Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vunnit Socionomens C-uppsatstävling 2022. Med det hamnar också Uppsala universitet högst upp på prispallen för andra året i rad. Stort grattis önskar vi från Socionomen.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Vi börjar med den klassiska frågan, hur känns det?

– Det är lite blandade känslor. Man känner sig faktiskt lite förvånad. Och stolt. Det känns också fint att vi två får dela den här framgången tillsammans.

Ni har undersökt hur handläggare ser på ekonomiskt bistånd som det yttersta skyddsnätet, vad var det som fick er att välja det ämnet?

– Jag (Maya) gjorde min praktik på socialtjänstens försörjningsstöd och började fundera på begreppet ”det yttersta skyddsnätet”. Jag upplevde att det jag såg på arbetsplatsen inte riktigt stämde överens med uppfattningen jag hade från utbildningen. Tova hade samma uppfattning och sedan utvecklades uppsatsfrågan under våra samtal tillsammans.

Vad hoppas ni att era resultat ska kunna bidra med?

– Vi tror att det kan bidra till ökad förståelse för vad man lägger in i begreppet och så hoppas vi också på förändring, eftersom vi har identifierat brister med hur det här är organiserat. I uppsatsen föreslår vi medborgarlön som ett alternativ.

Ni kommer nu tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen. Vad kommer ni göra för pengarna?

– Ja, vi har pratat om att vi vill göra något tillsammans i alla fall. Men vi kommer nog behöva fundera lite mer på exakt vad det blir.

Hedersomnämnanden tilldelas även Moa Jörgensen från Lunds universitet som vann andrapris för sin uppsats ”Folkbiblioteket – ett rum för socialt arbete?”, och till Erika Pettersson och Erik Rudin från Karlstad universitet för tredjeplatsen med uppsatsen ”På tal om funktionshinder”.

Juryn i C-uppsatstävlingen består av företrädare från landets socialhögskolor.

LÄS OCKSÅ >>> Mer om Mayas och Tovas arbete och hela uppsatsen i sin helhet här

FAKTA: Vinnarna i C-uppsatstävlingen 2022

Namn: Maya Skogsrund (tidigare Nyberg) och Tova Gustafsson

Universitet: Uppsala universitet

C-uppsats: Konstruktioner av ett yttersta skyddsnät – En diskursanalytisk intervjustudie med handläggare på ekonomiskt bistånd

Juryns motivering: Uppsatsen har en väl utvecklad teoretisk och problematiserande ansats, där den kritiska maktanalysen av det undersökta fenomenets diskursiva karaktär står i centrum. Uppsatsen stärks också av en intressant vinjettmetodik, vilken bidrar till att stärka intervjuernas användbarhet i undersökningen.

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

C-uppsatser
7 maj 2024

Studenter granskar hur unga framställs i LVU-domar utifrån kön

"Handläggarna är nog inte medvetna om att de är så pass påverk...

C-uppsatser
10 apr 2024

Ny kunskap om hur det är att som biologiskt barn växa upp i familjehem

"Vissa familjehemsföräldrar hade fått rådet att inte prata så ...

C-uppsatser
2 apr 2024

Så framställs personer med utländsk bakgrund i Tidöavtalet

"Det var en frustration som fick oss att välja det här ämnet&q...

C-uppsatser
27 mar 2024

Vad tycker socialsekreterare om att samverka med polisen?

Elsa Dahlgren och Emilia Glanz från Lunds universitet belyser vikte...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.