Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson (till vänster) och Maya Skogsrund, vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022.

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vunnit Socionomens C-uppsatstävling 2022. Med det hamnar också Uppsala universitet högst upp på prispallen för andra året i rad. Stort grattis önskar vi från Socionomen.

Tommy Johansson

Reporter

25 nov 2022

Johan Alp

Fotograf

25 nov 2022

25 nov 2022

Vi börjar med den klassiska frågan, hur känns det?

– Det är lite blandade känslor. Man känner sig faktiskt lite förvånad. Och stolt. Det känns också fint att vi två får dela den här framgången tillsammans.

Ni har undersökt hur handläggare ser på ekonomiskt bistånd som det yttersta skyddsnätet, vad var det som fick er att välja det ämnet?

– Jag (Maya) gjorde min praktik på socialtjänstens försörjningsstöd och började fundera på begreppet ”det yttersta skyddsnätet”. Jag upplevde att det jag såg på arbetsplatsen inte riktigt stämde överens med uppfattningen jag hade från utbildningen. Tova hade samma uppfattning och sedan utvecklades uppsatsfrågan under våra samtal tillsammans.

Vad hoppas ni att era resultat ska kunna bidra med?

– Vi tror att det kan bidra till ökad förståelse för vad man lägger in i begreppet och så hoppas vi också på förändring, eftersom vi har identifierat brister med hur det här är organiserat. I uppsatsen föreslår vi medborgarlön som ett alternativ.

Ni kommer nu tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen. Vad kommer ni göra för pengarna?

– Ja, vi har pratat om att vi vill göra något tillsammans i alla fall. Men vi kommer nog behöva fundera lite mer på exakt vad det blir.

Hedersomnämnanden tilldelas även Moa Jörgensen från Lunds universitet som vann andrapris för sin uppsats ”Folkbiblioteket – ett rum för socialt arbete?”, och till Erika Pettersson och Erik Rudin från Karlstad universitet för tredjeplatsen med uppsatsen ”På tal om funktionshinder”.

Juryn i C-uppsatstävlingen består av företrädare från landets socialhögskolor.

LÄS OCKSÅ >>> Mer om Mayas och Tovas arbete och hela uppsatsen i sin helhet här

FAKTA: Vinnarna i C-uppsatstävlingen 2022

Namn: Maya Skogsrund (tidigare Nyberg) och Tova Gustafsson

Universitet: Uppsala universitet

C-uppsats: Konstruktioner av ett yttersta skyddsnät – En diskursanalytisk intervjustudie med handläggare på ekonomiskt bistånd

Juryns motivering: Uppsatsen har en väl utvecklad teoretisk och problematiserande ansats, där den kritiska maktanalysen av det undersökta fenomenets diskursiva karaktär står i centrum. Uppsatsen stärks också av en intressant vinjettmetodik, vilken bidrar till att stärka intervjuernas användbarhet i undersökningen.

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

C-uppsatser
14 mar 2023

C-uppsats om husdjurens roll och utsatthet i våldsamma relationer

Vad har husdjur för påverkan på människor som bryter sig loss från ...

C-uppsatser
28 feb 2023

C-uppsats om politikens syn på mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ses som kulturellt, och inte strukturellt. De...

C-uppsatser
14 feb 2023

C-uppsats om att nå ut till män som har sex mot ersättning

Hur ser yrkesverksamma inom det sociala området på män som säljer s...

C-uppsatser
1 jul 2022

C-uppsats om hur media osynliggör tjejer i utsatta områden

En bra ungdom stämmer inte in i bilden av orten som media vill förm...

C-uppsatser
30 jun 2022

C-uppsats om socialarbetares utsatthet i arbetet med våldsutsatta kvinnor

Hur mår egentligen socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvin...

C-uppsatser
29 jun 2022

C-uppsats om oskuldsintyg och kvinnors sexuella begränsningar

Det finns inga tydliga riktlinjer för vem som ska ansvara för den s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.