgasen används samtidigt med andra droger eller alkohol.
 • Köldskador. Den koncentrerade gasen kan vara mycket kall vilket kan ge skador på näsan, läpparna, stämbanden och i de övre luftvägarna.
 • Nervskador. Långvarig, upprepad användning kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen då den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras.

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Forskning
27 maj 2024

Enskilda samtal ett viktigt redskap för skolkuratorer

Forskaren: "Att få komma till en trygg person och förstå vad m...

Forskning
13 mar 2024

Forskare ger nya perspektiv på kunskap i ny rapport

"Resultatet har förvånat", säger Kerstin Svensson, som ti...

Forskning
12 feb 2024

”Alla är förlorare när föräldrar inte stöttas”

Föräldrar till placerade barn får inte tillräckligt stöd. Det får i...

Forskning
9 jan 2024

Ensamt att arbeta med anhörigstöd

Anhörigkonsulenternas roll är underskattad, visar ny forskning från...

Forskning
3 jan 2024

Vad har Barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

"Det finns en överdriven tilltro till att Barnkonventionen ska...

Forskning
15 dec 2023

När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Hot och våld kopplat till jobbet stannar inte på jobbet. Och när de...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.