Socionomen

11 maj 2022

11 maj 2022

Socialtjänsten brister i stöd till adopterade

Socialtjänsten stöd till adopterade inte är likvärdigt i landet utan behöver utvecklas. Foto: Getty Image

Det behövs flera utvecklingsinsatser för att adopterade ska få rätt stöd genom hela livet, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socionomen

11 maj 2022

11 maj 2022

Kartläggningen visar att adoption ofta har betydelse under hela livet, och att behov som kan härledas till adoptionen kan uppstå i olika skeden av livet. Om inte dessa behov uppmärksammas kan det leda till psykisk eller social ohälsa visar internationell forskning. Att det finns kunskap om adoptionsspecifika behov inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är därför viktigt, säger Åsa Borén, utredare vid Socialstyrelsen i ett uttalande.

Exempelvis saknas i stor utsträckning uppföljning och stöd direkt efter adoptionen. Ofta uppmärksammas behoven först i skolan, eller senare i tonåren då behoven utvecklats till svårigheter. Enligt kartläggningen finns även brister i socialtjänstens stöd till adopterade. Stödet är inte heller likvärdigt i landet. Men framför allt saknas kunskap om adoptionsspecifika behov inom hälso- och sjukvården.

– Sjukvården är mer fokuserad på diagnoser och mindre på att det kanske kan behövas särskilt stöd och ett livscykelperspektiv på att man är adopterad, säger Åsa Borén.

För att utveckla kunskap och kompetens om adoption har Socialstyrelsen nu tagit fram flera utvecklingsförslag och föreslår bland annat att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska utveckla en stödmodell för hela adoptionsprocessen, före, under och efter.

– Vi ser ett behov av att det tas fram en modell för stöd till adopterade där olika verksamheters ansvar tydliggörs, så att adopterade vet vilket stöd som erbjuds och att behov uppmärksammas i ett tidigt skede, säger Åsa Borén.

Av kartläggningen framgår också att det behövs mer forskning och studier om vad som är effektiva insatser.

Läs även

Socialtjänst – barn och familj
23 maj 2022

Föräldrar nobbar stödinsatser från socialtjänsten

Förtroendet för socialtjänsten är lågt, liksom kunskapen om vad soc...

Porträtt
23 maj 2022

Socialchefen och gisslandramat i Kalix

När Kalix kommun utsattes för en ransomware-­attack strax före jul ...

Familjehem
23 maj 2022

Komplext pussel att matcha barn med rätt familjehem

Antalet ­företag som erbjuder familjehem har aldrig varit större. V...

Missbruksvård
23 maj 2022

Samsjuklighetsutredningens förslag stöper om hela be...

Om förslagen i Samsjuklighetsutredningen går ­igenom innebär det en...

Nöje
20 maj 2022

Utvalt: Tre aktuella filmer för socionomer

En av vårens finaste filmpassager hittar ni i Somalias första Oscar...

Dilemmat
18 maj 2022

Att hantera våldsärenden när vårdnadshavaren vägrar

Våldsärenden hamnar ofta i en gråzon när vårdnadshavaren inte samty...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.