Socialtjänsten stöd till adopterade inte är likvärdigt i landet utan behöver utvecklas. Foto: Getty Image

Socionomen

11 maj 2022

11 maj 2022

Socialtjänsten brister i stöd till adopterade

Socialtjänsten stöd till adopterade inte är likvärdigt i landet utan behöver utvecklas. Foto: Getty Image

Det behövs flera utvecklingsinsatser för att adopterade ska få rätt stöd genom hela livet, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socionomen

11 maj 2022

11 maj 2022

Kartläggningen visar att adoption ofta har betydelse under hela livet, och att behov som kan härledas till adoptionen kan uppstå i olika skeden av livet. Om inte dessa behov uppmärksammas kan det leda till psykisk eller social ohälsa visar internationell forskning. Att det finns kunskap om adoptionsspecifika behov inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är därför viktigt, säger Åsa Borén, utredare vid Socialstyrelsen i ett uttalande.

Exempelvis saknas i stor utsträckning uppföljning och stöd direkt efter adoptionen. Ofta uppmärksammas behoven först i skolan, eller senare i tonåren då behoven utvecklats till svårigheter. Enligt kartläggningen finns även brister i socialtjänstens stöd till adopterade. Stödet är inte heller likvärdigt i landet. Men framför allt saknas kunskap om adoptionsspecifika behov inom hälso- och sjukvården.

– Sjukvården är mer fokuserad på diagnoser och mindre på att det kanske kan behövas särskilt stöd och ett livscykelperspektiv på att man är adopterad, säger Åsa Borén.

För att utveckla kunskap och kompetens om adoption har Socialstyrelsen nu tagit fram flera utvecklingsförslag och föreslår bland annat att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska utveckla en stödmodell för hela adoptionsprocessen, före, under och efter.

– Vi ser ett behov av att det tas fram en modell för stöd till adopterade där olika verksamheters ansvar tydliggörs, så att adopterade vet vilket stöd som erbjuds och att behov uppmärksammas i ett tidigt skede, säger Åsa Borén.

Av kartläggningen framgår också att det behövs mer forskning och studier om vad som är effektiva insatser.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.