Tommy Johansson

Reporter

13 feb 2023

Gettyimages

Foto

13 feb 2023

13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stadsmissioner, visar att det blir allt svårare för människor i hemlöshet att få hjälp till bostad av kommunerna. Nu kräver man att regeringen agerar för att vända utvecklingen.

Tommy Johansson

Reporter

13 feb 2023

Gettyimages

Foto

13 feb 2023

13 feb 2023

Den årliga rapporten ”Hemlös”, som Sveriges Stadsmissioner nu presenterar för 2023, pekar på en rad svårigheter för människor i strukturell hemlöshet, det vill säga människor som är hemlösa på grund av ekonomisk utsatthet.

Man pekar bland annat på att det fortfarande är få kommuner som kartlägger den lokala hemlösheten och att hjälpinsatser skiljer sig åt i stort beroende på vilken kommun man tillhör. Antalet vräkningar, särskilt bland barnfamiljer, uppges också ha ökat.

Informationen i årets rapport kommer från kommunala tjänstemän som Stadsmissionen har intervjuat, yrkesverksamma i tio kommuner där Stadsmissionen bedriver verksamhet: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå, Västerås och Örebro.

Mot bakgrund av stundande lågkonjunktur, stigande räntor och hög inflation ser Stadsmissionen med oro på utvecklingen.

– Vår granskning visar att den politiska viljan ofta är ambitiös, men att den praktiska tillämpningen styrs av strama ekonomiska förutsättningar. I förlängningen betyder det att stora grupper stängs ute från bostadsmarknaden, ett utanförskap som står både samhället och individen dyrt, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission och talesperson för hemlöshet för Sveriges Stadsmissioner.

Hon fortsätter.

– Du ska inte behöva hamna på bar backe efter en skilsmässa, eller flytta runt var och varannan månad för att du är ensamstående förälder.

Nu kräver Stadsmissionen att regeringen vidtar åtgärder för att vända utvecklingen.

– Sverige skulle kunna avskaffa hemlösheten, men det kräver handling. Det räcker inte med glada tillrop till kommunerna för att säkra likvärdighet i arbetet mot hemlöshet. Det krävs styrning, säger Åsa Paborn.

FAKTA: Stadsmissionens krav på regeringen

  • En socialtjänst som ger bostadslösa hopp. Reformera socialtjänstlagen så att bostadsförsörjningsansvaret blir ett tydligt och skarpt verktyg. Det behöver framgå i lag att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat.
  • Ingen ska vräkas – förebyggande arbete kan inte vara valfritt. Ge Socialstyrelsen ett tydligt uppdrag att införa ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner.
  • Riv trösklarna till en bostad för alla. Reglera och sänk vilka krav hyresvärdar får ställa på hyresgäster för att teckna kontrakt och uppmuntra privata hyresvärdar att samverka för en ökad social hållbarhet. Ta tag i frågan om att utveckla ett nationellt system för socialt hållbara bostäder.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Nyheter
24 jun 2024

Ingen ersättning i uppmärksammat vanvårds-ärende

Inget skadestånd för den kvinna från Stenungsund som utsattes för s...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.