Tommy Johansson

Reporter

13 feb 2023

Gettyimages

Foto

13 feb 2023

13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stadsmissioner, visar att det blir allt svårare för människor i hemlöshet att få hjälp till bostad av kommunerna. Nu kräver man att regeringen agerar för att vända utvecklingen.

Tommy Johansson

Reporter

13 feb 2023

Gettyimages

Foto

13 feb 2023

13 feb 2023

Den årliga rapporten ”Hemlös”, som Sveriges Stadsmissioner nu presenterar för 2023, pekar på en rad svårigheter för människor i strukturell hemlöshet, det vill säga människor som är hemlösa på grund av ekonomisk utsatthet.

Man pekar bland annat på att det fortfarande är få kommuner som kartlägger den lokala hemlösheten och att hjälpinsatser skiljer sig åt i stort beroende på vilken kommun man tillhör. Antalet vräkningar, särskilt bland barnfamiljer, uppges också ha ökat.

Informationen i årets rapport kommer från kommunala tjänstemän som Stadsmissionen har intervjuat, yrkesverksamma i tio kommuner där Stadsmissionen bedriver verksamhet: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå, Västerås och Örebro.

Mot bakgrund av stundande lågkonjunktur, stigande räntor och hög inflation ser Stadsmissionen med oro på utvecklingen.

– Vår granskning visar att den politiska viljan ofta är ambitiös, men att den praktiska tillämpningen styrs av strama ekonomiska förutsättningar. I förlängningen betyder det att stora grupper stängs ute från bostadsmarknaden, ett utanförskap som står både samhället och individen dyrt, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission och talesperson för hemlöshet för Sveriges Stadsmissioner.

Hon fortsätter.

– Du ska inte behöva hamna på bar backe efter en skilsmässa, eller flytta runt var och varannan månad för att du är ensamstående förälder.

Nu kräver Stadsmissionen att regeringen vidtar åtgärder för att vända utvecklingen.

– Sverige skulle kunna avskaffa hemlösheten, men det kräver handling. Det räcker inte med glada tillrop till kommunerna för att säkra likvärdighet i arbetet mot hemlöshet. Det krävs styrning, säger Åsa Paborn.

FAKTA: Stadsmissionens krav på regeringen

  • En socialtjänst som ger bostadslösa hopp. Reformera socialtjänstlagen så att bostadsförsörjningsansvaret blir ett tydligt och skarpt verktyg. Det behöver framgå i lag att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat.
  • Ingen ska vräkas – förebyggande arbete kan inte vara valfritt. Ge Socialstyrelsen ett tydligt uppdrag att införa ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner.
  • Riv trösklarna till en bostad för alla. Reglera och sänk vilka krav hyresvärdar får ställa på hyresgäster för att teckna kontrakt och uppmuntra privata hyresvärdar att samverka för en ökad social hållbarhet. Ta tag i frågan om att utveckla ett nationellt system för socialt hållbara bostäder.

Läs mer

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
3 feb 2023

Regeringen vill skydda socialsekreterare som hotas av LVU-kampanjen

Det ska bli möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontor för at...

Nyheter
1 feb 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Slutbetänkandet av Samsjuklighetsutredningen har lämnats över till ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.