LVU

Tommy Johansson

Reporter

30 nov 2023

30 nov 2023

Stark kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Fullständigt absurt”

Akademikerförbundet SSR riktar skarp kritik mot regeringens och SD:s förslag om att låta åklagare fatta beslut om att omhänderta barn enligt LVU. ”Det här får bara inte genomföras”, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Tommy Johansson

Reporter

30 nov 2023

30 nov 2023

Det var tidigare i veckan som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna bjöd in till pressträff för att presentera förslag på ny lagstiftning kopplat till LVU. Ett av förslagen handlade om att ge åklagare rätt att besluta om omedelbar LVU för att stoppa kriminellt beteende, något som har fått hård kritik från Akademikerförbundet SSR.

– Att överhuvudtaget komma på tanken att åklagare, som inte ens är utbildade för det här, ska gå in och bedöma om ett barn behöver omhändertas eller inte. Det är en fullständig nedskrivning av socialtjänstens verksamhet, säger förbundsordförande Heike Erkers, och fortsätter.

– LVU är ju en skyddslagstiftning för att värna och skydda barn som är extremt utsatta. Det är ju inte en strafflagstiftning, vilket man ju nu kan uppfatta det som när åklagare ska gå in.

Vad ser ni att detta kan få för konsekvenser på sikt?

– Det här får bara inte genomföras, därför att då sänker man möjligheten att bygga en stark tillit mellan medborgarna och socialtjänsten. Vi vet att det är svårt redan i dag.

Med det syftar Heike Erkers på den desinformationskampanj som har rasat mot svensk socialtjänst på sociala medier sedan slutet av 2021. Kärnbudskapet har där varit att den svenska socialtjänsten kidnappar barn, framför allt från muslimska föräldrar.

LÄS OCKSÅ >>> Ryktesspridningen om svenska socialtjänsten har tagit ny fart

– Det här utspelet spär på hela den bilden. Skillnaden nu blir att det är åklagarna som kidnappar barnen. Det är fullständigt oansvarigt av regeringen, säger Heike Erkers.

– Att man går ut och underkänner socialsekreterarnas arbete och hävdar att åklagare nu måste ta beslut i myndighetsutövning kopplat till barn som är utsatta för gängkriminalitet. Det är fullständigt absurt, säger förbundsordförande Heike Erkers. Foto: Magnus Länje

Akademikerförbundet ställer sig frågande på en rad punkter till regeringens förslag. Hur ska åklagares kompetens kring barnrättsfrågor säkerställas, hur försäkrar man sig om att rätt avvägningar görs för barnens bästa? Det har ännu inte redovisats av regeringen.

– Att omhänderta ett barn, och skilja det från sina föräldrar och familj, är ett av de största ingripanden man kan göra i ett barns liv. När man gör det, då ska man veta vad man gör och man ska ha prövat alla andra möjligheter till annan lösning innan man gör det. Detta vet man inom socialtjänsten. Problemet här är att man inte har tillräckligt med resurser.

Där är man överens med regeringen, förklarar Heike Erkers, som ändå upplever att regeringen är medveten om de utmaningar som socialtjänsten och socionomer har.

– Vi har haft en bra dialog med socialtjänstministern när det gäller resursfrågan, socialtjänstlagstiftningen, där man har fått in skrivningar om vetenskap och beprövad erfarenhet, och när det gäller att kommunerna ska jobba förebyggande, säger hon, och fortsätter.

– Vi satt med socialtjänstministern för bara några dagar sedan och diskuterade de här frågorna. Faktiskt dagen innan den här pressträffen. Då hade vi en jättebra dialog och uppfattade att man hade en hög ambition kring detta. Och så kommer det här. Det förvånar och oroar oss.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Aktuellt
7 jun 2024

Filmtips: Rörande om två ensamma själar som möts över generationsgränsen

Missa inte finstämda Solitude, om otippad vänskap mellan gammal och...

Aktuellt
5 jun 2024

Socionomens tidigare medarbetare Aron Landahl prisas

Illustratören Aron Landahl tilldelas årets Lennart Hellsing-stipend...

Aktuellt
4 jun 2024

Möt oss i Almedalen!

Socionomen finns på plats i Almedalen för att hålla i två panelsamt...

Aktuellt
4 jun 2024

Snart slutar övergångsreglerna att gälla för sjukvårdskuratorer

Än finns det möjlighet att ansöka om legitimation för dem med annan...

Aktuellt
4 jun 2024

"Jag förstod ju att det skulle bli svårt redan innan jag sa något"

Maria Wallin, tidigare anställd inom Göteborg stad, fick nog av tys...

Aktuellt
28 maj 2024

”Oftast är det ju inga onda människor inblandade”

SVT-journalisten Marja Grill om nya boken "Varför dog John Wal...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.