Annika Sjöberg

Reporter

21 okt 2022

Gettyimages

Foto

21 okt 2022

21 okt 2022

ÖVERBLICK

Få koll på lustgas – vi ringar in de viktigaste delarna i en växande fråga

Få unga använder lustgas utan att också använda andra droger. Det och mycket annat slås fast i CAN:s drogvaneundersökning. Ämnet har de senaste åren hamnat allt högre upp på agendan. Här får du en snabb överblick kring frågan.

Annika Sjöberg

Reporter

21 okt 2022

Gettyimages

Foto

21 okt 2022

21 okt 2022

De senaste åren har det kommit flera rapporter om att användningen av lustgas i berusningssyfte ökat markant. Bland annat har antalet lustgasrelaterade ärenden till Giftinformationscentralen ökat såväl 2021 som 2022. Det fick CAN att för första gången inkludera frågor om lustgas i 2022 års nationella skolundersökning.

Resultatet visar att betydligt färre som använt lustgas än cannabis de senaste 30 dagarna, och det var ovanligt att elever hade använt lustgas utan att också ha använt andra substanser.

FAKTA: Lustgas i siffror från CAN:s drogundersökning

 • 6 procent av eleverna i årskurs 9 hade provat lustgas.
 • 1 procent hade använt det under de senaste 30 dagarna.
 • 17 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 hade provat lustgas.
 • 5 procent hade använt det under de senaste 30 dagarna.
 • Sett till användningen mellan killar och tjejer är fördelningen jämn.
 • 23 procent av gymnasieeleverna i storstadsområden hade provat lustgas, och 7 procent hade använt det under den senaste månaden.
 • 13 procent på landsbygden hade provat lustgas, och 3 procent hade använt det under den senaste månaden.

Lustgasen betraktas av många som ofarlig, men det finns ett flertal hälsorisker. När den inhaleras direkt från gastuber får man dessutom i sig en koncentrerad gas, jämfört med på sjukhus då den blandas med syrgas.

LÄS OCKSÅ >>> Ungas drickande har minskat radikalt – så vad har ersatt festandet?

Hittills har försäljningen varit helt oreglerad. Men i juli 2022 tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska se över ifall användning av lustgas i berusningssyfte ska regleras. Utredare är Inga-Lill Askersjö, justitieråd och ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen och uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober.

FAKTA: Så funkar lustgas

 • Köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner.
 • Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från ballongen.
 • Lustgasen ger ett rus på 1-2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Den kan också ge smärtlindring och hallucinationer.

CAN:s nationella skolundersökning, där drogvanor också ses över, genomförs varje år med 700 slumpvis utvalda skolklasser med i elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.

Omkring 80–85 procent av de utvalda klasserna brukar delta i studien, och cirka 80-85 procent av eleverna i dessa klasser brukar vara närvarande och besvara enkäten. Den slutgiltiga rapporten släpps i december.

FAKTA: Risker med lustgas

 • Syrebrist vid inandning. Kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas, till exempel kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig själv vid ett fall. Riskerna ökar när lustgasen används samtidigt med andra droger eller alkohol.
 • Köldskador. Den koncentrerade gasen kan vara mycket kall vilket kan ge skador på näsan, läpparna, stämbanden och i de övre luftvägarna.
 • Nervskador. Långvarig, upprepad användning kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen då den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras.

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Forskning
25 sep 2023

Många föräldrar tackar nej till stöd – både för sig själva och sina barn

Nära hälften av alla föräldrar som erbjuds insatser från socialtjän...

Forskning
22 mar 2023

Särskild terapiform framgångsrik för att förhindra personlighetsstörningar

Mentaliseringsbaserad terapi kan förhindra unga från att utveckla p...

Forskning
13 mar 2023

Beroendevård via nätet lyfts fram av forskare: ”Kommer bli mer och mer aktuellt”

Internetbehandling mot alkoholproblem ger inte sämre resultat än be...

Forskning
1 mar 2023

Nytt nationellt forskningsprojekt ska främja barns rätt i Sverige

Vad funkar och vad funkar inte när svenska kommuner anammar sina eg...

Forskning
1 feb 2023

Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr har i sitt examensarbete unde...

Forskning
25 jan 2023

Könsstereotypa normer bidragande när socialtjänsten går vidare med utredningar

Socialtjänsten går oftare vidare med utredningar efter en orosanmäl...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.