Annika Sjöberg

Reporter

23 aug 2023

Gettyimages

Foto

23 aug 2023

23 aug 2023

Sveriges växande klyftor – stora skillnader i resultat när olika mätverktyg jämförs

De sociala klyftorna i Sverige fortsätter att öka, även på mindre orter. Men vilka områden som betraktas som utsatta varierar beroende på mätmetod.

Annika Sjöberg

Reporter

23 aug 2023

Gettyimages

Foto

23 aug 2023

23 aug 2023

Vartannat år då Polisens lista över utsatta områden släpps blir den mediala uppmärksamheten stor. Vilka områden har kommit till? Och har något lyckats ta sig bort från listan? Då får kommunalpolitiker gärna berätta i media om vad de gjort för att få bukt på problemen.

Men metoden bakom Polisens lista har fått kritik. 2020 framförde Riksrevisionen bland annat att den till viss del bygger på subjektiva bedömningar, och att avgränsningen av områden inte skett på ett enhetligt vis. Dessutom var den då den skapades 2015 aldrig tänkt att offentliggöras, den skulle vara ett internt arbetsverktyg för att prioritera åtgärder och resurser.

LÄS OCKSÅ >>> Livets lotteri – så påverkas vår framtid av platsen där vi växer upp

Fakta: Detta har Polisen titta på

  • Ekonomisk marginalisering: Förvärvsfrekvens, inkomst och utbildningsnivå.
  • Segregation.
  • Sårbara familje-/boendeförhållanden, till exempel trångboddhet och antalet ensamstående med barn.

För att bättre kunna följa upp segregationsmönster på låg regional nivå lanserade Delmos för ett par år sedan ett annat mätverktyg: Segregationsbarometern. Nu har Tapio Salonen, professor vid Malmö universitet, lagt de två listorna över varandra för att se hur många områden som överlappar. Resultatet visar på en hel del skillnader.

LÄS OCKSÅ >>> Politikernas löften om ”utsatta områden” – vad betyder det egentligen?

Fakta: Detta har Segregationsbarometern tittat på

  • Inkomst: Andel personer med inkomst under 60 procent av medianvärdet.
  • Utbildning: Andel personer med förgymnasial utbildning.
  • Arbetsmarknadsposition: Andel personer som haft ekonomiskt bistånd i minst tio månader och/eller har varit arbetslösa i mer än sex månader.

LÄS OCKSÅ >>> Varierande syn på social segregation i Sverige – detta har vi lärt oss

– Resultaten från den här studien talar för att Polisens lista kan användas för att belysa ”toppen på isberget”, där segregationen uttryck i form av kriminalitet. Men för politik, förvaltning och andra samhällsaktörer ger Segregationsbarometern en bättre förståelse för vad som konstituerar social oro, säger Tapio Salonen.

Fakta: Summering

4 områden fanns endast på Polisens lista över utsatta områden.

22 områden fanns på både Polisens lista och i Segregationsbarometern.

52 områden finns endast med i Segregationsbarometern.

(Gäller på kommunal nivå år 2020)

Andel invånare i utsatta områden (siffra från Polisens lista till vänster, Segregationsbarometern inom parentes):

Stockholm: 15,5 (4,8)

Göteborg: 20 (11,7)

Malmö: 18,2 (20,3)

Riket: 6,4 (5,4)

Källa: Salonen Tapio (2023) Att identifiera utsatta bostadsområden. En jämförande analys mellan Polisens lista och segregationsbarometern. Bostad 2030.

 

Intresserad av att börja prenumerera? >>> Här finner du mer information

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.