Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vunnit Socionomens C-uppsatstävling 2022. Med det hamnar också Uppsala universitet högst upp på prispallen för andra året i rad. Stort grattis önskar vi från Socionomen.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Vi börjar med den klassiska frågan, hur känns det?

– Det är lite blandade känslor. Man känner sig faktiskt lite förvånad. Och stolt. Det känns också fint att vi två får dela den här framgången tillsammans.

Ni har undersökt hur handläggare ser på ekonomiskt bistånd som det yttersta skyddsnätet, vad var det som fick er att välja det ämnet?

– Jag (Maya) gjorde min praktik på socialtjänstens försörjningsstöd och började fundera på begreppet ”det yttersta skyddsnätet”. Jag upplevde att det jag såg på arbetsplatsen inte riktigt stämde överens med uppfattningen jag hade från utbildningen. Tova hade samma uppfattning och sedan utvecklades uppsatsfrågan under våra samtal tillsammans.

Vad hoppas ni att era resultat ska kunna bidra med?

– Vi tror att det kan bidra till ökad förståelse för vad man lägger in i begreppet och så hoppas vi också på förändring, eftersom vi har identifierat brister med hur det här är organiserat. I uppsatsen föreslår vi medborgarlön som ett alternativ.

Ni kommer nu tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen. Vad kommer ni göra för pengarna?

– Ja, vi har pratat om att vi vill göra något tillsammans i alla fall. Men vi kommer nog behöva fundera lite mer på exakt vad det blir.

Hedersomnämnanden tilldelas även Moa Jörgensen från Lunds universitet som vann andrapris för sin uppsats ”Folkbiblioteket – ett rum för socialt arbete?”, och till Erika Pettersson och Erik Rudin från Karlstad universitet för tredjeplatsen med uppsatsen ”På tal om funktionshinder”.

Juryn i C-uppsatstävlingen består av företrädare från landets socialhögskolor.

LÄS OCKSÅ >>> Mer om Mayas och Tovas arbete och hela uppsatsen i sin helhet här

FAKTA: Vinnarna i C-uppsatstävlingen 2022

Namn: Maya Skogsrund (tidigare Nyberg) och Tova Gustafsson

Universitet: Uppsala universitet

C-uppsats: Konstruktioner av ett yttersta skyddsnät – En diskursanalytisk intervjustudie med handläggare på ekonomiskt bistånd

Juryns motivering: Uppsatsen har en väl utvecklad teoretisk och problematiserande ansats, där den kritiska maktanalysen av det undersökta fenomenets diskursiva karaktär står i centrum. Uppsatsen stärks också av en intressant vinjettmetodik, vilken bidrar till att stärka intervjuernas användbarhet i undersökningen.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Tema
28 nov 2022

Bostads först – men bara för några få: ”Vi är sämst i klassen”

Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar ...

Aktuellt
24 nov 2022

Fint betyg för Socionomdagarna 2022: ”Angeläget, variationsrikt och roligt”

Positiva tongångar när årets upplaga av Socionomdagarna summeras. S...

Läs även

C-uppsatser
1 jul 2022

C-uppsats om hur media osynliggör tjejer i utsatta områden

En bra ungdom stämmer inte in i bilden av orten som media vill förm...

C-uppsatser
30 jun 2022

C-uppsats om socialarbetares utsatthet i arbetet med våldsutsatta kvinnor

Hur mår egentligen socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvin...

C-uppsatser
29 jun 2022

C-uppsats om oskuldsintyg och kvinnors sexuella begränsningar

Det finns inga tydliga riktlinjer för vem som ska ansvara för den s...

C-uppsatstävlingen
22 maj 2022

C-uppsats om hur personlig assistans framställs i statliga utredningar

Hur framställs assistansanvändare och personlig assistans i statlig...

C-uppsatstävlingen
19 maj 2022

C-uppsats: ”Stress är ett utbrett problem inom socialtjänsten”

Hur påverkas biståndshandläggare inom äldreomsorgen av stress? Det ...

C-uppsatstävlingen
16 maj 2022

Vem tvångsvårdas ? – En studie om hur ålder avspeglas i LVM-domar

Har åldern någon betydelse i bedömningar när det gäller Lag om vård...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.