Tommy Johansson

Reporter

3 jan 2023

Gettyimages

Foto

3 jan 2023

3 jan 2023

Tiotusentals barn i Sverige är inte inskrivna på förskolan

Ny statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att ett stort antal barn i Sverige inte är inskrivna på förskola. Statistiken är högaktuell då den sammanfaller med ett nytt statligt uppdrag.

Tommy Johansson

Reporter

3 jan 2023

Gettyimages

Foto

3 jan 2023

3 jan 2023

Totalt rör det sig om ungefär 22 000 barn mellan tre och fem år som inte är inskrivna på förskola, jämfört med de cirka 350 000 3-5-åringar som går i förskola. Enligt statistiken, som tagits fram av Statistiska centralbyrån, har de barn som inte skrivits in en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som är inskrivna.

Uppgifterna visar också att familjerna i högre grad är nyinvandrade, att föräldrarna har lägre inkomst och lägre utbildningsnivå, samt att en högre andel av föräldrarna har ekonomiskt bistånd.

Presentationen av den nya statistiken aktualiserar också ett nytt statligt uppdrag, nämligen det att öka deltagandet i förskolan bland barn mellan tre och fem år. Det innebär bland annat att kommunerna ska reservera förskoleplatser till nyinvandrade. En annan åtgärd är att rikta information specifikt till vårdnadshavare som inte har barn i förskolan.

– Forskning visar att en förskola av hög kvalitet kan utjämna skillnader i barns förutsättningar. Med andra ord: de barn som har minst gynnsam socioekonomisk bakgrund behöver av en bra förskola allra mest, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Nyheter
24 jun 2024

Ingen ersättning i uppmärksammat vanvårds-ärende

Inget skadestånd för den kvinna från Stenungsund som utsattes för s...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.